A Szakértői bizottság és a Költségvetési tagozat közös állásfoglalása a helyi önkormányzatok könyvvizsgálatáról

A Szakértői bizottság 2013. február 4-ei ülésén foglalkozott az államháztartás könyvvizsgálatának helyzetével, különös tekintettel az önkormányzatok kötelező könyvvizsgálatában 2013-tól bekövetkezett változásokra. A bizottság az ülésen kialakult álláspontjáról kikérte a Költségvetési tagozat véleményét és mindezek alapján a Szakértői bizottság és a Költségvetési tagozat a következő közös állásfoglalást teszi közzé.

1.A 2012. évre, valamint a további évekre vonatkozó könyvvizsgálati kötelezettség szakmai értelmezése

A könyvvizsgálat során a könyvvizsgálónak a korábbi évekhez hasonlóan kell eljárnia. Figyelembe kell vennie a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége által elfogadott hatályos Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokat, „Az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatóját”, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőség-ellenőrzési bizottsága által kiadott hatályos szabályzatát, valamint a Könyvvizsgálói hivatás (Etikai) szabályairól és a Fegyelmi eljárásról szóló szabályzatot.

(Független könyvvizsgálói jelentést, valamint a kapcsolódó „Kiegészítés”-t „Az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatója” szerint kell elkészíteni.)

2.A 2013. évi költségvetési rendelettervezettel kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok értelmezése

Amennyiben a könyvvizsgáló 2012. évre rendelkezik könyvvizsgálatra vonatkozó szerződéssel, valamint van megbízása a költségvetési rendelettervezettel kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátására, úgy kell eljárnia, ahogy azt a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége által elfogadott hatályos Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok előírják, „Az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatója”megfogalmaz, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőség-ellenőrzési bizottsága által kiadott hatályos szabályzata előírja, valamint a Könyvvizsgálói hivatás (Etikai) szabályairól és a Fegyelmi eljárásról szóló szabályzata rendelkezik.

(A költségvetési rendelettervezettel kapcsolatos független könyvvizsgálói jelentést „Az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatója” szerint kell elkészíteni.)

3.A 2013. évi és az azt követő években a beszámolóval és a költségvetés felülvizsgálatával kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok

Amennyiben az önkormányzat továbbra is könyvvizsgálatra vonatkozó szerződést köt a könyvvizsgálóval, akkor a könyvvizsgálónak továbbra is a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöksége által elfogadott hatályos Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok által előírtak, „Az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatója”által megfogalmazottak, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőség-ellenőrzési bizottsága által kiadott hatályos szabályzatban előírtak, valamint a Könyvvizsgálói hivatás (Etikai) szabályairól és a Fegyelmi eljárásról szóló szabályzata szerint kell eljárnia.

(Független könyvvizsgálói jelentést, valamint a kapcsolódó „Kiegészítés”-t „Az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatója” szerint kell elkészíteni.)

4.Egyéb megbízások

Amennyiben az önkormányzat nem könyvvizsgálói tevékenység ellátásával bízza meg a könyvvizsgálót, pl.: átvilágítás, tanácsadás, a megkötött szerződés tartalmától függően kell a vonatkozó standardokat kiválasztani, valamint a hatályos standard előírásait, illetve a Könyvvizsgálói hivatás (Etikai) szabályairól és a Fegyelmi eljárásról szóló szabályzata Etikai kódex rendelkezéseit kell betartania.
 

Dr. Ladó Judit
 Szakmai alelnök
Dr. Printz János
       Költségvetési tagozat elnöke

Betöltés...
X