A könyvvizsgálók minőség-ellenőrzési elveire és eljárásaira vonatkozó szabályzat segédletei

Annak érdekében, hogy a belső, cégszintű minőség-ellenőrzés szabályzatának kidolgozását segítse, a Minőségellenőrzési Bizottság segédleteket dolgozott ki és bocsát a könyvvizsgálók, könyvvizsgáló társaságok rendelkezésére.

A segédlet alapján kidolgozott szabályzat tartalma, terjedelme függ a társaság méretétől és működési jellemzőitől, továbbá hálózathoz tartozásától.

A külön-külön segédlet áll rendelkezésre

  • a két, vagy több aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató társaságok;
  • az egyedüli aláíró könyvvizsgálóként alkalmazottakkal dolgozók, illetve
  • alkalmazottak nélkül dolgozó könyvvizsgálók számára.

Magyarországon is életbe lépett a „Minőség-ellenőrzés a múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatával és átvilágításával, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási megbízások végrehajtásával foglalkozó társaságok esetén" témájú 1. számú minőségellenőrzési standard. A standard szerint a társaságoknak minőségellenőrzési rendszert kell kialakítaniuk, amelynek célja kellő bizonyosság nyújtása arról, hogy a társaság és munkatársai megfelelnek a szakmai standardoknak és a szabályozószervi és jogi követelményeknek, illetve, hogy a társaság, vagy a megbízásért felelős partnerek által kiadott jelentések az adott körülmények között helytállóak. (Mint tudjuk, a standardok fogalomrendszere szerint társaság alatt értendő az egyedül dolgozó könyvvizsgáló is.)

A segédletek, illetve az azokhoz csatolt mellékletek nem helyettesítik a standard végrehajtását megalapozó, testreszabott cégszintű minőségellenőrzési rendszer és a követendő eljárásokat magában foglaló szabályzat kialakítását.

A magyar Nemzeti Minőségellenőrzési Standardnak megfelelő minőségellenőrzési rendszereket és a szabályzatot a standard előírásai szerint 2007. január 1-ig kell létrehozni.

SEGÉDLET - A kis és közepes könyvvizsgáló társaságok minőségellenőrzési elveire és eljárásaira vonatkozó szabályzat elkészítéséhez.

SEGÉDLET - Egyéni, asszisztensek nélkül dolgozó könyvvizsgálók minőségellenőrzési feladataira vonatkozó szabályzat összeállításához.

SEGÉDLET - Kockázat megosztás nélkül, asszisztenciával dolgozó könyvvizsgálók minőségellenőrzési elveire és eljárásaira vonatkozó szabályzat elkészítéséhez.

1.sz. melléklet - Függetlenségi nyilatkozat

2.sz. melléklet - Etikai szabályok

3.sz. melléklet - Áttekintési ellenőrző lista

4.sz. melléklet - Ellenőrzési és jóváhagyási összefoglaló dokumentum
Betöltés...
X