Az Egészségbiztosítási Felügyelet állásfoglalása

A Szakértői Bizottság állásfoglalást kért az Egészségbiztosítási Felügyelettől az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 2006. évi CXXXII. törvény (továbbiakban: Eüeftv.) 12. §-ával kapcsolatban, mely meghatározza az egészségügyi szolgáltató fogalmát, annak könyvvizsgálati kötelezettségét, valamint bejelentési kötelezettségét.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 2006. évi CXXXII. törvény (továbbiakban: Eüeftv.) 12. §-a az alábbi előírásokat tartalmazza:

"12. §
(1) Az az egészségügyi szolgáltató, amely
a) a 8. § (2) bekezdése alapján kötött és érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkezik, és
b) az egészségügyi szakellátásokért az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott tételek éves összege eléri a 300 millió forintot,
köteles a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját könyvvizsgálóval ellenőriztetni.
(2) A könyvvizsgálatra, illetve a könyvvizsgálóval szembeni követelményekre a számviteli jogszabályok, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvény előírásait kell megfelelően alkalmazni.
(3) Az egészségügyi szolgáltató a Felügyeletnél bejelenti az általa megbízott könyvvizsgáló nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), telefon-, telefax-elérhetőségét, elektronikus levélcímét, valamint a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját az elkészítését követő 30 napon belül - a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - megküldi a Felügyeletnek."

Az Egészségbiztosítási Felügyelet állásfoglalása pedig itt olvasható.

Betöltés...
X