A Főtitkári Hivatal tájékoztatása a könyvvizsgáló cégek és kamarai tag könyvvizsgálók választásáról a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodói körben

A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók (tőzsdén jegyzett gazdálkodók, hitelintézetek (ideértve a takarékszövetkezeteket), biztosítók, befektetési vállalkozások, tőzsdén jegyzett alapokat kezelő befektetési alapkezelők) esetén az Audit Reform Rendelet (mely Magyarországon közvetlenül beépült a jogrendbe) 16. cikke határozza meg az új könyvvizsgáló kiválasztásának folyamatát.

A korábbi év könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbításakor ezen szabályokat nem kell figyelembe venni, de a kötelező cégrotációs szabályokat (https://mkvk.hu/szervezet/tagozatok/ptt/tagozatihirek/kozerdeklodes_rotacio_szolgaltatasok_20160726) szem előtt kell tartani.

Az Audit Reform Rendelet (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. április 16-i 537/2014/EU RENDELETE a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről) alapján egy új könyvvizsgáló választása a következő szabályok betartása mellett lehetséges:

  • A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó (a továbbiakban: „gazdálkodó”) auditbizottságnak ajánlást kell benyújtania a gazdálkodó irányító vagy felügyelő testületének a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók vagy a könyvvizsgáló cégek kijelölésére vonatkozóan, az ajánlást indokolni kell, és az ajánlásnak legalább két választási lehetőséget kell tartalmaznia a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozóan, és az auditbizottságnak ezek egyikét kellő megalapozottsággal kifejezetten támogatnia kell.
  • Az auditbizottságnak az ajánlásában közölnie kell, hogy

> ajánlását harmadik fél nem befolyásolta,
> egy adott könyvvizsgáló kiválasztása tekintetében a választását a könyvvizsgálók bizonyos típusaira vagy csoportjaira nem korlátozta.

  • A gazdálkodó auditbizottságnak az ajánlását alábbi szempontoknak megfelelő kiválasztási eljárást követően kell elkészítenie:

> a gazdálkodó szabadon felkérhet bármely jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget, hogy nyújtson be ajánlatot a jogszabályban előírt könyvvizsgálói szolgáltatás nyújtására (a közhiteles nyilvántartás a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálókról itt elérhető: https://mkvk.hu/kereses/tagok és https://mkvk.hu/kereses/tarsasagok),
> a gazdálkodónak el kell készítenie a pályázati dokumentációt a felkért jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek számára; a pályázati dokumentációból a pályázóknak meg kell tudni ismerniük a gazdálkodó tevékenységét, valamint az elvégzendő, jogszabályban előírt könyvvizsgálat típusát; a pályázati dokumentációnak átlátható és megkülönböztetéstől mentes kiválasztási szempontokat kell tartalmaznia, és a gazdálkodó ezek alapján kell a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek által benyújtott ajánlatokat értékelnie;
> a gazdálkodó a kiválasztási eljárást szabadon határozhatja meg, és az érdekelt pályázókkal az eljárás során közvetlenül tárgyalhat;
> ha a gazdálkodó könyvvizsgálata a könyvvizsgáló minősítéséhez kötött, akkor ezen előírást a pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell;
> a gazdálkodónak könyvvizsgáló által benyújtott ajánlatokat a pályázati dokumentációban előzetesen meghatározott kiválasztási szempontok alapján kell értékelnie; a vizsgált gazdálkodó egységnek a kiválasztási eljárás eredményéről jelentést kell készítenie, amelyet az auditbizottságnak hitelesítenie kell; A gazdálkodónak és az auditbizottságnak figyelembe kell vennie a könyvvizsgálóról rendelkezésre álló (Közfelügyeletei és/vagy Kamarai) minőségellenőrzési információkat;
> a gazdálkodónak kérelemre igazolnia kell tudni a Közfelügyeleti Hatóságnak, hogy a kiválasztási eljárást tisztességesen folytatta le.

  • Semmis a gazdálkodó és egy harmadik fél között kikötött minden olyan szerződéses feltétel, amely a szervezet részvényesei vagy tagjai közgyűlésének a könyvvizsgáló kiválasztása tekintetében az adott szervezet jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó választását a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók vagy a könyvvizsgáló cégek bizonyos típusaira vagy csoportjaira korlátozza; A gazdálkodónak közvetlenül és haladéktalanul tájékoztatnia kell a Közfelügyeleti Hatóságot bármely harmadik fél által tett, arra irányuló kísérletről, hogy ilyen szerződéses feltételt kössön ki, vagy másképpen nem helyénvaló módon befolyásolja a részvényesek vagy tagok közgyűlésének a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég kiválasztására vonatkozó döntését.

Előzőek mellett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. §. (7a) bekezdése kifejezetten előírja: „Semmis a vállalkozóra vonatkozó olyan szerződéses rendelkezés vagy egyéb jognyilatkozat, amely a könyvvizsgálati kötelezettség körébe eső tevékenységre történő kijelölés tekintetében a legfőbb szervet meghatározott könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég vagy könyvvizsgáló cégcsoport választására kötelezi.”

Kérjük, észrevételeiket, javaslataikat, kérdéseiket juttassák el a következő címek valamelyikére: e-mail: ptt@mkvk.hu , fax: 1/473-4510, postacím: MKVK PTT 1063 Szinyei Merse u. 8.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala

Betöltés...
X