Tájékoztató a kamara felé kötelezően benyújtandó fedezetigazolásról

Ezúton szeretnénk felhívni tisztelt könyvvizsgáló kollégáink figyelmét, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 2017. évi adatszolgáltatás alkalmával azon tagjainknak, akiknek a kötelező felelősségbiztosítását NEM az MKVK Alkusz Kft. kezeli, ezúttal is kötelezően csatolniuk kell a biztosításukra vonatkozó fedezetigazolásukat. A fedezetigazolás csatolása nélkül az adatszolgáltatás nem teljesíthető! A fedezetigazolás kötelező tartalmi elemeire vonatkozóan az alábbiakban adunk tájékoztatást.

Az alapszabály 149. pontja kiemeli, hogy a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető kamarai tag könyvvizsgáló – nem ideértve a kizárólag könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző könyvvizsgálót – felelősségbiztosítási szerződésének érvényességét köteles könyvvizsgálói igazolványának visszavonásáig fenntartani.
Az alapszabály 188. pontja kiemeli, hogy a könyvvizsgáló cég által kötött könyvvizsgálói felelősségbiztosítás akkor fogadható el, ha a teljes szerződésre, a biztosítási időszakra vonatkozó kártérítési határt jelentő biztosítási összeg nem kevesebb, mint a könyvvizsgáló cégnél jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető kamarai tag könyvvizsgáló száma szorozva a küldöttgyűlés által megállapított legkisebb biztosított kárösszeggel.
A fenti előírásoknak megfelelő fedezetet nyújtó felelősségbiztosítás megléte a kamarai tagság feltétele.
Annak érdekében, hogy a kamara az előírt kötelező szakmai felelősségbiztosítás meglétét és szabályszerűségét ellenőrizni tudja, 2016. évi adatszolgáltatása során azon tagjainknak, akiknek biztosítását nem az MKVK Alkusz Kft. kezeli, a tavalyi évhez hasonlóan idén is kötelezően csatolniuk kell az adatszolgáltatás időpontjában, biztosítójuk által kiállított fedezetigazolást, melynek az alábbi elemeket kötelezően tartalmaznia kell:

-kötvényszám
-biztosított neve
-biztosított címe
-a biztosított tevékenység megnevezése
-kockázatviselés kezdete
-kockázatviselés ideje
-évforduló, ill. lejárat időpontja
-díjfizetés módja
-díjfizetés ütemezése
-díjrendezettség megléte
-önrészesedés mértéke
-biztosítási összeg: kártérítési limit Ft/kár, Ft/év

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fenti tartalommal kiállított fedezetigazolás a biztosítótól elektronikus úton (e-mailen) is beszerezhető.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Főtitkári hivatala
 

Betöltés...
X