Adatszolgáltatással kapcsolatos figyelemfelhívás

A tavalyi adatszolgáltatással kapcsolatos egyeztetések tapasztalatai alapján szeretnénk felhívni a könyvvizsgáló kollégák figyelmét az adatszolgáltatás körültekintő teljesítésére és a cikkünkben összegyűjtött hiányosságok elkerülésére.

A Céginformációs Szolgálat a kamara rendelkezésére bocsátotta azon gazdálkodók adatait, amelyek 2018. évben a 2017. évi pénzügyi kimutatások vonatkozásában könyvvizsgálói jelentést tettek közzé. Az adatbázis a könyvvizsgálói jelentésben szereplő személyében felelős könyvvizsgáló nevét is tartalmazza.

A kamara főtitkári hivatala az előző adatbázist egybevetette a kamarai tag könyvvizsgálók 2018. évi éves kamarai adatszolgáltatásával abból a célból, hogy a gazdálkodók részéről a könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos esetleges visszaélésekre (nem kamarai tagtól származó könyvvizsgálói jelentések közzététele) fény derülhessen.

A főtitkári hivatal az eltérések tisztázása érdekében az érintett kamarai tagokat közvetlenül megkereste; a visszajelzések alapján az idei kamarai adatszolgáltatással összefüggésben az alábbiakra szeretnénk felhívni a kollégák szíves figyelmét:

 1. Az adatszolgáltatás keretében a 2018. július 1. és 2019. június 30-a között kiadott azon független könyvvizsgálói jelentésekről kell adatot szolgáltatni, amelyek kibocsátására a kamarai törvény 3. § (1) bekezdése szerinti jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység eredményeként került sor*.
  Az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső megbízás típusok tekintetében az adatszolgáltatási útmutató is részletes felsorolást és segítséget tartalmaz.
   
 2. Előzőekre tekintettel a pénzügyi kimutatások felülvizsgálatára vonatkozó azon könyvvizsgálói jelentéseket is be kell jelenteni, amelyek esetében
  • az érintett ügyfél a számviteli törvény, vagy egyéb jogszabály szerint egyébként nem lenne könyvvizsgálatra kötelezett
  • az adott gazdálkodó érdemi gazdasági tevékenységet nem végzett
  • a könyvvizsgáló cégbírósági bejegyzésére nem került sor
  • megbízási díj az adatszolgáltatással érintett időszakban nem érkezett be
    
 3. Az átalakulás során készített könyvvizsgálói jelentésekre is kiterjed az adatszolgáltatási kötelezettség {kamarai törvény 3. § (1) bekezdésének b) pontja}.

Amennyiben valamely kamarai tagnál a 2018. évben teljesített kamarai adatszolgáltatás ténylegesen hiányosnak bizonyult (az ügyfelek adószámának elírása nem tartozik ebbe a körbe), úgy azt nem az idei adatszolgáltatás keretében szükséges pótlólag rendezni.
A későbbiekben KAÜ-s azonosítást követően pótlapon lehetőség nyílik a hiányzó megbízások utólagos bejelentésére. A pótlási lehetőség megnyílásáról külön tájékoztatást adunk.

* Kkt. 189. § (6) bekezdése, minőségellenőrzési bizottság szervezeti-és működési szabályzatának 3/e. pontja és IV. fejezete

Betöltés...
X