Letölthető a Nemzetközi Számvitel Standard magyar fordítása

Az Európai Közösségek bizottsága 1126/2008/EK rendeletében foglaltak szerint (lásd letölthető rendelet) elfogadta az 1606/2002/EK rendelet 2. cikkében meghatározott nemzetközi számviteli standardokat. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését, 2008. november 3.-át követő harmadik napon lépett hatályba.

Betöltés...
X