E-learning

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az idei évben minden eddiginél korábban, már 2024. február 1-jétől elérhető a könyvvizsgálók továbbképzése távoktatás keretében.
A központilag és nem központilag szervezett általános továbbképzés és a speciális továbbképzés e-learning módszerrel is megszervezhető, illetve teljesíthető, melyekből évente legalább 4 kreditpontot e-learning képzési formában kell megszerezni a hatályos szakmai továbbképzési szabályzat szerint.
Ehhez a Kamara az MKVK Oktatási Központ Kft. közreműködésével biztosít minden tagja számára 8 kreditpont, majd az elsőnapi központi továbbképzés indulásakor tovább 4 kreditpont mértékben térítésmentesen elvégezhető tanfolyamokat, így tagjaink szabadon választhatnak a kínálatból szakterületük, napi gyakorlatuk, személyes érdeklődésük szerint.

2024. évi képzések

  

Az e-learning/távoktatási anyagok az Oktatási Központ távoktatási rendszerében érhetőek el, melyek a következők szerint érhető el:

  
Ügyfélkapus belépést követően kattintson a lenti Térítésmentes Távoktatás
képre az átirányításhoz

 
     

Díjmentes hozzáférési lehetőség ütemezése a központi, elsőnapi tananyag esetén

Az e-learning rendszer induláskor 8 kreditpont értékben kapnak tagjaink hozzáférési lehetőséget a kínálatban szereplő tananyagok megtekintésre.
A vírushelyzetre tekintettel az idei évben távoktatási rendszerben lesz majd elérhető a központi szervezésű, a kamarai tagok által kötelezően teljesítendő elsőnapi, 4-kredites tananyag is, az Oktatási Központ távoktatási rendszerén keresztül. A Kamara erre dedikált, 4 kreditnyi díjmentes hozzáférést biztosít a tagok számára, így összesen 12 könyvvizsgálói kreditnyi megtekintés biztosított mindenkinek külön térítés nélkül.
Amint ezen tananyag elkészül és elérhetővé válik az Oktatási Központ távoktatási rendszerében, onnantól az elsőnapi továbbképzés teljesítéséig más tananyag szabad kiválasztására nem lesz lehetőség. Az elsőnapi 4 kredit tananyagát tartalmazó oktatási film megtekintése nélkülözhetetlen ugyanis a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez, így a továbbképzési rendszer e tananyag megjelenésétől nem is teszi majd lehetővé más oktatási film kiválasztását, amíg e kötelezettségének a könyvvizsgáló kollégák nem tesznek eleget.

  

Tudnivalók a távoktatási anyagok megtekintéséhez:

     

Az előadás megtekintéséhez első lépésként be kell jelentkezni a megszokott módon, ügyfélkapus azonosítójával a Kamara honlapjára, majd a fenti gombra kattintva automatikusan, bejelentkezve átirányítjuk az MKVK Oktatási Központ Kft. felületére, ahol képzésünk díjmentesen elvégezhető.

Néhány gyakorlati tanács és fontos információ a filmek megtekintéséhez és a kreditpontok megszerzéséhez:

 • Speciális minősítés: azon tagjainknak, akiknek minősítésükre tekintettel speciálisan minősített kreditre van szüksége, lehetőség szerint ezeket a krediteket gyűjtsék össze először.
   
 • Adós kreditek: aki adótanácsadó, adószakértő, vagy okleveles adószakértő is, találhat adós krediteket érő oktatási anyagokat is a tananyagok közötti választás során.
   
 • IFRS minősítés: az IFRS minősített krediteket érő oktatási anyagok teljesítésével az ACCA tagok egyúttal CPD pontokat is szerezhetnek.
   
 • Eldobás: amennyiben érdekesnek tűnik egy előadás, ám az mégsem nyeri el tetszését, így nem azt szeretné megtekinteni, az első ellenőrző kérdés előtt választhatja az "eldobás" funkciót, így "büntetlenül" másik előadást nézhet meg a megkezdett helyett.
   
 • Ellenőrző kérdések: az egyes távoktatási anyagok megtekintése során valamennyi ellenőrző kérdésre válaszolni kell ahhoz, hogy az adott tananyagra a krediteket jóvá tudjuk írni.
   
 • Ismételt megtekintés: a már megtekintett oktatási anyagok ismételt megnézésére is van lehetőség, ám minden oktatási anyag csak egy alkalommal ér krediteket – ahogy az sem szerezhet krediteket ugyanazon tananyag távoktatási megtekintésével, aki tanteremi oktatás keretében már részt vett az adott előadáson. Érdemes figyelemmel lenni a személyenkénti felhasználható kreditkeretre ismétléskor. Az ismételt megtekintés – amelynek során a filmben szabadon van lehetőség a pozicionálásra (előre- és visszatekerésre) – a jogosult számára elérhető, összesen megtekinthető távoktatási keretmennyiséget viszont terheli! (Ugyanazon anyag 3. megtekintésétől azonban a felhasználható kreditkeretet a megtekintés már nem csökkenti.)
   
 • Letölthető prezentációk érhetőek el az egyes megtekintésre kiválasztott távoktatási anyaghoz (feltéve, hogy az előadó átadta azt közzétételre). Amíg nem fejezte be a kiválasztott film megtekintését, addig a film melletti felületről, a megtekintést követően pedig a filmlistában az adott film mellett éri el a már megtekintett filmek prezentációit.
   
 • Kreditpontok jóváírása: A teljesített kreditpontok a tanfolyam lehallgatását követően azonnal jóváíródnak, és a saját adatoknál megtekinthetőek.
   
 • A tárgyévben megszerzett kreditpontok csak a tárgyévben érvényesíthetőek, a többletkreditek átvitelére nincs lehetőség.

Térítésmentesen elérhető e-learning képzések

 
A magyar könyvvizsgálói kamara oktatási központ kínálatában


 

      

Ssz cím könyvvizsgálói  kreditpont speciális minősítés
1

Értékpapír jövedelmek adózása - SZJA, Szocho és járulék kötelezettségek

vizsgálata belföldről és külföldről származó jövedelmek vonatkozásában

2 ꟷꟷꟷ
2

Külföldiek magyarországi adóztatása a gyakorlatban - nemzeközi egyezmények,

adó és járulékmegállapítási szabályok

2 ꟷꟷꟷ
3 A számviteli törvény szerinti cash flow-kimutatás 2 ꟷꟷꟷ
4

Saját tőke - esettanulmányok, példák a tőkeműveletekre, probléma felvetések

a gyakorlatból és azok megoldásai

2 ꟷꟷꟷ
5 A kapcsolt vállalkozások 2 ꟷꟷꟷ
6 Amit a mezőgazdaság számviteléről tudni kell 2 ꟷꟷꟷ
7

A projekt számvitel elméleti és gyakorlati kérdései, a számviteli törvény

néhány 2020. évi meghatározó módosítása és azok magyarázata

2

ꟷꟷꟷ
8 A pénzegység alapú statisztikai mintavétel elmélete és gyakorlata 2 ꟷꟷꟷ
9 Az átalakulás, egyesülés, szétválás könyvvizsgálata - 2021 3 ꟷꟷꟷ
10 A konszolidált éves beszámoló készítés módszertana 3 ꟷꟷꟷ
11 Covid-19 hatása a könyvvizsgálatra 1 ꟷꟷꟷ
12

A visszaélések kockázatának kezelése a könyvvizsgálat során és

a pénzügyi ágazati szakemberek munkájában

2 ꟷꟷꟷ
13 Unikornisok a vadasparkban - a kockázati tőke és a csúcstechnológiai vállalkozások kapcsolatáról; Már nem tudjuk visszafordítani ezeket a folyamatokat, a civilizációnk néhány évtizeden belül összeomlik 1 ꟷꟷꟷ
14

A könyvvizsgálók büntetőjogi felelőssége; a költségvetési csalás és

a számvitel rendjének megsértése

1 ꟷꟷꟷ
15

A robottechnika alkalmazási lehetőségei a könyvvizsgálat workflowjában;

a bankrendszer átalakulása; a fenntartható fejlődés

1 ꟷꟷꟷ
16

2022. évi kötelező szakmai továbbképzés (2023-ban szabad kreditpontként) /

1. film: 315. témaszámú (2019-ben felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard 2023. január 1-től

2 ꟷꟷꟷ
17

2022. évi kötelező szakmai továbbképzés (2023-ban szabad kreditpontként) /

2. film: 540. témaszámú (felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard.

Számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek könyvvizsgálata

1 ꟷꟷꟷ
18

2022. évi kötelező szakmai továbbképzés (2023-ban szabad kreditpontként) /

3. film: 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard.

2 témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard.

220. témaszámú (felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard

1 ꟷꟷꟷ
19

2022. évi kötelező szakmai továbbképzés (2023-ban szabad kreditpontként)/

4. film: 4400. témaszámú (felülvizsgált) "Megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízások" c. kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standard

1 ꟷꟷꟷ
20

Vizsgálatra kiválasztás és mintavétel könyvvizsgáló program segítségével

(Metrum Referencia könyvvizsgáló program)

1 ꟷꟷꟷ
21

NAV online számla adatok használata a könyvvizsgálat során

(Metrum Referencia könyvvizsgáló program)

1 ꟷꟷꟷ
22

A kockázatok azonosítása és felmérése a Metrum Referencia könyvvizsgáló

program új moduljában (2023)

1 ꟷꟷꟷ
23 Az IT-rendszer megismerése a Metrum Referencia program segítségével 1 ꟷꟷꟷ
24

A Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél – változások a CRD szabályozásban; a kamarai minőség-ellenőrzés tapasztalatai

a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál

1 IFRS és 5 pénzügyi minősítés
25

A kamarai és a közfelügyeleti ellenőrzések aktuális kérdései

A tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél –

Az Európai Bizottság CRR3 javaslata

1 IFRS és 5 pénzügyi minősítés
26 Az Integritás Hatóság első éve - A könyvvizsgálói külön jelentésről szóló könyvvizsgálati standard és a vonatkozó módszertani útmutató aktuális változásai 1 IFRS és 5 pénzügyi minősítés
27 Konferencia e-learning - Informatikai válaszok a 315 standard kihívásaira I. 1 ꟷꟷꟷ
28

Konferencia e-learning - Több mint chatbot: mesterséges intelligencia

a gazdaságban - kibertámadások, amelyek tönkretehetik a cégünket -

MI lehetőségei a pénzügy - könyvelés területén

1 ꟷꟷꟷ
29 Konferencia e-learning - Kerekasztal beszélgetés a fenntartható fejlődésről 1 ꟷꟷꟷ
30

Konferencia e-learning - Eltereléses csalások (BEC fraud) és hasonlók - de mit tehetünk ellenük? - kiberbűnözés - Újdonságok és kihívások a számvitel világában

1 ꟷꟷꟷ
31

Konferencia e-learning - Digitalizáció alkalmazása és fejlesztése a NAV-nál -

A mesterséges intelligencia lehetséges hatásai - Mesterséges intelligencia az adózásban: mit várhatunk és mit nem

1 ꟷꟷꟷ
32

Konferencia e-learning - A digitális könyvelésben rejlő lehetőségek -

Digitális lépésváltás az ügyviteli szoftverekben - Hey, ChatGPT, adhatok neki hitelt? - Mesterséges Intelligencia a mikrovállalkozási faktoring kockázatelemzésében -

Belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozása

1 ꟷꟷꟷ

33

Adóváltozások a veszélyhelyzeti rendeletek, a 2023. évi LIX. törvény és a 2023. évi LXXXIII. törvény alapján - TAO, KIVA, helyi adók, kettős adóztatás, SZJA, EKHO, EFO, KATA (e-learning) 2 ꟷꟷꟷ
34

IFRS frissítés- új standardok és változások; A Budapesti Értéktőzsde

XTEND és XBOND piac sajátosságai

1 IFRS és 5 pénzügyi minősítés
35

Bankcsődök és szanálás – jogszabályok és gyakorlati tapasztaltok, a felügyelet szerepe; Bankcsődök és szanálás – jogszabályok és gyakorlati tapasztaltok,

a PSFN szerepe; A kamarai minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál

1 IFRS és 5 pénzügyi minősítés
36

A Közfelügyelet visszajelzései a pénz- és tőkepiaci könyvvizsgálók számára;

A tőkepiaci felügyelés könyvvizsgálói vonatkozású tapasztalatai

1 IFRS és 5 pénzügyi minősítés
37 ESEF jelentéstétel - az első év tapasztalatai és tanulságai; A pénz és tőkepiaci törvények és a vonatkozó számvitelt szabályozó kormányrendeletek 2024. január 1-től hatályos változásai; MNB 19/2022. (XII.1.) számú ajánlása a hitelintézeti adatszolgáltatások összeállítási folyamatának kialakításáról, működtetéséről 1 IFRS és 5 pénzügyi minősítés
38 A Pénz és Tőkepiaci Tagozat hírei - Hatékonyság a könyvvizsgálat mindennapjaiban - A helyreállítási tervezés szabályozása és a szanálás számviteli aspektusai 1 IFRS és 5 pénzügyi minősítés
39 Az MNB visszajelzése a könyvvizsgálók felé hitelintézeti és biztosításfelügyelési szempontból - az ellenőrzések és a felügyelés tapasztalatai 1 IFRS és 5 pénzügyi minősítés
40

Könyvvizsgálók kötelező szakmai továbbképzése 2023 4/1. (2024-ben szabad kreditpontokért) Gyakorlati esettanulmányok ISA 315 (R), ISA 540 (R),

valamint az ügyfél informatikai környezetének felmérése

1 ꟷꟷꟷ
41

Könyvvizsgálók kötelező szakmai továbbképzése 2023 4/2. (2024-ben szabad kreditpontokért) 1. témaszámú minőségirányítási standard;

Minőségirányítás pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatát vagy átvilágítását, vagy egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló, vagy kapcsolódó szolgáltatási megbízásokat végrehajtó társaságok számára

1 ꟷꟷꟷ
42

Könyvvizsgálók kötelező szakmai továbbképzése 2023 4/3. (2024-ben szabad kreditpontokért) ISA 600. témaszámú (felülvizsgált) standard;

Speciális szempontok - Csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatai (beleértve a komponensek könyvvizsgálóinak munkáját)

1 ꟷꟷꟷ
43

Könyvvizsgálók kötelező szakmai továbbképzése 2023 4/4. (2024-ben szabad kreditpontokért) Az IESBA kódex változásai; A PMT szerinti kockázatérzékenységi megközelítés törvényi elvárásai, gyakorlati vonalvezetők

1 ꟷꟷꟷ
44 Adóváltozások a veszélyhelyzeti rendeletek, a 2023. évi LIX. törvény és a 2023. évi LXXXIII. törvény alapján - Art, Air, áfa, innovációs járulék, illetékek és egyéb adók (e-learning) 2 ꟷꟷꟷ
45 A 2022-es és 2023-as évek legfontosabb változásai a transzferár szabályozásban hazai és nemzetközi szinten  2 ꟷꟷꟷ
46 A számviteli tv. változásai a 2023. évi LXX., LIX., XXXIX.,  LXXXIII., LXXXIV., CVIII. törvény alapján és az időbeli elhatárolásokhoz kapcsolódó aktuális kérdések  2 ꟷꟷꟷ
47 A gazdasági környezet változásainak, bizonytalanságok időszakának számviteli feladatai  2 ꟷꟷꟷ
48 Közlekedés az adóban - minden amit a magánszemélyek által használt járművek adózásáról tudni kell 2 ꟷꟷꟷ
49 Globális minimum adó és az ezzel kapcsolatban 2024-től hatályba lépő új magyar szabályok alkalmazása a gyakorlatban  2 ꟷꟷꟷ
50 Amerikai forrásból származó jövedelmek adózása - SZJA, járulék és SZOCHO kötelezettség (e-learning) 2 ꟷꟷꟷ
51 Szellemi termékek keletkezése és hatásuk a beszámolóra, K+F adókedvezmény bemutatása 2 ꟷꟷꟷ
52 Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2024 - nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára  2 költségvetési

   

  

Az elérhető tananyagok a tavalyi évi tapasztalatok alapján megfelelően helyettesítik a kényszerűen elhagyott tantermi továbbképzéseket, és továbbra is megnyugtatóan biztosítják az érintettek kreditpontjainak megszerzését.

     

      

   

Az egyes előadások megtekintésének feltétele, valamint bővebb információ a szervező intézmények honlapján található. A kreditpontokat a szervező intézmény kamarának megküldött igazolása alapján tudjuk figyelembe venni. Az egyes igazolások kiállítása - jellemzően - havi rendszerességgel történik, így az előadás meghallgatása és a kreditpont honlapon (Saját adatok) történő megjelenése között jelentős időeltérés is előfordulhat, ami miatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

  

A feltöltés folyamatos, kérjük, látogasson vissza többször az oldalunkra.

  

Betöltés...
X