2021. január 1-től alkalmazandó könyvvizsgálói jelentésminták közlemény

2021. január 1-jével lép hatályba a megújult IESBA Etikai Kódex magyar nyelven. Sok egyéb változás mellett a kódex elnevezése, valamint az azt megalkotó nemzetközi etikai standardalkotó testület elnevezése is némileg módosult. Ezek az elnevezésbeli változások átvezetésre kerültek a közfelügyeleti hatóság által 2020. december 15-én jóváhagyott módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS) függelékeiben lévő könyvvizsgálói jelentésmintákban. (Az aktualizált könyvvizsgálói jelentésminták az MNKS 4/A, 4/B, 5/A és 5/B függelékeiben találhatók.)

A felülvizsgált könyvvizsgálói jelentésminták 2021. január 1-jétől alkalmazandók.

Amennyiben egy könyvvizsgálati megbízás végrehajtását a megújult IESBA Etikai Kódex hatálybalépésének a napja előtt megkezdett a könyvvizsgáló, abban az esetben a megbízással kapcsolatban 2021. január 1-jét követően kiadásra kerülő könyvvizsgálói jelentés esetében már az alább következő aktualizált jelentésmintákat kell alapul venni. Ha azonban bármely okból a könyvvizsgáló az ilyen megbízásra a 2020. december 31-ig érvényben volt korábbi jelentésmintát alkalmazta, még az is elfogadható.

A konszolidált beszámolókkal kapcsolatos 2018.06.12-i közleményében a Szakértői Bizottság felhívta a könyvvizsgálók figyelmet arra, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésnek a könyvvizsgáló felelősségét leíró szakaszába a vizsgált vállalatcsoport könyvvizsgálatának irányításáért, felügyeletéért és elvégzéséért, és ezzel összefüggésben a vállalatcsoport beszámolójára kiadott könyvvizsgálói véleményért való könyvvizsgálói felelősség leírását is bele kell foglalni. A közlemény az alábbi linkre kattintva tekinthető meg:
A konszolidált beszámolókra kiadott jelentésekhez kapcsolódó megfontolások

  

2021. január 1-jét követően alkalmazandó Jelentésminták

  

Szakértői Bizottság

  

Betöltés...
X