Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A kreditrendszer meghatározása - Tájékoztató a 2015. évi kötelező szakmai továbbképzésről

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjainak kötelességük évente szakmai továbbképzésen részt venniük. 2015-ben az összegyűjtendő kreditek száma 16, amelyből 4 kreditet önképzés keretében kell megszerezni.

 1. Az általános továbbképzés központilag szervezett része
  Az éves kreditszámból 4 kreditet – kötelező jelleggel – központi szervezésű továbbképzésen kell megszerezni, az itt szerzett kreditek, csak a tárgyévben érvényesíthetők.
 2. Az általános továbbképzés nem központilag szervezett része
  Az éves kreditszámból 8 kredit (65 év feletti, szüneteltető tagok esetében 4 kredit) kamarai szervezet által vagy annak részvételével, illetve a kamara által elfogadott társaság, intézmény által szervezett továbbképzéseken, valamint hazai és nemzetközi konferencián, a kamara által elismert témakörökben szerezhető meg. Az általános továbbképzés – folyamatosan bővülő – kreditpontos előadásait itt találják.
 3. Speciális minősítéssel rendelkező kamarai tagok továbbképzése
  A speciális minősítéssel rendelkező kamarai tagoknak a központilag szervezett kötelező továbbképzésen megszerzendő 4 kreditpont mellett – a kötelezően teljesítendő 16 kreditponton belül – minősítésenként 2, de legfeljebb összesen 4 kreditpontot speciális minősítésükhöz tartozó szakmai témában szervezett továbbképzésen kell megszerezniük.
 4. Önképzés
  Az összegyűjtendő 16 kreditből 4 kreditet önképzés keretében kell megszerezni. Az önképzés támogatása érdekében az oktatási bizottság nem kötelező jellegű ajánlást tesz közzé a kamara honlapján, mely ezen linkre kattintva olvasható.

E-learning képzési forma keretében az éves kreditpontból legfeljebb 6 kreditpont szerezhető meg. A folyamatosan bővülő, elfogadott e-learninges képzések listáját itt találja. Az általános továbbképzés központilag szervezett része nem teljesíthető e-learninges képzési formában.

A kredit naptári évre vonatkozik úgy, hogy a tárgyévben szerzett többletként gyűjtött kreditpontokból maximum 8 kredit a következő évre átvihető. A központi szervezésű általános továbbképzésen, valamint az önképzéssel megszerzett kreditek csak a tárgyévben érvényesíthetők.

A többletként gyűjtött kreditpontok csak a tárgyévet követő évben érvényesíthetők.

A kreditpontok megszerzésének határideje 2015. december 31.

A kreditek összegyűjtése a kamarai tag felelőssége.

A kamarai tag továbbképzését részletesen a kamara szakmai továbbképzési szabályzata szabályozza, melyet ezen linkre kattinva talál.

Betöltés...
X