FELHÍVÁS

Emlékeztetjük kamarai tagjainkat, hogy az új minőségirányítási standard (ISQM 1) 2024. január 1-jétől felváltja a jelenleg érvényben lévő 1. számú minőségellenőrzési standardot (ISQC 1-et). 

A tavalyi kötelező kreditpontos továbbképzés keretében a könyvvizsgálók áttekintést kaptak az új ISQM 1 standard követelményeiről, melynek középpontjában a belső minőségbiztosítási rendszerek kockázati alapon történő felépítése és működtetése áll, mely a könyvvizsgálati munka folyamatát átfogó, összesen 8 meghatározott komponensre vonatkozó minőségpolitikák és kockázatkezelő eljárások kidolgozása és bevezetése révén valósítható meg. Az új MIR-t ez év végéig kell kidolgozni és 2024. január 1-jétől kell a könyvvizsgáló szolgáltatóknak bevezetniük a saját működési gyakorlatukba.

A kamara szakértői bizottsága egy olyan szakmai segédanyag (iránymutatás) kiadásán dolgozik, mely szándéka szerint, elsősorban az egyedül vagy néhány asszisztenssel dolgozó kis könyvvizsgálóknak nyújtana segítséget abban, hogy a standardban biztosított méretre szabhatóság lehetőségével élve, milyen szempontok figyelembe vételével és milyen formában lehetne a kis méretből adódó egyszerűsítéseket megtenni, és ez által a saját egyedi adottságaikkal, működési sajátosságaikkal összehangolt, egyszerűbb MIR-t kidolgozni, amely egyúttal az ISQM 1 követelményeinek is eleget tenne. 

A kidolgozás alatt álló szakmai segédanyag megírásához a szakértői bizottság hasznosnak tartaná, ha közvetlenül megismerhetné a kisebb könyvvizsgálók részéről eddig felmerült kérdéseket, valamint azokat a problémákat, nehézségeket, amelyek a standard követelményeinek megértése és a saját MIR rendszerük kidolgozása során a kis méretre való adaptálása, a MIR rendszer és komponenseinek kockázati értékelése és a kockázatkezelésre alkalmas belső eljárások (kontrollok) meghatározása tekintetében eddig felmerültek, vagy kérdéseket generáltak.
 
Annak érdekében, hogy ezekkel a feltehetően többeket érintő kérdésekkel a segédanyagban lehetőség szerint szintén foglalkozni tudjunk, kérjük, hogy a fentiekkel kapcsolatos esetleges kérdéseiket, észrevételeiket

 legkésőbb 2023. április 30-ig 

küldjék meg a szakértői bizottság e-mail címére:

 szakertoi@mkvk.hu

Együttműködésüket köszönjük!

                                    Barsi Éva
                                    MKVK szakmai alelnöke
 

Betöltés...
X