Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Adatszolgáltatás 2015. - Kitöltési útmutató

ELINDULT - A honlapon bejelentkezve elérhető a 2015. évi adatszolgáltatás, mely mind a bekért adatok tartalma, mind pedig felhasználói felület tekintetében szinte teljesen megegyezik a tavalyi adatszolgáltatással. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha Ön EGYÉNI VÁLLALKOZÓKÉNT dolgozik, csak az egyéni adatlapját kell kitöltenie. A 2015. évi adatszolgáltatás fontosabb változásairól a Könyvvizsgálók lapja májusi számában, valamin alább olvashatnak. Jelen kitöltési útmutató az AKTÍV tagok adatszolgáltatására vonatkozik. Az adatszolgáltatás beérkezési határideje 2015. június 15.

Kitöltési útmutató

a könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek 2015. évi adatszolgáltatásának teljesítéséhez
(teljesítendő 2015. június 15-ig)

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Alapszabálya (146. és 291. pont), valamint a Minőség-ellenőrzési bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata (D. fejezet) alapján a könyvvizsgálók éves adatszolgáltatásra kötelezettek.
Az adatszolgáltatás mind a kamarai tag könyvvizsgálók, mind a könyvvizsgáló cégek vonatkozásában három részből áll, melyek a következők:

 • tagnyilvántartási adatlap
 • minőség-ellenőrzési adatlap
 • kötelező felelősségbiztosításra vonatkozó – idén már csak opcionálisan megjelenő - adatlap.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha ön EGYÉNI VÁLLALKOZÓKÉNT dolgozott 2014-ben, idén csak a tagi, természetes személyre vonatkozó adatlapját kell kitöltenie! Kérjük, hogy a pontos kitöltés érdekében figyelmesen olvassa el az adatlapok magyarázatait és jelen útmutatót. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatlapok egyes rovatai hasonló adatának tartalma különböző lehet az eltérő felhasználási cél, valamint az ellenőrzés lehetőségének biztosítása érdekében (pl. a bevétel, árbevétel, díjbevétel adatok esetén).


ONLINE ADATSZOLGÁLTATÁS

Az adatszolgáltatást 2015. évben is ügyfélkapus belépést követően a kamara honlapján keresztül lehet teljesíteni. Az „adatlapokat” 2015. június első hetében tudja elkezdeni kitölteni az Ön személyes adattárában. Ahhoz, hogy ezt el tudja érni, be kell jelentkeznie a kamara honlapjára. Belépést követően a Bejelentkezés gomb helyén az Ön neve fog megjelenni. Kattintson a nevére (vagy ha van, a Saját adatok gombra. Amennyiben Ön könyvvizsgáló társaságot is képvisel, a „Saját adatok” gomb helyett „Társaság adatok” feliratú gomb látható).

 Az adatlapokat idén is előtöltjük a kamara nyilvántartó rendszerében tárolt, 2015. május 26-i adatokkal. Az online kitöltés is lehetőséget ad arra, hogy az adatlapokat szakaszosan, űrlaponként mentse el. Egy-egy űrlap mentése nem jelenti az egész adatlap beküldését. Véglegesíteni az adatszolgáltatás főoldalán lévő „Adatszolgáltatás lezárása” menüpontra kattintva lehet. Beküldés előtt természetesen lehetősége van a kitöltött adatlapok megtekintésére is, melyet a „Jelenlegi adatok előnézete” linkre kattintva tehet meg.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha hosszabb időre felfüggeszti az adatlapok kitöltését, a rendszer bizonyos idő után automatikusan kilépteti Önt a honlapról. Ilyenkor újra be kell jelentkeznie a honlapra és a mentetlen adatokat újra fel kell vinnie. Kérjük, mindig mentse el az éppen kitöltött adatlapot!

Amennyiben véglegesen beküldte adatlapját, azokban módosítani a továbbiakban nem lesz lehetősége. Az adatlapok lezárása és elküldése után e-mailben visszaigazolást kap az adatlap beérkezéséről. Az adatlapja ezután dokumentumtárában pdf formátumban is elérhető.

A tagi adatszolgáltatás

Ahhoz, hogy Ön a saját, személyes adatszolgáltatását el tudja készíteni, nem kell mást tennie, mint bejelentkezés után, saját nevére kattintva a megjelenő bal oldali menüben az „Éves adatszolgáltatás” linkre kattintani.

Ha Ön egy könyvvizsgáló társaság tulajdonosa, vagy vezető tisztségviselője, úgy jogosult a társaság adatszolgáltatását is kitölteni.

Figyelem! Ha egy társaságban több tulajdonos vagy vezető tisztségviselő is van, kérjük, mindenképp egyeztessék a kitöltés folyamatát, hiszen a beküldés után már nem tudnak az adatokon változtatni.

Ha akár egy természetes személy, akár egy társaság esetében nem a magánszemély / tulajdonosok - vezető tisztségviselők - töltik ki az adatlapot, lehetőség van meghatalmazott megbízására. Ez esetben kérjük, töltsék ki az alább csatolt meghatalmazás(oka)t, és kitöltve (magánszemélyek esetében 2 tanúval hitelesítve, társaságok esetében cégszerűen aláírva) küldjék meg papír alapon vagy beszkennelve e-mailben a kamara ügyfélszolgálatának ( ugyfelszolgalat@mkvk.hu ). A meghatalmazásban szerepelnie kell a meghatalmazott viselt nevének és ügyfélkapun bejelentett e-mail címének is. Fontos! A meghatalmazottnak is rendelkeznie kell ügyfélkapus azonosítókkal! Felhívjuk figyelmüket, hogy a tavaly beadott meghatalmazások ebben az évben is érvényesek! Amennyiben nem biztos abban, hogy kit hatalmazott meg adatlapja kitöltésével, vagy vissza akarja vonni a meghatalmazását, mindenképp vegye fel a kapcsolatot a kamara ügyfélszolgálatával.

MEGHATALMAZÁS TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖNYVVIZSGÁLÓ(K) ADATLAPJÁNAK KITÖLTÉSÉRE
MEGHATALMAZÁS KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG(OK) ADATLAPJÁNAK KITÖLTÉSÉRE

 

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADATLAPJA

Miután a bal oldali menüben az „Éves adatszolgáltatás” linkre kattintott, az adatszolgáltatás Főoldalán találja magát.

Nyilatkozat csoportos kamarai életbiztosításról

Azon főfoglalkozású tagok részére, akik a 70. életévüket nem töltik be, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara csoportos kockázati életbiztosítást kötött. További részleteket itt talál .
Az adatszolgáltatás főoldalán adatvédelmi megfontolásokra tekintettel a kamarai tag könyvvizsgálónak nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a kamara a kamarai csoportos kockázati életbiztosítási szerződéshez (továbbiakban: szerződés) szükséges, a kamarai nyilvántartásban szereplő, ugyanakkor közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a szerződés létrejötte és az azzal kapcsolatos nyilvántartás céljából és a szolgáltatással kapcsolatosan a Garancia Biztosító Zrt., illetve az MKVK Biztosítási Alkusz Kft. részére továbbítsa. A hozzájárulás kiterjed arra is, hogy utóbbi szervezetek az adatokat a szerződés hatálya alatt, illetve annak lejártával a törvényi előírásoknak megfelelően, a kötelező megőrzés idejéig kezeljék. Amennyiben a tag nem járul hozzá, úgy kikerül a kamarai tagok számára díjmentesen elérhető csoportos életbiztosítás alól.

Alapadatok megadása

Az Alapadatok részben a tagok azonosító adatai előre feltöltésre kerülnek.

Az Elnökség 34/2014. számú (03.14.) elnökségi határozata értelmében 2014. évtől kezdődően a könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető tagsági jogállású kamarai tag könyvvizsgáló kamarai tagdíját kizárólag kamarai tag könyvvvizsgáló/könyvvizsgáló cég vállalhatja át. Az elnökség döntésének megfelelően így a tavalyi évtől kezdődően már lekerült az adatlapról a nem könyvvizsgáló társaság átvállalóként történő megadásának lehetősége. A tagdíjátvállalást a megszokott módon továbbra is a könyvvizsgáló cég jelzése alapján veszi figyelembe a kamara.

A közzétételi elektronikus levélcím (e-mail cím) mezőbe választása szerint azon címét kérjük megadni, amely a honlapon – mint közérdekből nyilvános adat – megjelenítésre kerül.

A közzétételi cím mezőbe választása szerint azon címét (levelezési, munkahelyi vagy állandó) kérjük megadni, amely a honlapon – mint közérdekből nyilvános adat – megjelenítésre kerüljön.

A közzétételi telefonszám alatt – választása szerint – szintén olyan számot kell érteni (napközbeni, mobil, otthoni) amely a kamara honlapján közzétételre kerül.
 

Tevékenység végzésének módja megadása

Az adatszolgáltatás ezen része a tevékenység végzésének jogi hátterével összefüggő adatokra vonatkozik az aktuális adatok alapján (2014. évre vonatkozóan).

Kérjük az A, B, C és D mezők előtti négyzetbe tett pipával (kattintás a négyzetre) jelezze a megfelelő választ. Téves jelölés esetén kattintson újra a négyzetre, és a pipa eltűnik.

 • Egyéni vállalkozóként meg kell adni az EV adószámát és EV nyilvántartási számát.
 • Könyvvizsgáló cégben történő tevékenység-végzés esetén közölni kell a könyvvizsgáló cégek nevét (ki kell keresni a kamara adatbázisából) és a foglalkoztatási jogviszony jellegét is (munkajogviszony, tagi jogviszony, vagy vezetői jogviszony).
 • Megbízásos jogviszony esetében közölni kell a cég(ek) nevét.
 • A másodlagos státuszú könyvvizsgálók esetében meg kell adni annak a nem könyvvizsgáló cégnek a nevét is, melyben a könyvvizsgáló munkát végez (munkaviszonyban áll, vagy tagi jogviszonyban, de személyesen közreműködik; a Kamarai törvény (továbbiakban KKt.) 11. §-ának (2) bekezdése és ASZ 58-66. pontjai alapján).

Tagdíjszámítás adatainak megadása

A tagdíjszámítás adatait csak abban esetben kell megadni, ha a tevékenység végzésének módjánál egyéni vállalkozót (A) vagy megbízásos, vagy egyéb jogviszonyt adott meg (C)! A tagdíjszámításhoz a Kkt. 3. §-a alá tartozó könyvvizsgálói tevékenység és könyvvizsgálói tevékenységen kívüli egyéb szakmai szolgáltatásból származó összes, 2014. évi bevétel adat megadása szükséges, a következők figyelembe vételével:

 • magánszemély megbízásos jogviszonyából származó, (szerződés szerinti) bruttó bevétele (összhangban a 1453-as személyi jövedelemadó bevallás megfelelő sorával);
 • az Áfatörvény általános szabályai szerint adózó, vagy alanyi adómentességet élvező egyéni vállalkozó esetén áfa nélküli bevétel;
 • az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) hatálya alá tartozó tagoknál az általános forgalmi adó nélküli bevétel (árbevétel) képezi a kiegészítő tagdíj alapját.

Amennyiben Ön „Megbízásos, vagy egyéb jogviszonyt” (C) választ, a kamara a tagdíjszámítás adataihoz közölt bevételt a szerződések bekérésével ellenőrzi.
Az idei adatszolgáltatás során a 2014. évi bevételen felül kérnénk megadni a könyvvizsgálatból származó nettó bevételt is – 2014. évre vonatkozóan.
Amennyiben Ön átvállalja egy könyvvizsgáló kolléga tagdíjfizetést, akkor Ön kiegészítő tagdíjkedvezményre jogosult. Az Ön alkalmazásában álló könyvvizsgálók adatait (név, tagszám) ezen az adatlapon tudja megadni.

Biztosítási adatlap

A kamarai tag könyvvizsgálóknak csak abban az esetben kell kitölteniük a biztosítási adatlapot, ha biztosításukat nem az MKVK Biztosítási Alkusz Kft. kezeli, valamint a tagnyilvántartási adatlap "2. Tevékenység végzésének módja" mezői közül az „A” mezőt (Egyéni vállalkozó), vagy a „C” mezőt (Megbízásos jogviszony) töltötték ki.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben biztosítási szerződésében a szerződő és a biztosított személye eltér egymástól, úgy szerződését mindenképpen módosítania kell!

További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kamara alkuszának ( info@mkvkalkusz.hu ) munkatársaival!

A kötvényszám megadása során, amennyiben biztosítási szerződését az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-vel kötötte és kötvényszáma az AHB betűkombinációval kezdődik, akkor kérjük, hogy csak a betűket követő 9 számjegyet adja meg.
Ha az Ön biztosítási szerződését nem a kamara Alkusz Kft-je kötötte, úgy az adatszolgáltatás főoldalán található „Csatolt dokumentumok” menüpontban csatolja a kötelező felelősség-biztosítására vonatkozó fedezetigazolását. Bővebb információt a csatolandó fedezetigazolásról a kamara honlapján az alábbi linkre kattintva talál: https://mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/fedezetigazolas

Felhívjuk figyelmét, amennyiben 2014. évi árbevétel adataiban az előző évihez (2013) képest jelentős (10%-ot meghaladó) változás állt be úgy az változás bejelentési kötelezettség alá esik. Ebben az esetben biztosítási szerződését aktualizálnia kell, hogy egy esetleges kár esetén elkerülje az alulbiztosítottságot és azt, hogy ezáltal a biztosító a károsult részére csak arányos kártérítést nyújtson. (Ilyen esetekben a biztosító nem téríti meg a teljes kárösszeget - annak hiányzó részét a biztosítottnak kell a károsult felé állnia)

Csatolt dokumentumok

Ez a menüpont szolgál a csatolandó dokumentumok feltöltésére. Ha Önnek a bejelölt és nyilvántartott adatok alapján semmilyen dokumentumot nem kell feltöltenie, a rendszer automatikusan kiírja ezt.

Ha Önnek dokumentum-beküldési kötelezettsége van, a táblázatban megtalálja, hogy mely dokumentumok feltöltésére van szükség az adatszolgáltatás hiánytalan teljesítéséhez.

Ha Ön egyéni vállalkozó, kérjük, az adóhivatal felé bevallott „Egyéni vállalkozásból származó jövedelem” 1453-13-03 sorszámú nyomtatványát csatolja. Az egyszerűsített vállalkozói adót (eva) választó könyvvizsgálók a 1443-01-01-es nyomtatványt, a kisadózók tételes adózását (KATA) választó könyvvizsgálók pedig a 14KATA nyomtatványt csatolják. Az adóazonosító jel személyes adat, így azt a beszkennelt dokumentumon ki kell takarni! (Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem igazolásra a 1453-13-03 nyomtatvány 21. sora, illetve a 1443-01-01-es nyomtatvány 01. sora szolgál, a nyomtatvány további adatsorait kérjük kitakarni.) Amennyiben a könyvvizsgáló a tevékenység végzésének módjánál „megbízásos, vagy egyéb jogviszony”-t adott meg, a kamara a tagdíjszámítás adataihoz közölt bevételt a szerződések bekérésével ellenőrzi.

Ha közzétételi kötelezettségének az Ebev programon keresztül tett eleget, kérjük, az ott lementett dat fájlból készítsen pdf formátumot, és azt csatolja az oldalon. Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapus azonosítóval, és nem tudja a honlapon feltölteni a fájlokat, juttassa el azokat elektronikusan a területi szervezeteknek.

Amennyiben a beküldendő dokumentum még nincs feltöltve, a megfelelő dokumentum mellett az állapot oszlopban egy piros X jelenik meg „Feltöltendő” felirattal. Ha egy dokumentumot már feltöltött, az X helyett egy zöld pipa jelenik meg. Természetesen, ha a beküldendő dokumentum több darabban van beszkennelve, lehetősége van több azonos típust beküldeni.

Dokumentumot a „Dokumentum feltöltés” gombra kattintva lehet feltölteni.

Válassza ki számítógépéről a feltölteni kívánt fájlt, keresse ki a legördülő menüből, hogy milyen típusú dokumentumról van szó, adjon egy nevet a feltöltött dokumentumnak, majd kattintson a „Csatolás” gombra. Az első táblázatban ekkor megjelenik a feltöltött dokumentum, amely mellett zöld pipa jelzi, hogy az adott típus már fel van töltve.

Kérjük, csak bevétel igazolására szolgáló dokumentumot, illetve - ha nem a kamara Biztosítási Alkusz Kft-jén keresztül kötötte meg felelősségbiztosítását - fedezetigazolást csatoljon ezen az oldalon keresztül. Egyéb dokumentumokat, közlendőket az ügyfélszolgálatnak címzett e-mailen keresztül van lehetősége eljuttatni a kamarához.


A KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK ADATLAPJA

Ha Ön egy könyvvizsgáló társaság tulajdonosa, vagy vezető tisztségviselője, jogosult a társaság adatszolgáltatását is kitölteni.

Ha egy társaság esetében nem a tulajdonos(ok) /vezető tisztségviselő(k) tölti(k) ki az adatlapot, lehetőség van meghatalmazott megbízására. Ez esetben kérjük, töltse ki az alább csatolt meghatalmazást és kitöltve (társaságok esetében cégszerűen aláírva) küldje meg papír alapon vagy beszkennelve e-mailben a kamara ügyfélszolgálatának ( ugyfelszolgalat@mkvk.hu ). A meghatalmazásban szerepelnie kell a meghatalmazott viselt nevének és ügyfélkapun bejelentett e-mail címének is. Fontos! A meghatalmazottnak is rendelkeznie kell ügyfélkapus azonosítókkal! Felhívjuk figyelmüket, hogy a tavaly beadott meghatalmazások ebben az évben is érvényesek! Amennyiben nem biztos abban, hogy kit hatalmazott meg adatlapja kitöltésével, vagy vissza akarja vonni a meghatalmazását, mindenképp vegye fel a kapcsolatot a kamara ügyfélszolgálatával.
MEGHATALMAZÁS KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG(OK) ADATLAPJÁNAK KITÖLTÉSÉRE

Ahhoz, hogy Ön egy könyvvizsgáló társaság adatszolgáltatását el tudja készíteni, nem kell mást tennie, mint bejelentkezés után, a neve alatt megjelenő „Társaság adatok” linkre kattintani.

A bal oldali menüben válassza ki az adatszolgáltatást teljesítő társaság nevét és kattintson az „Éves adatszolgáltatás” linkre. (Ha Ön több társaság adatszolgáltatását is beküldheti, a kitöltések után ellenőrizze, hogy minden társaság esetében elküldte-e az adatszolgáltatást.)

 

 Miután a bal oldali menüben az „Éves adatszolgáltatás” linkre kattintott, az adatszolgáltatás Főoldalán találja magát.

Alapadatok megadása

Az Alapadatok részben a tagok azonosító adatai előre feltöltésre kerülnek.

A közzétételi elektronikus levélcím (e-mail cím) mezőbe választása szerint azon címét kérjük megadni, amely a honlapon – mint közérdekből nyilvános adat – megjelenítésre kerül.

A közzétételi cím mezőbe választása szerint azon címét (székhely, levelezési, telephely vagy iroda) kérjük megadni, amely a honlapon – mint közérdekből nyilvános adat – megjelenítésre kerül.

A közzétételi telefonszám alatt – választása szerint – szintén olyan számot kell érteni (napközbeni, mobil, otthoni) amely a kamara honlapján közzétételre kerül.

A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó könyvvizsgálójának rendelkeznie kell honlappal, melynek címét kérjük feltüntetni, valamint meg kell jelölni az elsődleges kapcsolattartó személyét is. A hálózathoz tartozó cégek adatszolgáltatása a Kkt. 44. § (1) bekezdésének k) pontjában meghatározott információk (azaz a könyvvizsgálói hálózati tagság, a tagvállalatok és a kapcsolt vállalkozások nevei és címei) közlését is jelenti.

Tevékenység végzésének módja megadása

A „Tevékenység végzésének módja” lap szintén az aktuális adatokkal lett előtöltve. Változás esetén a 2015. május 31-én aktuális adatokat kérjük megadni a tulajdonosok, az irányító (vezető) szerv tagjai (vezető tisztségviselők), valamint könyvvizsgáló munkatársak vonatkozásában. Fel kell tüntetni a tulajdonosok és az irányítók üzleti jellegű kapcsolattartáshoz alkalmazott címét is, amennyiben ezen személyek nem a kamara tagjai.

Amennyiben egy személy a fentiek közül több tisztséget is betölt egy vállalkozáson belül, úgy kérjük, az adott személyt a különböző betöltött tisztségekkel egyenként vigye fel.

Kérjük, a szavazati arány megadásánál ügyeljen arra, hogy összességében meglegyen a 100%.

Amennyiben az előtöltött adatlapon lévő adatok helyesek (azokban nincs változás) – vagy befejezte a táblázatban lévő adatok módosítását –, kérjük, a táblázat alatt megjelenő négyzet kipipálásával jelezze, hogy a táblázatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. (Az adatok jóváhagyása nélkül nem tudja lezárni az adatszolgáltatását.) A táblázatban megjelenő személyek törlésével, az adatok módosításával illetve új személy vagy társaság hozzáadásával az adatok automatikusan mentésre kerülnek.

Tagdíj átvállalás megadása

A Tagdíj átvállalása lap szintén az aktuális adatokkal lett előtöltve. Változás esetén kérjük közölni azon természetes személy könyvvizsgáló(k) nevét és tagszámát, aki(k) vonatkozásában a tagdíj fizetését a cég átvállalja (hozzájárulási díjkedvezmény számításához). A tagdíjátvállalást a könyvvizsgáló cég jelzése alapján veszi figyelembe a kamara!

Amennyiben egy cég átvállalja egy tag tagdíjának fizetését, ezen az oldalon nyilatkoznia kell, hogy a könyvvizsgáló cégnek és az érintett kamarai tagnak az átvállalt kamarai tagdíj határidőben történő teljesítése tekintetében egyetemleges kötelezettsége és fegyelmi felelőssége áll fenn. Amennyiben meg vannak adva személyek a tagdíjátvállaláshoz, a pipát nem tudja kivenni a nyilatkozat mellől. Ha törli az átvállalt személyeket, ki tudja venni a pipát a nyilatkozat mellől is, ám ekkor Ön -nyilatkozat hiányában - nem vállalhatja át egy személy tagdíját sem.

Amennyiben a későbbiekben mégis tagdíjátvállalást adna meg, úgy azt írásban, hasonló nyilatkozat megtételével teheti meg a kamara ügyfélszolgálata felé.

Hozzájárulási díj alapjának megadása

A könyvvizsgáló cégek kamarai hozzájárulási díja alapjának meghatározásához az árbevétel alatt a cég 2014. évről készült eredménykimutatásában az értékesítés nettó árbevételeként kimutatott összege értendő. A hozzájárulási díj alapját az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) hatálya alá tartozó könyvvizsgáló cégeknél is az általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel képezi.

Kérjük, az árbevétel mezőbe csak számjegyeket írjon.

Az idei adatszolgáltatás során a 2014. évi bevételen felül kérnénk megadni a könyvvizsgálatból származó nettó bevételt is – 2014. évre vonatkozóan.

Biztosítási adatlap

A könyvvizsgáló cégek esetében is csak akkor kell kitölteni a biztosítási adatlapot, ha biztosítást nem az MKVK Biztosítási Alkusz Kft. kezeli.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben biztosítási szerződésében a szerződő és a biztosított személye eltér egymástól úgy szerződését mindenképpen módosítania kell!

További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kamara alkuszának ( info@mkvkalkusz.hu ) munkatársaival!

A kötvényszám megadása során, amennyiben biztosítási szerződését az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-vel kötötte és kötvényszáma az AHB betűkombinációval kezdődik, akkor kérjük, hogy csak a betűket követő 9 számjegyet adja meg.Ha az Ön biztosítási szerződését nem a kamara Alkusz Kft.-je kötötte, úgy az adatszolgáltatás főoldalán csatolja a kötelező felelősség-biztosítására vonatkozó fedezetigazolását. Bővebb információt a csatolandó fedezetigazolásról a kamara honlapján az alábbi linkre kattintva talál: https://mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/fedezetigazolas

Felhívjuk figyelmét, amennyiben 2014. évi árbevétel adataiban az előző évihez (2013) képest jelentős (10%-ot meghaladó) változás állt be úgy az változás bejelentési kötelezettség alá esik. Ebben az esetben biztosítási szerződését aktualizálnia kell, hogy egy esetleges kár esetén elkerülje az alulbiztosítottságot és azt, hogy ezáltal a biztosító a károsult részére csak arányos kártérítést nyújtson. (Ilyen esetekben a biztosító nem téríti meg a teljes kárösszeget - annak hiányzó részét a biztosítottnak kell a károsult felé állnia.)


Csatolt dokumentumok

Társaságok esetében az adatszolgáltatás részét képezi a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának a megküldése is. A mérleg és eredménykimutatás az adatszolgáltatás főoldalán csatolható a Csatolt dokumentumok menüpont alatt a Dokumentumok kezelése linkre kattintva. (Ugyanazon dokumentumok megküldhetők, mint a közzétételi kötelezettség teljesítése során.) Jogi személynek nem minősülő (bt.) evás társaságok a 1443-01-01-es nyomtatványt, a kisadózók tételes adózását (KATA) választó társaságok pedig a 14KATA nyomtatványt is csatolhatják.

Ha közzétételi kötelezettségének az Ebev programon keresztül tett eleget, kérjük, az ott lementett dat fájlból készítsen pdf formátumot, és azt csatolja az oldalon. Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapus azonosítóval, és nem tudja a honlapon feltölteni a fájlokat, juttassa el azokat elektronikusan a területi szervezeteknek.

Kérjük, csak bevétel igazolására szolgáló dokumentumot, illetve - ha nem a kamara Biztosítási Alkusz Kft-jén keresztül kötötte meg felelősségbiztosítását - fedezetigazolást csatoljon ezen az oldalon keresztül. Egyéb dokumentumokat, közlendőket az ügyfélszolgálatnak címzett e-mailen keresztül van lehetősége eljuttatni a kamarához.

Ha Önnek dokumentum-beküldési kötelezettsége van, a táblázatban találja, hogy mely dokumentumok feltöltését kérjük.

Amennyiben a beküldendő dokumentum még nincs feltöltve, a megfelelő dokumentum mellett az állapot oszlopban egy piros X jelenik meg „Feltöltendő” felirattal. Ha egy dokumentumot már feltöltött, az X helyett egy zöld pipa jelenik meg. Természetesen, ha a beküldendő dokumentum több darabban van beszkennelve, lehetősége van több azonos típust beküldeni.

 Dokumentumot a „Dokumentum feltöltés” gombra kattintva lehet feltölteni.

 

Válassza ki számítógépéről a feltölteni kívánt fájlt, keresse ki a legördülő menüből, hogy milyen típusú dokumentumról van szó (Fedezetigazolás, Mérleg/Eredménykimutatás stb), adjon egy nevet a feltöltött dokumentumnak, majd kattintson a „Csatolás” gombra. Az első táblázatban ekkor megjelenik a feltöltött dokumentum, amely mellett zöld pipa jelzi, hogy az adott típus már fel van töltve.


 

A MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSI ADATSZOLGÁLTATÁS

Az egyéni könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek minőség-ellenőrzési adatszolgáltatásának tartalma azonos, ezért erről a modulról a kitöltési útmutatóban is egységes tájékoztatás található.


A kamarai tag könyvvizsgáló abban az esetben töltheti ki az adatlapot, ha korábban a tagnyilvántartási adatlap "2. Tevékenység végzésének módja" mezői közül az egyéni vállalkozót („A”) vagy megbízásos, vagy egyéb jogviszonyt adott meg („C”) . Amennyiben a könyvvizsgáló kizárólag gazdasági társaság keretében végzi tevékenységét, úgy az egyéni minőség-ellenőrzési adatlapot nem tudja kitölteni.

"A" szakasz megadása

A minőség-ellenőrzési adatszolgáltatás a 2014. üzleti évi beszámolókra (2014. évi mérleg-fordulónap) értelmezendő, ahol az éves/egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakra esik. Az éves, egyszerűsített éves beszámolók mellett az ugyanezen időintervallumban lévő fordulónappal elkészített konszolidált beszámolók könyvvizsgálata miatt kibocsátott könyvvizsgálói jelentések számát, a díjak összegét, valamint a munkaidő-ráfordítás munkaórában összesített adatát is kérjük feltüntetni munkaórában.

A kiadott könyvvizsgálói jelentések számát a vizsgált cégek árbevételi sávjai szerint kérjük megbontani.

Az idei adatszolgáltatásban a fentebb megadott 2014. évi beszámolókra – melyek fordulónapja 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakra esik – kiadott jelentések típusát is fel kívánjuk mérni, így kérjük, (árbevétel és munkaidő ráfordítás nélkül), csak a darabszám megadásával jelezze, hogy a tavalyi évben mely típusú jelentésből (tiszta, korlátozó, elutasító stb.) hány darabot adott ki.

Tájékoztató adatként szerepel az adatlapon az átalakulások, valamint a pénznemváltás (A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 20. § (4) bekezdés) miatti könyvvizsgálatokra, könyvvizsgálói jelentésekre vonatkozó információ. Egy átalakulásként kell értelmezni az egy szerződéshez kapcsolódó könyvvizsgálatot, függetlenül az abban érintett cégek, és a kibocsátott jelentések számától.

Szintén tájékoztató adatként kérjük megadni az európai uniós támogatások könyvvizsgálatára vonatkozó információt is.

A 2015. évi adatszolgáltatás során is kérjük az éves, egyszerűsített éves beszámolókra várható adatokat a 2015. üzleti évre vonatkozóan, szintén a várható/szerződés szerinti árbevétel sávonkénti bontásban megadni. Felmérésünk célja az, hogy pontos helyzetképet kapjunk a kötelező könyvvizsgálati értékhatár emelése miatt megszűnő könyvvizsgálói feladatokról,. Ezen adatokkal szeretnénk továbbá feltérképezni a megbízások számát, hogy azokat reális képet kaphassunk a kamarai feladatok tervezéséhez.

Éves szerződés szerinti nettó díjbevétel alatt a Kkt. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott tevékenységből (beszámolók könyvvizsgálata) származó, 2014. naptári évben mérleg fordulónappal zárult – éves, egyszerűsített éves – beszámolók könyvvizsgálatára vonatkozó szerződések szerinti (éves) díjak nettó összegét kell érteni, függetlenül a számlakibocsátás időpontjától. (Evás vállalkozó esetén is áfa nélküli összeget, természetes személy megbízásos jogviszonyában pedig a szerződés szerinti bruttó adatot szükséges megadni.)

Könyvvizsgálat alatt kizárólag a Kkt. 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység értendő a következők szerint:

 • éves, egyszerűsített éves, összevont (konszolidált) beszámolók könyvvizsgálata 3. § (1) bekezdés a) pont,
 • átalakulás könyvvizsgálata 3. § (1) bekezdés b) pont)

Az „A” szakaszban kért díjbevétel mező adata eltér a tagnyilvántartás árbevétel adatától, tekintettel arra, hogy az A” mezőben a könyvvizsgálatra szerződött összegeket kell feltüntetni, míg a tagnyilvántartás bevétele a Kkt. 3. §-a alá tartozó könyvvizsgálói tevékenység és könyvvizsgálói tevékenységen kívüli egyéb szakmai szolgáltatásból származó összes, 2014. évi bevétel adatát tartalmazza (Sztv. vagy Szja tv. szerint elszámolt 2014. évre vonatkozó adat).
A konszolidált beszámolók könyvvizsgálatának időbeli sajátosságai miatt a jelentések számánál azokat a várhatóan kiadásra kerülő jelentéseket is figyelembe kell venni, melyeket az adatszolgáltatás időpontjáig nem bocsátottak ki, de szerződés alapján várhatóan ki fognak.

Amennyiben az összevont/konszolidált beszámoló könyvvizsgálatára nem kötöttek külön szerződést, továbbá, ha nem tartották nyilván a munkaráfordítást elkülönítve az anyavállalat könyvvizsgálatától, úgy a konszolidált beszámoló sorában e helyeken kérjük ne szerepeltessenek adatot, a könyvvizsgálói jelentések számánál azonban igen.

Az „A” szakaszban megadott éves/egyszerűsített éves beszámolók, valamint az összevont (konszolidált) beszámolók összesített adatai (összesen sor: jelentések száma és díjbevétel) meg kell, hogy egyezzenek a „B” szakaszban közölt részletező adatok összesített adatával. Az összesen sort nem lehet kitölteni, mert azt a rendszer automatikusan számolja ki.

"B" szakasz megadása

A „B” szakasz szolgál az „A” szakasz ”Összesen” sorában közölt jelentésszám és díjbevétel adat (éves/egyszerűsített éves beszámolók, valamint az összevont (konszolidált) beszámolók összesített adatai) bontására ügyféltípusonként, könyvvizsgálónként. Első lépésként ki kell keresni az aláíró könyvvizsgálót a kamara nyilvántartásából, majd

 • az I. oszlopba a nem speciális gazdálkodók részére kibocsátott jelentések számát kérjük beírni,
 • a II.-IX. számokkal jelzett rovatokba a nevesített gazdálkodók részére kibocsátott jelentések számát típusok szerinti bontásban kérjük feltüntetni az adatlapon található magyarázat szerint.

Tájékoztató adatként ki kell emelni és külön cellában is közölni kell az adott gazdálkodó típusból a

 • közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók,
 • az 5 milliárd Ft mérlegfőösszeget meghaladó biztosító társaságok, valamint
 • a konszolidált éves beszámolójára kibocsátott jelentések számát.

a. Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó (Kkt 2.§ 19. alapján):

(a) az a gazdálkodó, amelynek átruházható értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség valamely államának szabályozott piacán kereskedésre befogadták,
(b) minden olyan, az a) pont hatálya alá nem tartozó gazdálkodó, amelyet jogszabály közérdeklődésre számot tartónak minősít.

b. Az a.) pont értelmezésében gazdálkodónak minősül: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. §-ban meghatározott fogalom alapján – többek között, - a vállalkozó, az államháztartás szervezetei, az egyéb szervezet. Ideértve egyebek mellett a gazdasági társaságot, hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, a befektetési vállalkozást és a biztosítóintézetet is, továbbá a befektetési alapot, és az egyéb alapokat.

c. Befektetési alap (a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban : Kbftv.) 4. § (1) 17. pontja alapján): a Kbft-ben meghatározott feltételekkel létrehozott kollektív befektetési forma

d. Átruházható értékpapír: azon részvények, befektetési jegyek, certifikátok és speciális értékpapírként az állam által kibocsátott kárpótlási jegyek, továbbá vállalati kötvények, jelzáloglevelek, államkötvények, kincstárjegyek, melyeket a Tőzsdére bevezettek, a tőzsdei értékpapírlistán szerepelnek.

e. Szabályozott piac: (a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5.§ (1) 114. pontja alapján az Európai Unió tagállamának tőzsdéje és minden más olyan piaca, amely megfelel a következő feltételeknek:
(i)piacműködtető által működtetett, illetve irányított multilaterális rendszer,
(ii)megkülönböztetés-mentesen, szabályaival összhangban összehozza több harmadik fél pénzügyi eszközökben lévő vételi és eladási szándékát, vagy elősegíti ezt oly módon, hogy az szerződést eredményez a szabályai alapján kereskedésre bevezetett pénzügyi eszköz tekintetében,
(iii)a székhely szerinti ország hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának engedélyével rendelkezik,
(iv)rendszeres időszakonként, meghatározott időben működik,
(v)szerepel az Európai Bizottság honlapján közzétett, a szabályozott piacokról készített jegyzékben.

A táblázatot kitöltése után a Mentés gombra kattintva összegző táblázatban jelenik meg az imént felvitt adatok.

"C" szakasz megadása

Az adatlapon kérjük, adja meg az I-X kategóriába tartozó cégek könyvvizsgálatának díjbevételét cégtípusonként megbontva. Az I-X. kategóriába tartozó cégekkel kapcsolatos könyvvizsgálói díjbevétel összegének meg kell egyeznie az adatlap „A” szakaszában az éves, egyszerűsített éves és konszolidált éves beszámolóra vonatkozóan kibocsátott jelentések díjbevételeinek összegével.

Amennyiben az adatalapon Ön azt jelezte, hogy közérdeklődésnek kitett társaságot könyvvizsgált/könyvvizsgált 2014. évre vonatkozóan, akkor kérjük, hogy ezen az adatlapon adja meg annak a weblapnak a címét/elérhetőségét, amelyen átláthatósági jelentését közzéteszi.


 

PAPÍR ALAPÚ ADATSZOLGÁLTATÁS

Amennyiben továbbra sem volt lehetőségük ügyfélkapus azonosítót beszerezni, szükség esetén kérhetik a területi szervezetek segítségét az adatszolgáltatás teljesítéséhez személyesen, előre egyeztetett időpontokban. Ekkor az ügyintéző közvetlenül az integrált rendszerben rögzíti az adatszolgáltatást. A személyes adatszolgáltatáshoz kérjük, nyomtassák ki az alább csatolt üres adatlapot. Ezt kitöltve, aláírva vigyék be vagy postai úton küldjék meg a területi szervezetük irodájába. Felhívjuk figyelmüket, hogy a területi szervezet ügyintézői csak ezen aláírt példány megléte mellett tudják berögzíteni az adatokat.

Természetes személyek adatlapja - (üres) - Letöltés
Kérjük kinyomtatni, kitölteni, majd aláírva eljuttatni a területi szervezethez

Társaságok adatlapja - (üres) - Letöltés
Kérjük kinyomtatni, kitölteni, majd aláírva eljuttatni a területi szervezethez
 

Betöltés...
X