Építőipari vállalkozások könyvvizsgálatának speciális feladatai (2014)

Az építőipari vállalkozások sajátos működési mechanizmusa számos helyen eltér a megszokott vállalkozási formák működésétől. Ezért a nemzeti könyvvizsgálati standardok alkalmazása során figyelemmel kell lenni ezen sajátosságokra.
A most kiadásra kerülő, immár második kiadásban elkészült módszertani füzet elsődleges célja támogatni a könyvvizsgálókat abban, hogy megismerjék az építőipari vállalkozások sajátosságait, és azt, hogy ezek a sajátosságok hogyan értelmezhetők a nemzeti könyvvizsgálati standardok keretében.

Az első segédlet kiadása óta, az építőiparra vonatkozó alaptörvényt tizenegy kormányszintű előírá-sokban és több rendeletben, határozatban módosították, melyek közül a legtöbb 2012 és 2013 évben történt. Nem beszélve az egyes önkormányzati határozatokról, illetve külön a budapesti önkormányzat kizárólagos hatáskörébe sorolt módosításokról. Ezek egy része az államigazgatás átalakítása miatt, más része az építőipari tevékenységek szigorúbb szabályozása és ellenőrzése (együttvéve a felügyeleti rendszer) miatt vált szükségessé, továbbá a dokumentációs követelmények elektronikus fejlesztése okán.
A változások felhívják a könyvvizsgáló figyelmét azokra a kiemelt területekre, amelyek az építőipari tevékenységgel foglalkozó, vagy kapcsolódó feladatként építőipari tevékenységet is folytató vállalkozások esetében nagyobb figyelmet kell fordítani.
A segédlet a könyvvizsgálati standardon végig vezetve bemutatja, hogy hol, melyik standardnál és milyen speciális szempontokat kell figyelembe venni a könyvvizsgálat során, kezdve az elfogadást megelőző ismeretektől a könyvvizsgáló jelentés összeállításáig.

Letöltés
 

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X