Pályázati felhívás - Minősített oktató

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzésben „minősített oktató” cím elnyerésére.

Az okleveles könyvvizsgálói képzésben oktatási tevékenységet pályázat útján megszerzett engedéllyel arra feljogosított természetes személy oktató (minősített oktató) végezhet a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében.

Pályázni csak magánszemélyként, a Pályázati adatlapon lehet, mely a kamaránál beszerezhető, illetve letölthető a kamara honlapjáról.

  

A minősített oktatói jogosultság megszerzésének feltételei

  1. az állam által elismert főiskolai vagy egyetemi oklevél, illetve többfokozatú képzés esetén az alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett fokozat,
  2. a megpályázott tantárgy tekintetében a kérelem beadása évét megelőző 10 évben legalább 5 éves felsőoktatási intézményben és/vagy okleveles könyvvizsgálói, és/vagy mérlegképes könyvelői, okleveles adószakértői képzésben végzett rendszeres oktatói tevékenység.  
  3. a könyvvizsgálat és ellenőrzés tantárgy oktatását végző minősített oktatóknál az okleveles könyvvizsgálói képesítés, valamint a kérelem beadása évét megelőzően legalább 5 éves jogszabály szerinti könyvvizsgálatra jogosító kamarai tagság, továbbá a kérelem beadása évét megelőző 5 évben szerzett legalább 3 éves, a könyvvizsgálat és ellenőrzés témakörben szerzett oktatói gyakorlat.

A b) és c) pontban foglalt feltételnek való megfelelés alól indokolt esetben, egyedi mérlegelés alapján az oktatási bizottság felmentést adhat, azzal, hogy a b) pontban foglalt feltételeknek való megfelelés alóli felmentéshez a közfelügyeleti hatóság egyetértése szükséges.

  

A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell

  1. pályázati adatlapot,
  2. rendszeres oktatói tevékenységre vonatkozó igazolást, melyet az oktatási intézményeknek kell kiállítani,
  3. maximum 1 oldal terjedelmű, a kapcsolódó 5 legfontosabb publikáció címét is tartalmazó szakmai önéletrajzot,
  4. könyvvizsgálói oklevél másolatát, a könyvvizsgálói képesítéssel nem rendelkező pályázók a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát kötelesek csatolni,
  5. igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki bizonylatot.

A Kkt. 5. §-ának j) pontja értelmében jelen pályázat elbírálása hatósági eljárásnak minősül. A hatósági eljárásért a Magyar Könyvvizsgálói Kamara számlájára (12010855-01283148-00100002) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj összege 25000 Ft.

A kamara a minősített oktatói engedélyt a pályázatban kért modulra (modulokra) 5 évre adhatja meg.

A pályázatok beérkezési határideje: 2021. március 15.

A pályázat elbírálásának eredményét az oktatási bizottság a főtitkári hivatal útján közli a pályázókkal, és egyidejűleg a minősített oktatók listáját a kamara honlapján és a kamara lapjában közzéteszi.
A minősített oktatók nyilvántartását a főtitkári hivatal vezeti.

A pályázatokat a következő címre kérjük benyújtani: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: az oktatási bizottság munkatársától, Máté Annától, telefonszám: +36 1 473-4500, +36 1 473-4541, +36 30 760-8931

    

Budapest, 2020. január 19.

  

  
                                MKVK Oktatási Bizottság

Betöltés...
X