"Kapcsolt vállalkozási körön belül év végén a transzferár különbözetet leszámlázza az egyik cég a másik felé, a számviteli nyilvántartásban elszámolják a különbözetet, az értékesítő fél árbevételként, a beszerző fél az áruk beszerzési értékének részeként.

Kérdés
Az év végi egyösszegű, külön gazdasági számításon alapuló árkülönbözet számlázása ÁFA-köteles ügyletnek minősül-e? Ha igen, mikor van a teljesítés időpontja ÁFA szempontjából? Az eredeti számlák korrekiójának minősül-e a korrekció, azaz a számlahelyesbítés szabályai szerint kell-e eljárni? Ha igen, ezt megvalósítani igen nagy adminisztrációs teherrel lehetne.
 

A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
Véleményem szerint az ügylet nem minősül számlahelyesbítésnek, egyösszegű transzferár korrekcióról van szó, melyet a Számviteli tv. lehetővé tesz 2013. július 1-től, így egyfajta ÁFA hatályán kívüli ügyletről beszélhetünk, mert nem történik termék értékesítése, sem új szolgáltatás nyújtása. A NAV sem kezeli egyformán ezt az elszámolást, határozott válasz sehol sem adtak eddig."

2019. március


Az év végi transzferár korrekció elszámolásakor alapvetően arra kell figyelemmel lenni, hogy a kapcsolt vállalkozások között köttetett megállapodás vagy szerződés pontosan miről is szól, hogyan állapodtak meg a felek egymással.

Minden esetben a konkrét szerződés és a szóban forgó ügylet egzakt tartalmának ismerete szükséges annak meghatározásához, hogy az adott ügylet áfá-val növelten vagy a nélkül kezelendő.
Abban az esetben, ha az árkorrekcióra a korábban megvalósult  termékértékesítéshez/szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan kerül sor és a kapcsolt vállalkozások ezáltal lényegében a korábban megállapított árat módosítják (vagyis a korrekció is a termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás ellenértékének minősül), akkor számlával egy tekintet alá eső okirat kibocsájtásával szükséges helyesbíteni az ezt megelőzően kiállított számlákat. (Ilyenkor a számlák helyesbítését természetesen az ÁFA törvény által előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell teljesíteni, figyelemmel az elektronikus adatszolgáltatás által elvárt adatokra is.)
Amennyiben viszont a felek közötti szerződés értelmében nem a korábban megállapított árat kívánják módosítani, hanem például a megfelelő jövedelmezőség biztosítása érdekében számolnak el egymással, akkor - mivel ez nem kapcsolódik konkrét termékértékesítéshez/szolgáltatásnyújtáshoz- az ügylet áfa körön kívül kezelhető. Ez esetben elegendő számviteli bizonylattal alátámasztani az elszámolást, nem szükséges számlát kibocsájtani.

A pontos körülmények ismeretének a hiányában azt tudjuk javasolni, hogy az árkorrekció hátterét vizsgálják meg, illetve azt vegyék figyelembe, hogy a kiigazítás biztosan az egyes, már megtörtént és leszámlázott teljesítésekhez kapcsolódnak-e.
 

Betöltés...
X