A Szakértői Bizottság felhívása a könyvvizsgálókhoz az új könyvvizsgálói jelentésmintával kapcsolatos véleményezésre

A Szakértői Bizottság, a közfelügyeleti hatóság egyetértésével, a 2016. december 15-én hatályba lépett MNKS függelékeiben közzétett új könyvvizsgálói jelentésminták felülvizsgálatát határozta el a legutóbbi, 2017. június 6-án megtartott ülésén. A bizottság határozata értelmében az elmúlt fél év tapasztalatainak figyelembe vételével indokolt a számviteli törvény szerinti éves beszámolóra vonatkozó jelentésminta felülvizsgálata és szükség szerinti kiigazítása, amelyhez a bizottság meg szeretné ismerni a könyvvizsgálók szélesebb körének véleményét és észrevételeit.
A vélemények beküldésére 2017. július 15-ig van lehetőségük a könyvvizsgálóknak, amelyet a szakertoi@mkvk.hu vagy mkvk@mkvk.hu e-mail címre küldött levélben fogad a bizottság.

A Szakértői Bizottság a beérkező észrevételeket kiértékeli és a már eddig összegyűjtött tapasztalatokkal együttesen hoz majd határozatot az új könyvvizsgálói jelentésminta átdolgozásáról az augusztus végén megtartandó ülésén. Az átdolgozott jelentésmintát a bizottság, a szükséges egyeztetéseket követően, az ősz folyamán a kamara elnöksége elé terjeszti, és az elnökségi jóváhagyást követően a közfelügyeleti hatóságnak jóváhagyás végett megküldi. A bizottság azt szeretné, hogy az átdolgozott jelentésminta (vagy annak legalább már az elnökség által elfogadott változata) az őszi kötelező továbbképzés megkezdéséig rendelkezésre álljon.

A jelentésminta felülvizsgálatával kapcsolatban a szakértői bizottság az alábbi lényeges szempontokra szeretné felhívni a könyvvizsgálók figyelmét:

  1. A jelen felhívás elsősorban az éves beszámolóra adott (általános) jelentésmintára vonatkozik. Azonban, az átdolgozott jelentésminta kihirdetését követően természetesen az összes többi jelentésminta átdolgozására is sor kerül majd, figyelembe véve az általános jelentésmintában tett változtatásokat a jelenleg hatályos jelentésmintához képest. A többi (speciális) jelentésmintához is lehet észrevételeket tenni, de a bizottság első körben, a fent említett ütemezésben csak az általános jelentésmintával tud foglalkozni.
  2. A szakértői bizottság készített és szakmai konzultációra ezennel közread egy „alternatív” általános jelentésmintát, mint egy lehetséges másik változatot, amely két dologban tér el jelentősen a jelenleg hatályos jelentésmintától: az „Egyéb információk: Az üzleti jelentés” című szakasz szövege jelentősen egyszerűbbé vált az ISA és a számviteli törvény szerinti kettős követelmények átfedéseinek kiszűrésével), valamint a könyvvizsgáló felelősségeit tárgyaló szakasz a jelentés végéről átkerült a könyvvizsgálói jelentés mellékletébe. (Több visszajelzés érkezett, hogy ez a hosszú és nehezen érthető szakasz zavarja a jelentés áttekinthetőségét.)
  3. Az észrevételek megfogalmazása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a standardok által megkövetelt tartalmak nem hagyhatók ki a jelentésből és ezek magyar nyelvre átültetett megfogalmazásánál is ügyelni kell az eredeti angol szöveg szerinti tartalom hű megjelenítésére a jelentésben. Ezért a „magyarosítás” lehetőségei (nyelvi értelemben véve is) korlátozottak.
  4. A bizottság a beérkező észrevételekre nem tud és nem fog a beküldők felé egyenként visszajelezni, erre nincsen kapacitása. A szakmai konzultáció eredményét a bizottság a 2017. augusztus 23-ára tervezett ülésén fogja kiértékelni és összegezni, amely ülésről a már megszokott módon a honlapra felkerül egy összegző tájékoztatás. A szakmai konzultáció eredménye tehát ebből a tájékoztatóból lesz megismerhető.

A Szakértői Bizottság 2017. július 15-ig várja és fogadja az alábbi két jelentésmintával kapcsolatos építő hozzászólásokat és észrevételeket!

A bizottság és két szakmai munkatársa valamennyi könyvvizsgáló kollégának kellemes nyarat és jó pihenést kíván!

Szakértői Bizottság

Példa az éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre – MNKS hatályos jelentésminta
Példa az éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésre – alternatív változat (munkaanyag)

Betöltés...
X