Szakértői Bizottság közleménye a KKV-k könyvvizsgálatával kapcsolatos új könyvvizsgálati standard nyilvános tervezetéről

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardalkotási Testület (IAASB) 2021. július 23-án közzétette nyilvános tervezetét (Exposure draft) a Kevésbé összetett szervezetek (KKV-k) könyvvizsgálatára vonatkozó új, különálló könyvvizsgálati standardra vonatkozóan. Az IAASB 2022. január 31-ig várja a visszajelzéseket minden érintett körtől, a Szakértői bizottság kéri tagjainkat, hogy észrevételeiket a Magyar Könyvvizsgálói Kamara részére is juttassák el.

A standard létrejöttét azon igények sarkallták, hogy legyen egy egységes, magas színvonalú standard, amely a kevésbé összetett szervezetek sajátosságaihoz igazított. Ezáltal biztosítható, hogy világszerte következetes megközelítést alkalmazzanak a kevésbé összetett szervezetek könyvvizsgálata során, mivel jelenleg a különböző joghatóságok különböző saját standardokat, útmutatókat alkalmaznak.

A tervezet kibocsátása az egyik lépése annak a szélesebb körű kezdeményezésnek, hogy egyszerűsítsék, érthetőbbé tegyék a nemzetközi standardokat, és azok a vizsgált szervezet körülményeihez igazítva arányosabb megközelítést tegyenek lehetővé.

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy az IAASB nyilvános tervezetével kapcsolatban 2022. január 31-ig várja a visszajelzéseket minden érintett körtől.

A standard tervezete az IAASB honlapján, egyelőre csak angol nyelven, a következő linken érhető el:
Exposure Draft, Proposed International Standard on Auditing of Financial Statements of Less Complex Entities | IFAC (iaasb.org)

A tervezet várhatóan 2021. szeptember végén francia és spanyol nyelven is elérhetővé válik.

A tervezettel kapcsolatos visszajelzéseket ugyanezen az oldalon a „Submit comment” gomb megnyomásával, bejelentkezés vagy regisztráció után lehet továbbítani az IAASB részére. A válaszadást megkönnyítendő az IAASB közzétett egy sablon kérdőívet, amely végigvezeti a válaszadót azokon a kérdéskörökön, amelyekkel kapcsolatosan várják az érintettek visszajelzését.
A kérdőív elérhetősége

Kérjük tagjainkat, hogy észrevételeiket a Magyar Könyvvizsgálói Kamara részére is juttassák el a szakertoi@mkvk.hu e-mail címre.

A standard tervezethez kapcsolódó Kifejezés-gyűjtemény (Glosszárium) szintén elérhető a honlapon:
IAASB Audits of Less Complex Entitites Glossary (ifac.org)

A nyilvános tervezet mellett az IAASB egyéb segédanyagokat is közzétett, egyrészt egy kiegészítő iránymutatást a standard tervezet hatóköréről, amely részletezi, hogy milyen megfontolások alapján lehet eldönteni, hogy egy szervezet esetén alkalmazható-e a standard.
IAASB Audits Less Complex Entities Supplemental Guidance Authority 2021.07 (ifac.org)

Egy másik segédanyag a könyvvizsgálói jelentéssel, azon belül is a minősített könyvvizsgálói jelentésekkel kapcsolatosan ad további iránymutatást, és tartalmaz 5 szemléltető könyvvizsgálói jelentésmintát is.
IAASB Draft Less Complex Entities Supplemental Guidance Auditor-Reporting 2021.09 (ifac.org)

  

Szakértői Bizottság

  

Betöltés...
X