FRISSÍTÉS! - Az Agrárkamarai tagdíjbevallás céljára a bevétel megosztás, illetve a tagdíjalapot csökkentő kedvezmények könyvvizsgáló általi igazolása

A NAK tagdíjalap meghatározásához a bevételmegosztás könyvvizsgálói igazolásához a könyvvizsgálói jelentésminták, amelyeket az MKVK Szakértői Bizottsága a 2016. július 4-i közleményében említett, az idén, 2017-ben is megfelelőek és használhatók.
Ezek a jelentésminták ugyanis a 4400-as témaszámú Megbízás pénzügyi számviteli információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására című, Egyéb szolgáltatásokra vonatkozó Nemzeti Standard alapján kerültek tavaly kidolgozásra, ez a standard pedig az előző évhez képest nem változott.

A 2016. december 15-én hatályba lépett magyar nemzeti könyvvizsgálati standard változások semmilyen tekintetben nem érintették a könyvvizsgálati standardokon kívüli standardokat (mint pl. a 4400-as vagy a 3000-es standardot).

A 2016. júliusban közreadott jelentésminták más ok miatt sem módosultak, ezért a 2017. július 15-ig beadandó agrárkamarai tagdíjbevallás során is ugyanezeket a jelentésmintákat lehet, illetve kell használni. A könyvvizsgálói jelentésminták megtalálhatók a NAK honlapján, az alábbi linken:
https://www.nak.hu/component/tags/tag/826-tagdijbevallas-2017

Eredeti, 2016. július 4-i közlemény
A Nemzeti Agrár Kamara (NAK) honlapján elérhetők az agrárkamarai tagok eredetileg 2016. június 30-ig, de a nemrég meghosszabbított határidő szerint 2016. július 15-ig teljesítendő tagdíjbevallásához kapcsolódó, a tagdíjalapot csökkentő kedvezményekkel kapcsolatban a könyvvizsgáló által elvégzett felülvizsgálatról kiadandó könyvvizsgálói jelentés minták. A NAK és az MKVK Szakértői Bizottsága között május végétől június elejéig folytak az egyeztetések a korábbi könyvvizsgálói jelentés minták aktualizálása, valamint egy a NAK által idéntől bevezetett új tagdíjalapot csökkentő kedvezmény miatt szükségessé vált újabb könyvvizsgálói jelentésminta kidolgozása tárgyában.

A könyvvizsgálói jelentésminták a 4400-as témaszámú Megbízás pénzügyi számviteli információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására című, Egyéb szolgáltatásokra vonatkozó Nemzeti Standard alapján kerültek tavaly kidolgozásra, és némely tekintetben az idén pontosításra.
Az őstermelők és egyéni vállalkozók esetében a NAK Alapszabálya értelmében az idei évtől a tagdíjalap csökkentő kedvezmények közé bekerült az Egyéb bevétel kategória. Amennyiben a kedvezményre jogosult tag nettó árbevétele tartalmaz a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 77. § (3) bekezdés e) pontja szerinti egyéb bevételt, annak tényét és összegét könyvvizsgálóval kell igazoltatni a kedvezmény érvényesíthetősége érdekében. Erre egy új könyvvizsgálói jelentés minta került kidolgozásra az eddigi jelentés mintákon túlmenően.
Javasoljuk a könyvvizsgálóknak, hogy ezeket a Kamara Szakértői Bizottsága által kidolgozott jelentés mintákat használják a munkájuk során, illetve az ezeknek megfelelő tartalommal adják ki a jelentésüket a vizsgált bevételi tételekről, mivel az agrárkamarai tagdíjbevallási eljárás során a NAK az e jelentés mintáknak megfelelő tartalmú könyvvizsgálói igazolás benyújtása esetén fogja tudni a tagdíjkedvezményeket a kamarai tagjai részére megadni.
Az egyes könyvvizsgálói jelentés minták, valamint az agrárkamarai tagdíjbevallással kapcsolatos minden tudnivaló a Nemzeti Agrár Kamara honlapján érhető el, az alábbi linken:


www.nak.hu/component/tags/tag/564-tagdijbevallas

Betöltés...
X