Javaslat a 2013. évi önkormányzati költségvetési rendelettervezek könyvvizsgálói véleményezésének dokumentumaira

A helyi önkormányzatok könyvvizsgálatával kapcsolatos dokumentumokra az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának kamarai módszertana tartalmaz mintákat.
A 2013. évi költségvetési rendelettervezetek könyvvizsgálói véleményezése jelenleg zajlik, amelynek dokumentálására a módszertani útmutatóan foglaltak az irányadók.
 

A jogszabályi előírások változása alapján elkészítettük a véleményezéshez ajánlott munkalap alábbiak szerinti felfrissítését. Megjegyzem, hogy mintaként ajánlott dokumentum az általunk ez évre alkalmazott változat, amely a kamarai belső egyeztetésen (Szakértői bizottsági véleményezésen stb.) nem esett át.

Mindezekre tekintettel javaslom a munkalap alkalmazását, amelyhez csatolom a könyvvizsgálói jelentés szintén aktualizált verzióját.

dr. Printz János
a Költségvetési tagozat elnöke

Független Könyvvizsgálói jelentés rendelettervezet

III/O Költségvetési rendelettervezet tábla
 

Betöltés...
X