Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Beszámoló a Minőség-ellenőrzési bizottság 2014. évi tevékenységéről

A kamara Minőség-ellenőrzési bizottsága 2014. évben tizenkétszer ülésezett. A bizottsági ülések minden esetben határozatképesek voltak, és az ülésekről hitelesített jegyzőkönyv készült. A bizottság a munkáját egész évben a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) előírásai szerint végezte.

I.A bizottság 2014 évben végzett tevékenységei

1.2014. évi minőség-ellenőrzési terv végrehajtása

 • A minőségellenőrök közreműködésével ellenőrizte és értékelte a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok (360 ellenőrzött) és a belső minőség-ellenőrzésre vonatkozó nemzeti standardok (317 ellenőrzött) érvényesülését.
 • A lefolytatott minőség-ellenőrzés kapcsán 677 határozatot hozott. Határozataiban kezdeményezte és alkalmazta a Kkt.-ban meghatározott intézkedéseket.
 • Lefolytatta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésének és megakadályozásának ellenőrzését szolgáló vizsgálatokat, mely kapcsán 72 határozatot hozott.


2.2014. évi szakmai feladatok teljesítése a bizottság éves munkaterve alapján

Módszertani kézikönyv módosítása:

A módszertani kézikönyv több melléklete módosításra került az integrált informatikai rendszer fejlesztésével kapcsolatos felülvizsgálat eredményeként.

 • A 18/a-b. szám alatti zárójelentések apróbb korrekcióját a kamarai törvény 170. § (5) bekezdéséhez igazodás tette indokolttá.
 • Az adatszolgáltatási rendre vonatkozó B. számú melléklet, továbbá a 28/a-b/1. szám alatti tájékoztatók módosításai pontosításokat, illetve a Minőség-ellenőrzési eljárási szabályzat (16) pontjához igazodó javításokat tartalmazott, emellett átvezette a pénzmosásos vizsgálat minőség-ellenőrzési eljárástól való elkülönítését. A 28/b/2. szám alatti külön tájékoztató helyett a könyvvizsgáló cég nevében könyvvizsgáló kamarai tagok is a 28/b.1. szám alatti tájékoztatót kapták kézhez, így a vonatkozó melléklet felesleges, hatályon kívül helyezése vált indokolttá.
 • A 28/c-d. sorszámú értesítések szövegében a kamarai törvény, illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatályos rendelkezéseihez igazodó pontosítások váltak szükségessé.
 • A 30/a-i. számú határozatok módosítását részben az eljárások során felmerülő gyakorlati tapasztalatok és a rendszerfejlesztéssel kapcsolatos igények, részben a kamarai törvényhez és a Minőség-ellenőrzési eljárási szabályzathoz igazodó pontosítások indokolták.

Az általános kérdőív (7/b. számú melléklet) kiegészítése is szükségszerűvé vált. A 7.b.1. számú melléklet hatályos megszövegezéséhez hasonlóan fogalmazza meg az 5.5. kérdést, egyértelműsítve: a bizonyítottság hiánya is nemleges válaszhoz vezethet.

Elkészült az egyes megbízások minőség-ellenőrzési vizsgálatára vonatkozó konszolidált beszámolók könyvvizsgálatának módszertani kérdőívéhez tartozó segédlet is.

A bizottság döntően a standardhivatkozások pontosításának szükségessége miatt, illetve a Közfelügyelet változtatási kéréseinek megfelelően (ügyféldosszié archiválása, adatok tárolása, dosszié rendjének szabályozása, összességében az adatbiztonsági védelem témaköre) új MER kérdőíveket dolgozott ki

 • Asszisztens nélkül dolgozó egyéni könyvvizsgálók helyszíni ellenőrzési kérdőíve, MMK 5/a/2. számú melléklet,
 • Asszisztenssel dolgozó egyéni könyvvizsgálók helyszíni ellenőrzési kérdőíve, MMK5/a/4. számú melléklet,
 • 2-5 fős kis könyvvizsgáló társaságok helyszíni ellenőrzési kérdőíve, MMK 5/a/6. számú melléklet,
 • legalább 6 aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató cégek ellenőrzése, MMK 5/b. számú melléklete

Az új MER kérdőívek kapcsán a bizottság elkészítette

 • a kockázat megosztás nélkül, asszisztenciával dolgozó könyvvizsgálók minőség-ellenőrzési elveire és eljárásaira vonatkozó szabályzat összeállításához című, valamint
 • a kockázat megosztás nélkül, asszisztenciával dolgozó könyvvizsgálók minőség-ellenőrzési elveire és eljárásaira vonatkozó szabályzat összeállításához című ajánlásokat.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti belső szabályzat kidolgozásához kiadott kamarai mintaszabályzatot is átdolgozta a Nemzetgazdasági Minisztérium által szorgalmazott módosításokkal.

3.Oktatás

A bizottság minden évben kiemelt szakmai feladatának tekinti az ellenőrzési tapasztalatok összegzését és átadását a könyvvizsgáló és minőségellenőr kollégák számára.

Minőségellenőrök kötelező éves továbbképzése

A korábbi évekhez hasonló magas szakmai színvonalon, a szakértői bizottság részvételével került megrendezésre a XII. Országos Minőség-ellenőrzési Továbbképzés 2014. év szeptember 11-12-én az alábbi kiemelt témákkal:

 • A közfelügyeleti minőség-ellenőrzés tapasztalatai
 • Szakmai aktualitások
 • Aktualitások a minőség-ellenőrzésben
 • Pmt. kérdőív kérdéseinek egységes értelmezése
 • MER kérdőívek bemutatása
 • Új Ptk., új könyvvizsgálói szerződés minta, Ket-es határidők jelentősége a minőség-ellenőrzésben, szinkronhivatkozások a kérdőívek és a minőség-ellenőrzéseket lezáró határozatok között
 • Minőség-ellenőrzések során felmerült gyakorlati problémák megosztása

Meghívott volt a továbbképzésre a kamara elnöke, szakmai alelnöke és oktatási alelnöke, az ellenőrző bizottság elnöke, a főtitkára, valamint a helyi szervezetek elnökei.

2014. évben elvégzett egyéb oktatási feladatok:

 • A 2013. évi minőség-ellenőrzés során továbbképzésre kötelezettek oktatási anyagának elkészítése, a képzés megszervezése és megtartása
 • A megyei szervezeteknél több témában előadások megtartása

II.Kapcsolattartás

A bizottság 2014-ban is kapcsolatot tartott többek között a helyi szervezetekkel, a Szakértői bizottsággal, valamint a Közfelügyeleti Hatósággal.

 • A bizottság folyamatos szakmai konzultációs kapcsolatot ápol a helyi szervezetekkel. Minden évben bekéri a szervezetek által összesített tapasztalatokat a minőség-ellenőrzések befejezése után, majd rendszerezve beépíti azokat a tárgyévi munkatervébe. A bizottság a Szakértői bizottsággal valamennyi lényeges szakmai kérdésben konzultál és egy tagjuk állandó meghívott az üléseire.
 • A bizottság tagjai több alkalommal tartottak előadásokat a helyi szervezeteknél és a Pénz-és Tőkepiaci Tagozat rendezvényein.


Szabó Zsuzsanna
a Minőség-ellenőrzési bizottság elnöke

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X