Szakmai és etikai standardok

Jelen menüpontban találhatók 2020. december 30-i hatálybalépési dátumtól kezdődően a könyvvizsgálati standardok, minőségellenőrzési és minőségirányításai standardok, egyéb standardok (úgymint átvilágítási és egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatási megbízásokra szóló, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó standardok), illetve egyéb IAASB közzétételek. 

Szintén e menüpont alatt, külön almenüpontban található a 2021. január 1-jétől alkalmazandó, magyar nyelvű IESBA Etikai kódex kézikönyve, valamint a kézikönyv ezt követő változásainak magyar nyelvre lefordított kiadványai.

Az induló időállapothoz képest a módosított vagy újonnan kihirdetett, a kamara elnöksége által elfogadott, és a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság által jóváhagyott standardok, valamint az IESBA Etikai kódex kézikönyvének változásai a hatálybalépési időpont megjelölésével, táblázatos formában jelennek meg az adott standard, illetve az IESBA Etikai kódex ikonjára kattintva, mindig a legutolsó módosítást látva legfelül.

Az egyes standardmódosításokhoz kapcsolódóan egyes más standardokat érintő módosítások, ún. „Conforming Amendments”-ek magyar nyelvű fordításai a kamara elnökségének elfogadása és a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság jóváhagyása után szintén az adott standard ikonjára kattintva érhetők el, jellemzően az adott standard módosításait tartalmazó fájlban, az egyes más módosuló standardok szerint részletezve. A nemzeti standardok módosításainak a továbbiakban, ebben a struktúrában való megjelenítése követi az IFAC standardmódosításokkal kapcsolatos publikálási eljárásrendjét, amely elősegíti, hogy a nemzetközi standardváltozásokat azok magyar nyelvre való lefordítását követően, lehetőség szerint, a nemzeti standardokban is azonos időbeli hatállyal lehessen életbe léptetni.
Az IESBA Etikai kódex módosításai tekintetében szintén hasonló az IFAC eljárásrendje, melyet a kódex változásainak és az ebből adódó, egyes nemzetközi standardokat érintő módosításoknak a magyar nyelvre történő lefordítása és ennek kiadása során a kamara is ezt az eljárásrendet követi a jövőben.

A standardok 2020. december 30. előtt hatályban volt változatai az Archívumban találhatóak évek szerinti bontásban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a standardok, valamint az IESBA Etikai kódex fent ismertetett induló állapotait követően időközben már bekövetkezett, vagy a jövőben bekövetkező egyes módosításai következtében az érintett standardoknak, illetve az IESBA Etikai kódexnek a módosításokkal egységes szerkezetben megtekinthető változatai mostantól kezdve nem ezen az oldalon, hanem a kamara által a tagjai részére díjmentesen biztosított Jogtár felületen a Könyvvizsgálói modul-ban, illetve a bárki által elérhető Netjogtár felületen érhetők el, időgépes lekérdezési lehetőséggel.

Betöltés...
X