Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Könyvelői tagozat - meghívó választási taggyűlésre

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvelői Tagozata 2016. március 23-án 8:45 órai kezdettel tisztújító taggyűlést tart. A tisztújító taggyűlést szakmai rendezvénnyel kötjük össze, amelynek részletes programját az alábbiakban olvashatják.

A taggyűlés akkor határozatképes, ha a tagozat tagjainak legalább fele jelen van. Ha a taggyűlés nem határozatképes, akkor azt ugyanazon a napon, 11:30 órára ismét összehívjuk. Az azonos napirenddel összehívott megismételt taggyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Amennyiben a tisztújító taggyűléssel, vagy a szakmai rendezvénnyel kapcsolatban kérdés merül fel, készséggel állunk rendelkezésre:

dr. Sallai Csilla – tagozati elnök: sallai.csilla@stallum.hu
Kercsov-Farkas Krisztina - tagozati titkár: fkrisztina@mkvk.hu

A könyvelői tagozat vezetőségének – amely 5 fő, 1 fő elnökből, 1 fő alelnökből, 3 fő vezetőségi tagból áll – választásra jogosultsággal rendelkeznek mindazok, akik a kamarai honlapon közzétett tagozati taglistán szerepelnek.

A vezetőségi tagok írásban történő jelölésére 2016. márc.16-ig van lehetőség.

Kérjük, hogy a tagozati tagok részére írásban megküldött meghívó mellékletét képező, kitöltött jelölő lapot a MKVK Főtitkári Hivatala címére 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 8. „Könyvelői Tagozat” megjelöléssel szíveskedjenek visszaküldeni postai úton vagy a fkrisztina@mkvk.hu e-mail címre.

A taggyűlésen történő részvételi szándékát kérem írásban az fkrisztina@mkvk.hu e-mail címen március 20-ig szíveskedjen jelezni.

A választási taggyűlés helyszíne:
OKISZ Inkubátorház
1145 Budapest, Thököly út 58-60. 1. emelet.

A Könyvelői Tagozat várja és örömmel fogadja azon tagtársak jelentkezését is, akik tevőlegesen részt szeretnének venni a tisztújító közgyűlés lebonyolításában.

 


Napirendi pontok:

8.00 – 8.45Regisztráció
8.45 – 9.00dr. Sallai Csilla – Köszöntő – Könyvelői Tagozat tisztújító taggyűlése
9.00 – 09.45Kockázatok biztonságban – a könyvelői vezetőtámogató szerep
Előadó: Farnadi Judit – ügyvezető igazgató, vezető tanácsadó - Nefár Mediátor Kft.
9.45 – 10.30Transzferár kötelezettség - nem csak „szükséges rossza”!
Előadó Berényi Mariann – transzferauditor, adószakértő, könyvvizsgáló - Altamix Consulting Kft
10.30 – 11.15KIVA 3 éves tapasztalatok – most már látjuk, hogy kinek jó, kinek nem
Előadó: Gottgeiszl Rita – Kamarai tag könyvvizsgáló - REKONTÓ Kft
11.15 – 11.30Technikai szünet
11.30 – 12.30Megismételt taggyűlés
12.30 – 13.00Ebédszünet
13.00 – 13.45IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel?
Előadó: Madarasiné dr. Szirmai Andrea – Nemzetközi és Tudományos Dékán-helyettes, egyetemi docens - BGE
13.45 – 14.30Kapcsolódó könyvvizsgálati szolgáltatások, mint főszolgáltatás – miért, hogyan és meddig mehet el egy könyvvizsgáló?
Előadó: Killik László – bejegyzett könyvvizsgáló, igazságügyi könyv-, adó- és járulékszakértő, Partner, BPO-AUDIT
14.30 – 15.15Módosítsuk a szabályzatokat! – Mit? Mikor? Hogyan?
Előadó: dr. Sallai Csilla – kamarai tag könyvvizsgáló – dr. Sallai Kft.

 

 A rendezvényen való részvétel 2 könyvvizsgálói kreditpontot ér.

dr. Sallai Csilla
Könyvelői Tagozat elnöke

Betöltés...
X