Tényleges tulajdonosok központi nyilvántartása felállításának tervezett új határideje 2021. június 1.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban Pmt.)  80. § (5) és (6) bekezdésében foglalt, tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásához kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség 2021. március 1-ig történő teljesítése vonatkozásában a Pénzügyminisztérium - a Kamara megkeresésére válaszul - az alábbiak szerinti tájékoztatást nyújtotta.

A tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásának felállítására a tervek szerint 2021. június 1-jével kerül sor. Az adatszolgáltatatás végleges módjáról szóló döntés és törvényjavaslat a közeljövőben várható.

A tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések 2020. december 1-jei hatályba léptetését a jogalkotó 2021. június 1-re halasztotta, azonban a Pmt. 80. § (5) és (6) bekezdésében foglalt átmeneti rendelkezések hatályon kívül helyezése tévesen nem történt meg.
 
A Pénzügyminisztérium megerősítette, hogy nyilvántartás hiányában a szolgáltatóknak vagy az ügyfeleknek a fenti időpontig adatszolgáltatási kötelezettségük nincs, következésképpen joghátránnyal, szankcióval sem kell szembenézniük az adatszolgáltatás elmulasztása miatt.
 
A Kamara az eddigi gyakorlattal összhangban, a jogszabályi feltételek maradéktalan teljesítése érdekében a szolgáltatókat, a felkészülésre megfelelő időt biztosítva, haladéktalanul tájékoztatja minden további új információról.

MKVK Főtitkári Hivatal

Kapcsolódó anyagok

  

Betöltés...
X