Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Változások a 2015. évi kötelező adatszolgáltatásban

Jelen írásban a főfoglalkozású (aktív) kamarai tagok, valamint könyvvizsgáló társaságok éves adatszolgáltatását mutatjuk be, melynek célja, hogy a kamara tagjai és regisztrált társaságai az adataikban történő változásról évente legalább egy alkalommal átfogóan szolgáltassanak információt, közöljék a tagdíjszámítás alapjául szolgáló bevételeiket, bemutassák a szolgáltatásaikat olyan szerkezetben, amely alapján a minőség-ellenőrzéshez szükséges kiválasztási kritériumok feldolgozhatók. Az adatszolgáltatás további célja a felelősségbiztosítás ellenőrzéséhez szükséges aktuális információk megküldése.

Az online módon teljesíthető adatszolgáltatás keretében a tagok, illetve a társaságok idén is a kamarai honlapon ügyfélkapus bejelentkezést követően tölthetik ki adatlapjaikat. Az elektronikus adatszolgáltatás nem igényli annak egyszerre történő kitöltését, a munka bármikor elmenthető, és újbóli bejelentkezés után a kitöltés a legutolsó állapottól módosítható, újrakezdhető.

KITÖLTÉS MÓDJA
Az ügyfélkapus adatszolgáltatáshoz idén is készül a honlapon elérhető részletes kitöltési útmutató (https://mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/adatszolgaltatas2015), melyhez a tavalyi évhez hasonlóan idén is mellékelünk képernyőképeket.

Az ügyfélkapus bejelentkezéssel történő adatszolgáltatás során a beküldő könyvvizsgáló azonnal visszajelzést kap a kötelezettségének technikai teljesítéséről. Az adatlapok kitöltésekor az adatok azonnal a kamara integrált rendszerébe kerülnek, így sem az ügyintőzőktől, sem a könyvvizsgálóktól nem kíván extra erőfeszítést ennek feldolgozása.

Akik nem rendelkeznek ügyfélkapus azonosítóval, a 2012-től bevezetett „portál ügyintéző” funkció használatával harmadik személyt (úgynevezett portál ügyintézőt) is meg tudnak bízni az adatszolgáltatása kitöltésére.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a tavaly beadott meghatalmazások ebben az évben is érvényesek! Amennyiben nem biztos abban, hogy kit hatalmazott meg adatlapja kitöltésével, vagy vissza akarja vonni a meghatalmazását, mindenképp vegye fel a kapcsolatot a kamara ügyfélszolgálatával. A meghatalmazásokat a honlapon a kitöltési útmutatóban találják! (https://mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/adatszolgaltatas2015)

PAPÍR ALAPÚ ADATSZOLGÁLTATÁS
Az ügyfélkapus azonosítóval nem rendelkező könyvvizsgálók ugyanakkor továbbra is kérhetik a területi szervezetek segítségét az adatszolgáltatás teljesítéséhez. Ekkor az ügyintéző közvetlenül az integrált rendszerben rögzíti az adatszolgáltatást. A papír alapú adatszolgáltatáshoz kérjük, nyomtassák ki a honlapon található kitöltési útmutató legvégén csatolt üres adatlapot. Ezt kitöltve, aláírva vigyék be vagy postai úton küldjék meg a területi szervezetük irodájába. Figyelem! A területi szervezet ügyintézői csak ezen aláírt példány megléte mellett tudják berögzíteni az adatokat.


VÁLTOZÁSOK AZ ADATSZOLGÁLTATÁSBAN
Fedezetigazolás csatolása
Egyszerűsítési megfontolások alapján a biztosítási adatlapot idén is csak azon könyvvizsgálóknak kell kitölteniük, akiknek a felelősségbiztosítását nem az MKVK Biztosítási Alkusz Kft. kezeli, viszont ezen tagjainknak kötelezően csatolniuk kell a biztosításukra vonatkozó fedezetigazolást is. A fedezetigazolás csatolása nélkül az adatszolgáltatás nem teljesíthető! A csatolandó fedezetigazolás kötelező tartalmi elemeire vonatkozóan bővebb információt az áprilisi Könyvvizsgálók lapjában, vagy a honlapon az alábbi linkre kattintva talál:
https://mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/fedezetigazolas

Könyvvizsgálatból származó bevétel
Tagdíjszámítás (társaságok esetében hozzájárulási díj számítás) adatainak megadásakor az idei adatszolgáltatás során a 2014. évi bevételen felül kérnénk megadni a könyvvizsgálatból származó nettó bevételt is – 2014. évre vonatkozóan. Könyvvizsgálatból származó bevétel alatt a Kkt. 3. § (1) alá tartozó, könyvvizsgálói tevékenységből származó összes, 2014. évi bevétel értendő - áfa nélkül. A mező kitöltése kötelező! Amennyiben a könyvvizsgáló társaságnak nem volt könyvvizsgálatból származó bevétele, kérjük, írjon nullát a mezőbe.

Minőség-ellenőrzési adatlap – A szakasz
A minőség-ellenőrzési adatszolgáltatás a 2014. üzleti évi beszámolókra (2014. évi mérleg-fordulónap) értelmezendő, ahol az éves/egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakra esik. Az éves, egyszerűsített éves beszámolók mellett az ugyanezen időintervallumban lévő fordulónappal elkészített konszolidált beszámolók könyvvizsgálata miatt kibocsátott könyvvizsgálói jelentések számát, a díjak összegét, valamint a munkaidő-ráfordítás munkaórában összesített adatát is kérjük feltüntetni munkaórában. A kiadott könyvvizsgálói jelentések számát a vizsgált cégek árbevételi sávjai szerint kérjük megbontani – idén kissé részletesebb bontásban.

Szintén újdonság, hogy a fentebb megadott 2014. évi beszámolókra – melyek fordulónapja 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakra esik – kiadott jelentések típusát is fel kívánjuk mérni, így kérjük, (árbevétel és munkaidő ráfordítás nélkül), csak a darabszám megadásával jelezze, hogy a tavalyi évben mely típusú jelentésből (tiszta, korlátozó, elutasító stb.) hány darabot adott ki.

Tájékoztató adatként kérjük megadni az európai uniós támogatások könyvvizsgálatára vonatkozó információt is.

Nyilatkozat csoportos kamarai életbiztosításról
Az adatszolgáltatás főoldalán adatvédelmi megfontolásokra tekintettel a kamarai tag könyvvizsgálónak nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a kamara a kamarai csoportos kockázati életbiztosítási szerződéshez (továbbiakban: szerződés) szükséges, a kamarai nyilvántartásban szereplő, ugyanakkor közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a szerződés létrejötte és az azzal kapcsolatos nyilvántartás céljából és a szolgáltatással kapcsolatosan a Garancia Biztosító Zrt., illetve az MKVK Biztosítási Alkusz Kft. részére továbbítsa. A hozzájárulás kiterjed arra is, hogy utóbbi szervezetek az adatokat a szerződés hatálya alatt, illetve annak lejártával a törvényi előírásoknak megfelelően, a kötelező megőrzés idejéig kezeljék. Amennyiben a tag nem járul hozzá, úgy kikerül a kamarai tagok számára díjmentesen elérhető csoportos életbiztosítás alól.

Társaságok előtöltött adatlapjának ellenőrzése
Az adatlapokat idén is előtöltjük a kamara nyilvántartó rendszerében tárolt, 2015. május 26-i adatokkal. A társaságokra vonatkozó adatszolgáltatás ’Tevékenység végzésének módja’ adatlapján kerülnek feltűntetésre a könyvvizsgáló társaság tulajdonosai, irányító (vezető) szervének tagjai (vezető tisztségviselők), valamint könyvvizsgáló munkatársak. A korábbi évektől eltérően (amikor ezt az adatlapot nem kellett elmenteni), az idén akkor is szükséges a az adatok jóváhagyása, amennyiben az adatok a valóságnak megfelelnek. Ezt a tényt a táblázat alatt található, erre vonatkozó mezőbe tett pipával, majd az adatlap elmentésével tudja jelezni. Az adatok módosítása továbbra is a megszokott módon történik.

Egyéni vállalkozók adatszolgáltatása, jövedelemigazolás
Az egyéni vállalkozóknak idén is elég csak a tagi (természetes személyre vonatkozó) adatszolgáltatást kitölteniük. Ez esetben a „Tevékenység végzésének módja” adatlapon kell bejelölni az egyéni vállalkozó opciót.
A rögzítés módjától függetlenül jövedelmük igazolásaként az egyéni vállalkozóknak továbbra is kell csatolniuk az adóhivatal felé bevallott „Egyéni vállalkozásból származó jövedelem” 1453-13-03 sorszámú nyomtatványt. Az egyszerűsített vállalkozói adót (eva) választó könyvvizsgálók a 1443-01-01-es nyomtatványt, a kisadózók tételes adózását (KATA) választó könyvvizsgálók pedig a 14KATA nyomtatványt csatolják. Az adóazonosító jel személyes adat, így azt a beszkennelt dokumentumon ki kell takarni! (Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem igazolásra a 1453-13-03 nyomtatvány 21. sora, illetve a 1443-01-01-es nyomtatvány 01. sora szolgál, a nyomtatvány további adatsorait kérjük kitakarni.) Amennyiben a könyvvizsgáló a tevékenység végzésének módjánál „megbízásos, vagy egyéb jogviszony”-t adott meg, a kamara a tagdíjszámítás adataihoz közölt bevételt a szerződések bekérésével ellenőrzi. Társaságok esetében az adatszolgáltatás részét képezi a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának a megküldése is.

Kérjük, hogy a pontos kitöltés érdekében figyelmesen olvassák el az adatlapok magyarázatait és a honlapon megtalálható kitöltési útmutatót
(https://mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/adatszolgaltatas2015).

Az adatszolgáltatás teljesítésének határideje: 2015. június 15.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Főtitkári hivatala

 

Betöltés...
X