MKVK KÖZLEMÉNYEI A KÖNYVVIZSGÁLÓI DÍJAK MINIMUMÁRÓL

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: „Kkt.”) 54. § (6) bekezdésének értelmében „A kamara a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért járó díjak meghatározásának elveire, elsődleges szempontjaira, a díjtételek alsó határaira ajánlást adhat ki.”

Előző felhatalmazással élve, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért járó díjak meghatározásának elveiről, elsődleges szempontjairól, valamint a díjtételek alsó határairól a kamara elnökségének 115/2019. (12.13.) számú határozatával elfogadott kamarai ajánlás került kiadásra, melyben foglaltak 2020. január 01. napjától kezdődően léptek érvénybe. A több mint 4 évvel ezelőtti kamarai ajánlás a kamara honlapján az alábbi linken tekinthető meg és tölthető le:

Ajánlás_a_könyvvizsgálói_óradíjakra_2020

Jelen közleményében a kamara fel kívánja hívni a hivatásukat gyakorló aktív jogállású kamarai tag könyvvizsgálók figyelmét az elmúlt 4 évben, és különösen az előző két év során történt globális és hazai gazdasági fejleményekre, melyek jelentős hatást gyakoroltak a gazdasági szereplők működését meghatározó külső körülményekre. Ezek a hatások továbbgyűrűztek és rendkívüli módon megnehezítették a munkavállalók, a családok megélhetési- és életkörülményeit is. Az ennek ellensúlyozására tett kormányzati és munkáltatói intézkedések is a korábbi években nem tapasztalt, jelentős mértékű inflációs, ár- és bérjövedelem növekedéshez vezettek. Ezt támasztják alá a Központi Statisztika Hivatal (KSH) legfrissebb elemzéseiben közzétett adatok is, mint pl. a KSH Összefoglaló kiadványai között 2023.12.22.-én megjelent „Magyarország, 2023. I–III. negyedév- A dezinfláció útján”, vagy a 2024. 05.23-án „Gyorstájékoztató, Keresetek 2024. március” címen publikált kiadványok. (Az említett két KSH kiadványhoz az internetes elérési linkeket jelen közlemény végén helyeztük el.)

A kamara – amellett, hogy a Kkt.-ban foglalt felhatalmazás alapján kidolgozott, 2020. január 1-jétől érvényes díjajánlását nem kívánja felülvizsgálni és nem tervezi az ajánlásban szereplő összegek, így az abban általános ajánlásként megadott minimális könyvvizsgálói díj összegének az indexálását sem – szükségesnek tartja hangsúlyozni, hogy a Kkt. rendelkezései értelmében:

„54. § (1) A kamarai tag könyvvizsgálónak, a könyvvizsgáló cégnek joga van a megfelelő díjazáshoz. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység díja szabad megállapodás tárgya.”

A korábbi évekhez képest jelentősen megváltozott jelenlegi gazdasági és piaci körülmények között a Kkt. fenti rendelkezései álláspontunk értelmében alapot adnak ahhoz, hogy a könyvvizsgáló szolgáltatók figyelembe vegyék a legfrissebb KSH kiadványokból hivatalosan megismerhető inflációs, ár- és bérnövekedési indexeket és egyéb vonatkozó információkat akkor, amikor a könyvvizsgálói szolgáltatás ellenértékét, azaz egy konkrét megbízás általuk megajánlott könyvvizsgálói díját meghatározzák (beleértve a minimális könyvvizsgálói díj összegét is). 

Linkek a közleményünkben hivatkozott KSH kiadványokhoz:
 

Magyarország, 2023. I–III.
 

KSH Gyorstájékoztató 2024. március
 

Betöltés...
X