Keretelvek, Glosszárium

Az egyéb, nem kötelező érvényű IAASB közzétételek közül a Magyar Könyvvizsgálói Kamara a Glosszárium, valamint a Keretelvek magyar nyelvre lefordított szövegét teszi elérhetővé a honlapján.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (Kkt.) 4. § (5) bekezdésének b) pontjában foglalt magyar nemzeti standardok az International Auditing and Assurance Standards Board (magyarul: Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület, a továbbiakban: IAASB) által kiadott nemzetközi minőségellenőrzési (ISQC), könyvvizsgálati (ISA), átvilágítási és egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatási megbízásokra szóló (ISAE), valamint a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó (ISRS) standardok alapján, e standardok befogadásával készültek.  Az IFAC kiadványokban megjelentetett IAASB közzétételek között – az említett standardokon kívül – további, a standardok alkalmazását segítő egyéb szakmai anyagok is megtalálhatók, úm. a Preface (Előszó), Glossary and Terms (Glosszárium vagy Kifejezés-gyűjtemény), International Framework for Assurance Engagements (Nemzetközi keretelvek bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokhoz; rövidítve: „Keretelvek”), és más nem kötelező érvényű közzétételek.

Az IFAC angol nyelvű kiadványainak változásait követve a magyar nyelvű fordítások szövegei időről-időre szintén aktualizálásra kerülnek. A nemzetközi standardok változásai és ezek magyar nemzeti standardokba való átültetése, illetve a Glosszárium és a Keretelvek változásai és ezek magyar nyelvre lefordított szövegének a megjelentetése időben elválnak egymástól. Ezért nem biztosítható, hogy a hatályos magyar nyelvű standardok, illetve a Glosszárium és a Keretelvek honlapon elérhető aktuális magyar nyelvű szövege minden esetben megegyezzen az adott időpontban nemzetközileg éppen hatályos IFAC kiadványokkal. Az érvényes és hatályban lévő magyar nemzeti standardok alkalmazásához a Glosszárium és a Keretelvek aktuális (legutolsó) magyar nyelvű szövege nyújtanak segítséget.

  

Keretelvek

A Keretelvek a könyvvizsgálati, átvilágítási és egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó nemzetközi könyvvizsgálati standardok (ISA, ISAE) (ezek együtt: bizonyosságot nyújtó szolgáltatási standardok) hatókörébe tartozó megbízások elemeinek és céljainak a megértését célozza és segíti.

A "Keretelvek" nem standard, ennek megfelelően nem határoz meg bizonyosságot nyújtó megbízások végrehajtására vonatkozó követelményeket.

A Keretelvek aktuális, legutoljára készült magyar nyelvű fordításának szövege, valamint a Keretelvek korábbi magyar nyelvű fordításainak szövege az alábbi linkekre kattintva tölthetők le:

  

Glosszárium (avagy Kifejezés-gyűjtemény)

A Glosszárium című egyéb szakanyag a nemzetközi standardokban található legfontosabb kifejezéseket és azok meghatározását foglalja össze.

A Glosszárium aktuális, legutoljára készült magyar nyelvű fordításának szövege, valamint a Glosszárium korábbi magyar nyelvű fordításainak szövege az alábbi linkekre kattintva tölthetők le:

   

Betöltés...
X