Módosult a pénzmosás kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzat és kérdőív

Az elmúlt időszakban a kamara és a NAV Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda (továbbiakban: PEII) képviselői között több fordulós egyeztetésre került sor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység kamarai ellenőrzésének módszertanáról és a vonatkozó kamarai szabályozásról.

A minőség-ellenőrzési bizottság a PEII-vel folytatott tárgyalásokra és a saját gyakorlati tapasztalataira figyelemmel indokoltnak tartotta a kamarai ellenőrzési rendszer bizonyos szintű felülvizsgálatát. A minőség-ellenőrzési bizottság a kamarai ellenőrzés minőség-ellenőrzésről történő leválasztását, a kockázatelemzésen alapuló kiválasztás erősítését, az ellenőrzések számának csökkentését, ugyanakkor az időtartam növelését szorgalmazta. Célszerű továbbá az egy kiválasztott megbízás helyett a szúrópróbaszerű kiválasztás felé elmozdulni, valamint a lehetséges mértékig a bejelentési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére is kitérni.

A kamara küldöttgyűlése az elnökség, valamint a minőség-ellenőrzési bizottság indítványát elfogadva 2015. május 1-jei hatállyal módosította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzat 2. 4-7., 13., 16., 29-31. pontját, valamint a 4. számú kérdéssel kiegészítette a szabályzat 2. számú mellékletét képező ellenőrzési kérdőívet.

A 2015. április 11-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzat, valamint a kiegészített kérdőív az alábbi linken érhető el:
https://mkvk.hu/szabalyozas/szabalyzatok/penzmosas_ellenorzese
 

Betöltés...
X