Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

Egyéb e-learning 2021

eLearning.jpgA kamarai tag könyvvizsgáló köteles a szakmai továbbképzési rendszerben részt venni. Az e-learning képzési forma keretében évente legalább 4 kreditpontot kell teljesíteni a Szakmai Továbbképzési Szabályzat I. fejezetének (9) és (13) pontjában meghatározott kreditpontokból.

Az alábbiakban a kamara által 2021. évre engedélyezett kreditpontos előadások listáját tesszük közzé.
(A feltöltés folyamatos, kérjük látogasson vissza többször az oldalunkra.)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szervező intézmény az alábbi táblázatban közölt előadásait összevontan is meghirdetheti. Az egyes előadások megtekintésének feltétele, valamint bővebb információ a szervező intézmények honlapján található. 

A kreditpontokat a szervező intézmény kamarának megküldött igazolása alapján tudjuk figyelembe venni. Az egyes igazolások kiállítása - jellemzően - havi rendszerességgel történik, így az előadás meghallgatása és a kreditpont a kamara honlapján (Saját adatok) történő megjelenése között jelentős időeltérés is előfordulhat, ami miatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

Tematika Kreditpont Elszámolhatóság
időszaka


EDUCON Training Bt.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Adó és járulékszabály változások ’2021- 2022 2 2021.12.31-ig


Hessyn Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Adóváltozások Fórum 2021 – Az adótörvények, a számviteli és a TB törvény változásai és azok hatálya a 2020. évközi és őszi törvénymódosítások alapján 4 2021.05.31-ig
Értékesítés nettó árbevételének számviteli elszámolása, valamint az egyéb bevétel és egyéb ráfordítás számviteli elszámolása 2021. évben 1 2021.08.20.-tól
2021.05.31-ig
A 2021-es TAO, KIVA, SZJA, TB járulék, munkáltatói közterhek, KATA, Áfa, Helyi adók, Illeték, adóeljárással kapcsolatos változások, figyelembe véve a 2021. február 25-ig kihirdetett évközi módosításokat 1 2021.05.31-ig
IFRS 15 vevői szerződésekből származó árbevétel elszámolása, eszközökhöz kapcsolódó standardok, valamint az IAS 21 standard 2 spec 2021.12.31-ig


Infoszféra Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Adózás 2021. a NAV szakértőivel – Áfa, Art, Szja, Kata, Tao /e-learning/ 2 2021.12.31-ig

Számvitel 2021. – Számviteli tv. változásai, Zárlati folyamat, Pmt tv., Saját tőke

1 2021.12.31-ig
Könyvelői feladatok változása 2021-ben az online adatszolgáltatások és a digitális megoldások alkalmazását követően 1 2021.12.31-ig
KATA, KIVA 2021-es szabályai gyakorlati példákon keresztül bemutatva 1 2021.12.31-ig
Értékelési eljárások: tárgyi eszközök, projektek, devizás ügyletek és saját tőke 1 2021.12.31-ig


MAKSZOE - Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék, értékelési tartalék, adózott eredmény számviteli elszámolása; Adott-kapott támogatások számviteli kezelése 1 2021.12.31-ig
Általános forgalmi adó, személyi jövedelemadó, kisadózó vállalkozások tételes adója, a kisvállalati adó, gépjárműadó, EKAER, adózás rendje változásai a január 1-én hatályos jogszabályok alapján 1 2021.12.31-ig
2021. május 1. után (aug. 1-ig) kihirdetett Tao, Távhő, Áfa, EKAER, Illeték, Szocho, Tbj, Szakképzési hj., Art, valamint az eKereskedelem áfa szabályai  (e-learning) 1 2021.12.31-ig


Menedzser Praxis Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Az Áfa tv. 2021. évi változásai 1 2021.12.31-ig
Számlázás szabályai az Áfa tv. 2021. évi rendelkezései alapján 2 2021.12.31-ig
A számviteli törvény módosítása, az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet, valamint az egyes adótörvények aktuális jogszabályi változásai 1 2021.12.31-ig
A számviteli törvény 2020. évi változásai és egyéb a 2020. évi beszámoló összeállításánál alkalmazandó szabályok; a követelések számvitele, a gazdálkodás eredményességének vizsgálata valamint a kiegészítő melléklet és üzleti jelentés szerepe, kötelező tartalma 2 2021.12.31-ig
Keretelvek 2020-tól, a beszámolási időszakot követő események csoportjai és kezelése, a számviteli politika változás, a becslésváltozás, és a hiba fogalma 1 spec 2021.12.31-ig
A bankszektor sajátosságai, számviteli szabályozása 2 spec 2021.12.31-ig
Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2021 - költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2 spec 2021.12.31-ig
Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2021 – nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 1 spec 2021.12.31-ig
Adóellenőrzés a gyakorlatban 1 2021.12.31-ig
Közfeladatot ellátó szervek adózással kapcsolatos tudnivalói 1 2021.12.31-ig
A kötelező számla adatszolgáltatás adóhatósági tapasztalatai 1 2021.12.31-ig
Szt. változások a 2020. évi CXVIII. tv. és T/16.208. sz. tv. javaslat alapján, végelszámolás számvitele, kapott támogatások elszámolása, ellenőrzés számvitele 1 2021.12.31-ig


OMI Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Adózás 2021. e-learning továbbképzés 1 2021.12.31-ig
Számvitel 2021. e-learning továbbképzés 1 2021.12.31-ig


OVI Országos Vezetőképző Intézet Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Áfa és számlázás 2021 1 2021.12.31-ig
Számviteli változások a 2020. évi CXVIII. tv. alapján, a fejlesztési tartalék számvitele, osztalék és osztalékelőleg számvitele, követelések  és gazdasági társaságok átalakulásának, egyesülésének és szétválásának számvitele 1 2021.12.31-ig
Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése államháztartási szakterületen 2021 – költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2 spec 2021.12.31-ig


Pallas 70 Oktatási Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Számviteli változások 2021.-ben, mérlegen kívüli tételek, fordulónapi leltározáshoz kapcsolódó elszámolások, saját termelésű készletek utókalkulációja, felkészülés a könyvvizsgálatra, adónemek közötti áttérés és visszatérés feladatai, ellenőrzés, e-kereskedelem számviteli kérdései (e-learning) 2 2021.12.31-ig
Gyakorlati adózási kérdések és változások 2021. (2021. január 1-jével életbe lépő előírások) SZJA, Tao, adóeljárási szabályok, KATA, KIVA, ÁFA, SZOCHO tekintetében (e-learning) 2 2021.12.31-ig
Számviteli aktualitások 2021, a 2020. november 16-án kihirdetésre került  2021. évi Számviteli törvényváltozások, a céltartalékok és immateriális javak elszámolásának kérdései, egyéb gazdasági események számviteli elszámolási eljárásai  a számvitelben (e-learning) 2 2021.12.31-ig
Számviteli kérdések 2021., értékesítés nettó árbevételének, valamint egyéb bevétel és egyéb ráfordítás számviteli elszámolása (e-learning) 2 2021.12.31-ig
Főbb adónemek 2021. évi változásai és gyakorlati alkalmazhatóságuk, ÁFA, SZJA, TAO, KATA, KIVA, EVA, HIPA, TB rendszer, adóeljárások, valamint az E-kereskedelemre vonatkozó szabályok értelmezése 1 2021.12.31-ig
Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2021 - költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2 spec 2021.12.31-ig
Számviteli kérdések IFRS vonatkozásai 2021. a pénzügyi instrumentumokról röviden, kapcsolt felekkel kapcsolatos közzétételek, immateriális javak kezelése a nemzetközi és a hazai számvitel alapján 2 spec 2021.12.31-ig


Penta Unió Zrt.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Adóegyetem Budapest II. (1. nap) adóigazgatási eljárás, számvitel, helyi adók, illetékek, egyéb adók, áfa változásai a 2020. október 31-ig elfogadott törvények, valamint beadott törvényjavaslatok alapján 4 2021.02.28-ig
Adóegyetem Budapest II. (2. nap) tb, online számlaadat-szolgáltatás, szja, kata, ekho, tao, kiva változásai a 2020. október 31-ig elfogadott törvények, valamint beadott törvényjavaslatok alapján 4 2021.02.28-ig
KönyvelőKoktél – szja, tao, kiva, tb, áfa – 2021. október 1-ig elfogadott jogszabályok alapján 4 2021.12.03-tól 2021.12.31-ig
Adóegyetem Pécs/Nagykanizsa (1. nap) számvitel, transzferár, helyi adók, illetékek, egyéb adók, áfa – 2021. október 1-ig elfogadott jogszabályok alapján 4 2021.12.31-ig
Adóegyetem Pécs/Nagykanizsa (2. nap) szja, tao, kiva, tb, adóigazgatási eljárás – 2021. október 1-ig elfogadott jogszabályok alapján 4 2021.12.31-ig


Saldo Zrt.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Általános forgalmi adó, Társasági adó és a Kisvállalati adó 2021. évi változásairól 1 2021.06.30-ig

Tárgyieszközök számviteli elszámolása, közvetlen önköltségen elszámolandó gazdasági események számviteli szabályai, a soron kívüli beszámoló készítés esetei  

1 2021.12.31-ig
Szt. változások a 2020. évi CXVIII tv. alapján, 2020-as üzleti év zárásának kiemelt feladatai, a fejlesztési tartalék és saját tőkevesztés számvitele 1 2021.12.31-ig
A TB fedezeti rendszerét érintő 2021. évi változások.Az új Tbj. 2020. évi évközi bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalók valamint a személyi jövedelemadót és a kisadózó vállalkozások tételes adóját érintő évközi és 2021. január 1-jétől hatályos jogszabály-módosítások ismertetése. 1 2021.06.30-ig
Regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2021. (államháztartási szak) 2 spec 2021.12.31-ig
Társadalombiztosítás fedezeti rendszerére, a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulási kötelezettségre vonatkozó 2021. évi szabályok 1 2021.12.31-ig


Sämling Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Online: Főbb adónemek változásai 2021 és az Online számla változásai és Értékesítés nettó árbevételének számviteli elszámolása illetve Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás számviteli elszámolása 2021. évben 2 2021.12.31-ig


System Media Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Adózás 2021. a NAV szakértőivel – Áfa, Art, Szja, Kata, Tao 2 2021.12.31-ig
Számvitel 2021. – Számviteli tv. változásai, Zárlati folyamat, Pmt tv., Saját tőke 2 2021.12.31-ig
Áfa és adatszolgáltatás 2021. 1 2021.12.31-ig
IFRS 2021. – Az IFRS-ek aktuális helyzete a legutóbbi standardok gyakorlati alkalmazásának kihívásai 2 spec 2021.12.31-ig
A pénzügyi szféra szervezeteire vonatkozó egyes adózási kérdések és változások 2021. 1 spec 2021.12.31-ig


Vezinfó Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Adókonferencia 2021 (Adóeljárás, Szja, Tao, Áfa, Tbj, Sztv) 2 2021.06.30-ig
Adózás 2021 (Szja, Tbj, Kata, Kiva, Tao, Áfa, Adóeljárás, Egyéb adók) 2 2021.12.31-ig
ÁFA + Számlázás 2021 - Belföldi és nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2 2021.12.31-ig
Számvitel 2021 – Sztv. változásai; Beszámolótípusok; Devizás tételek elszámolása; Tárgyi eszközök 2 2020.12.31-ig

Számvitel 2021 – Szt. változások a 2020. évi CXVIII. tv. alapján, 2020-as üzleti év zárásának kiemelt feladatai, Fejlesztési tartalék számvitele, Saját tőkevesztés számvitele

2 2021.05.31-ig
TB, HR, Bérszámfejtés 2021-2022 (TB, Járulékok, Pénzbeli ellátások, SZJA, Munkaügy, Cafeteria) 1 2020.12.31-ig
KATA + KIVA 2021-2022 (Előnyök, Problémák, Hátrányok) 1 2020.12.31-ig
ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOK 2021-2022 (Szja, Tbj, Kata, Kiva, Tao, Áfa, Art) 1 2020.12.31-ig
Belföldi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2021-2022 (Elmélet + Gyakorlat) 1 2020.12.31-ig
Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2021-2022 (Elmélet + Gyakorlat) 1 2020.12.31-ig
ADÓKONFERENCIA 2022 (Felkészülés a 2022. adóévre: Adóeljárás, Szja, Tao, Áfa, Tbj, Sztv) 4 2020.12.31-ig
IFRS Továbbképzés (A konszolidált beszámoló készítéséhez kapcsolódó standardok + Egyéb standardok: Megszűnő tevékenységek) 2 spec 2020.12.31-ig


Verlag Dashöfer Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Számviteli ismeretek csomag 2021 - Követelések elszámolásának aktualitásai 2021től; A saját tőke elemeinek számviteli elszámolása; A gazdasági társaságok átalakulása 2 2021.12.31-ig


Wolters Kluwer Hungary Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

A 2021. január 1-én hatályban lévő jogszabályok (Járulék, Szocho, Szja) 1 2021.12.31-ig
A 2021. január 1-én hatályos jogszabályok (Áfa, Adóeljárási jogszabályok) 1 2021.12.31-ig
Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2 spec 2021.12.31-ig

   

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X