2010. évi beszámolók könyvvizsgálatánál alkalmazandó standardok

2009. december 15. és 2010. december 31. között kezdődő időszakra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára hatályos Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok.

A standardok letöltéséhez kattintson az ikonra.

Témaszám Letöltés Dokumentum címe
Előszó  Előszó a minőség-ellenőrzésre, a könyvvizsgálatra, a bizonyosságot nyújtó és az egyéb kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardokhoz
Glosszárium   Glosszárium

Magyar Nemzeti Minőségellenőrzési Standardok

1.  Minőség-ellenőrzés a múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatával és átvilágításával, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó és a kapcsolódó szolgáltatási megbízások végrehajtásával foglalkozó társaságok esetében
Keretelvek Keretelvek a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokhoz

100-999 Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok

200-299
Hatáskörök, felelősség
200 A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának célja és általános alapelvei
210 A könyvvizsgálati megbízások feltételei
220 A múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálata minőségének ellenőrzése
230 Dokumentálás
240 A könyvvizsgálónak a csalás és a hiba mérlegelésére vonatkozó felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál
250 Törvények és jogszabályok figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál
260 Az irányítással megbízott személyek tájékoztatása a könyvvizsgálati kérdésekről
300-499
Kockázatbecslés és a becsült kockázatokra adott válasz
300 A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának tervezése
315 A gazdálkodó és környezetének megismerése, valamint a lényeges hibás állítás kockázatának felmérése
320 Lényegesség a könyvvizsgálatban
330 A könyvvizsgáló által a becsült kockázatokra adott válaszként alkalmazott eljárások
402 Szolgáltató szervezeteket igénybe vevő gazdálkodó szervezetekre vonatkozó könyvvizsgálati szempontok
500-599
Könyvvizsgálati bizonyítékok
500 Könyvvizsgálati bizonyítékok
501 Könyvvizsgálati bizonyítékok, kiegészítő módszerek alkalmazása specifikus tételekre
505 Külső megerősítések
510 Első megbízás - Nyitó egyenlegek
520 Elemző eljárások
530 Könyvvizsgálati mintavételezési és egyéb szelektív vizsgálati eljárások
540 Számviteli becslések könyvvizsgálata
545 A valósérték-meghatározások és -közzétételek könyvvizsgálata
550 Kapcsolt vállalkozások
560 A fordulónap utáni események
570 Vállalkozás folytatásának elve
580 Vezetés nyilatkozatai
600-699
Mások munkájának elismerése
600 Másik könyvvizsgáló munkájának felhasználása
610 A belső audit munkájának figyelembevétele
620 Szakértő munkájának felhasználása
700-799 Könyvvizsgálói következtetések és jelentés
700

Független könyvvizsgálói jelentés a teljes általános célú pénzügyi kimutatásokról

Figyelem! Kérjük olvassák el a Szakértői Bizottság közleményét a 700-as témaszámú standard alkalmazásával kapcsolatban!
701 A független könyvvizsgálói jelentés minősítései
710 Összehasonlító adatok
720 Egyéb információk az auditált pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó iratanyagokban
800-899
Speciális területek
800 Könyvvizsgálói jelentés különleges célú könyvvizsgálati megbízásoknál
2000-2699
Átvilágítási megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok
2400 Megbízás a pénzügyi kimutatások átvilágítására
2410 Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása
3000-3699
A múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatától és átvilágításától eltérő, bizonyosságot nyújtó szolgáltatási megbízások
3000 Múltbeli időszakra vonatkozó információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatások
3400 A pénzügyi előrejelzések vizsgálata

Kapcsolódó szolgáltatások

4000-4699 Kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok
4400 Megbízás pénzügyi számviteli információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására
4410 Megbízás pénzügyi információk összeállítására
1000-1100
Nemzetközi Könyvvizsgálati Állásfoglalások
1000 Bankközi egyeztetési eljárások
1004 Bankfelügyelet és külső könyvvizsgáló kapcsolata
1005 A kisvállalkozások könyvvizsgálatának speciális szempontjai
1006 Nemzetközi kereskedelmi bankok könyvvizsgálata
1010 A környezetvédelmi ügyek figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál
1012 Származékos pénzügyi instrumentumok könyvvizsgálata
1013 Az elektronikus kereskedelem hatása a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára
1014 A könyvvizsgálók jelentése a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak való megfelelésrő

Betöltés...
X