Szakértői Bizottság közleménye az egységes elektronikus beszámolási formátum (ESEF) bevezetésének halasztási lehetőségéről - Frissítés 2021.01.18.

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által kidolgozott egységes elektronikus beszámolási formátumot (ESEF) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóinak kell alkalmazniuk pénzügyi kimutatásaikra. Az ESEF előírások bevezetéséről szóló, 2020.12.21-én megjelentetett közleményét a Szakértői Bizottság bővített tartalommal bocsátja a könyvvizsgálók és más érdekeltek tájékoztatására.

Nemzetközi fejlemények

 • Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által kidolgozott egységes elektronikus beszámolási formátumot (ESEF) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóinak kell alkalmazniuk pénzügyi kimutatásaikra. Az EU szabályozás értelmében az érintett társaságoknak 2020. január 1-jével kezdődő üzleti évi pénzügyi beszámolójukra már alkalmazniuk kell az ESEF előírásokat.
   
  2020. december 11-én az Európai Parlament és az Európai Tanács megállapodtak a Transzparencia Irányelv módosításáról, melynek értelmében – tagállami hatáskörben meghozott döntés alapján – az ESEF kötelező alkalmazásának a bevezetése az érintett gazdálkodói kör számára egy évvel elhalasztható. Ennek az a feltétele, hogy a halasztással élni kívánó tagállamoknak jelezniük kell ebbéli szándékukat az Európai Bizottság részére a megfelelő indokok megjelölésével.
  A kötelező alkalmazás egy évvel való elhalasztása mellett, azok a tőzsdei kibocsátók, amelyek a 2020. évi éves pénzügyi kimutatásaikat az ESEF előírásoknak megfelelően szeretnék elkészíteni, ezt minden további nélkül megtehetik.
  A módosítások az Unió hivatalos lapjában való közzététel napjától számított 20. napon lépnek hatályba.
  Forrás: Daily News 11 / 12 / 2020 (europa.eu) Coronavirus: EU agrees to rules to make it easier for firms to raise capital through the ‘EU Recovery Prospectus'
    
 • Az Európai Bizottság 2020. november 10-én közzétette értelmező álláspontját.
  Az értelmező közlemény célja, hogy az ESEF rendelettel (A Bizottság (EU) 2018/815 felhatalmazáson alapuló rendelete) összefüggésben egyértelműsítsen egyes, a pénzügyi kimutatások elkészítésére, könyvvizsgálatára és közzétételére vonatkozó hatályos uniós jogi rendelkezéseket. Értelmező közleményében az Európai Bizottság leszögezte: „Az uniós jog értelmében a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálóknak könyvvizsgálói véleményt kell adniuk arról, hogy az éves pénzügyi beszámolókban levő pénzügyi kimutatások megfelelnek-e az ESEF-rendeletben meghatározott vonatkozó jogszabályi követelményeknek, vagyis az ESEF-rendelet pénzügyi kimutatásokra alkalmazandó előírásainak.”

  

Magyarországi helyzet

Magyarország támogatta az ESEF rendelet kötelező alkalmazása egy évvel való elhalasztásának a lehetőségét, és ezt jelezte az Európai Bizottságnak. Konkrét, hazai jogszabályban kihirdetett döntés azonban erről ez ideig nem született. Arról, hogy várható-e és mikorra várható esetlegesen döntés a 2020. évi pénzügyi beszámolók tekintetében az ESEF előírások alóli felmentésről, nincsenek információink. Fontos kiemelni azonban, hogy a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött megjegyzések XBRL technológiával történő kötelező megjelölését csak a 2022. január 1-jén és az azt követően kezdődő pénzügyi évekre vonatkozó pénzügyi kimutatások esetében kell alkalmazni.

Az ESEF rendelet értelmében tehát a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóinak a rendeletben foglaltakat a 2020. január 1-jén és az azt követően kezdődő pénzügyi évekre vonatkozó pénzügyi kimutatásokat tartalmazó éves pénzügyi beszámolókra - a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött megjegyzések kivételével - alkalmazniuk kell. Ez alól a követelmény alól egyelőre nincsen felmentési lehetőség a 2020. évi pénzügyi beszámolók tekintetében.

Az érvényes hazai szabályozás jelenleg nem terjed ki az ESEF előírásoknak való megfelelés könyvvizsgálói ellenőrzésére és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátására és közzétételére. Elképzelhető azonban, hogy lesznek olyan kibocsátók, akik – akár már a 2020. évi beszámolójuk kapcsán – külön megbízást fognak adni könyvvizsgálójuknak erre az ellenőrzési feladatra és az ESEF formátumban elkészített pénzügyi beszámolójukról könyvvizsgálói jelentés kibocsátására. A könyvvizsgálói feladat jellege és a jelentéstétel módja tekintetében a szakmai egyeztetések még jelenleg is tartanak az érintett szervezetekkel.

   

   Szakértői Bizottság

  

Kapcsolódó anyagok

      

Betöltés...
X