A Szakértői Bizottság közleménye a módosított MNKS-ről

A Szakértői Bizottság tájékoztatja a könyvvizsgálókat, hogy a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság jóváhagyta a módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokat (MNKS-t).

Az MNKS jelen módosításának értelmében, a 2016. december 15-én vagy azt követően záruló üzleti évről a számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolóról (ideértve az egyszerűsített éves beszámolót és az összevont (konszolidált) éves beszámolót is), a jelen MNKS-sel hatályba léptetett nemzetközi könyvvizsgálati standardok szerinti tartalommal és formában kell a könyvvizsgálói jelentést kiadni, amelyre minta példákat a jelen MNKS 2. számú és 3. számú függelékei tartalmaznak.


A jelen módosítás összesen 22 db nemzetközi könyvvizsgálati standardot érintett, amelyek a következők:

ISA 210 ISA 540 ISA 706
ISA 220 ISA 560 ISA 710
ISA 230 ISA 570 ISA 720
ISA 260 ISA 580 ISA 800
ISA 315 ISA 600 ISA 805
ISA 450 ISA 700 ISA 810
ISA 500 ISA 701
ISA 510 ISA 705

Ezek közül az ISA 701 teljesen új standard, amely a hatálybalépésének az időpontjában kötelező jelleggel csak a tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatára vonatkozik.
A felsorolt standardok közül a jelentős változásokkal érintett standardok az új könyvvizsgálói jelentés miatt az ISA 700, ISA 701, ISA 705, ISA 706, ISA 720, valamint az ISA 800, ISA 805, ISA 810 témaszámú standardok. Szintén jelentősen módosultak az ISA 570 és az ISA 260 témaszámú standardok is.
A kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardok közül változott és új címet kapott a 4410 Összeállításra vonatkozó megbízások témaszámú standard.
Az előzőekben említett standardokon kívüli többi nemzetközi standard nem változott, így azok a jelen MNKS-sel kihirdetett standardok között tartalmukban megegyeznek az előzőleg hatályban volt MNKS-ben lévő standardokkal.
A Szakértői Bizottság a jövő év elején további jelentésminták kidolgozását tervezi, amelyek a „Tudástár / Módszertani útmutatók” menüpontban lesznek elérhetők a kamara honlapján.


A módosított Magyar Nemzeti Standardok az alábbi linken tekinthetők meg:

https://mkvk.hu/tudastar/standardok


Szakértői Bizottság

 

Betöltés...
X