A Szakértői bizottság és a Költségvetési tagozat közleménye jelentésmintákról

Módszertani ajánlásként közreadjuk a helyi önkormányzatok zárszámadási rendelettervezetére, valamint az összevont (konszolidált) beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentések mintáit, amelyek a módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban (MNKS-ben) foglalt új követelményekre figyelemmel készültek.

Jelentésminta önkormányzat zárszámadási rendelettervezetre - módszertani ajánlás
Jelentésminta önkormányzati konszolidált beszámolóra - módszertani ajánlás

A fenti jelentésmintákat erre a linkre kattintva is megtalálja

Azokban az esetekben, amikor a könnyvizsgálói megbízás valamely önkormányzat vagy bármely önkormányzati intézmény éves költségvetési beszámolójának önálló auditálására vonatkozik, értelemszerűen az éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatára érvényes, korábban már közzétett és az MKVK honlapján elérhető jelentésmintát kell irányadónak tekinteni.
 

Betöltés...
X