Az agrárkamarai tagdíjbevallás árbevétel alapjának igazolására a könyvvizsgáló ténymegállapításairól kiadandó jelentés minta dokumentumainak módosításáról

A Szakértői Bizottság a Nemzeti Agrárkamara (a továbbiakban: „Agrárkamara”) kérésére az idén is áttekintette és szükség szerint módosította az agrárkamarai tagok tagdíjbevallásában kimutatott árbevétel adatok könyvvizsgáló általi igazolása esetén használatos jelentésmintákat.

 

Az agrárkamarai tag gazdálkodónak az előzőek szerinti, tagdíjalapot képező árbevétel-adatai könyvvizsgálóval való igazoltatását az Agrárkamara alapszabálya írja elő. E szerint, az agrártevékenységet folytató gazdálkodónak az Agrárkamara alapszabályában biztosított tagdíjalap kedvezmények igénybevételére való jogosultsághoz az előírt, könyvvizsgáló általi igazolást is be kell nyújtania az Agrárkamara részére. Az igazolás (jelentés) kiadására a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szereplő kamarai tag könyvvizsgáló jogosult.

Az Agrárkamara alapszabályának értelmében csak a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: „MKVK”) által erre a sajátos célra kidolgozott jelentésminták szerinti tartalommal és formában kiadott jelentés (igazolás) megfelelő, az Agrárkamara csak az ilyen formában kiadott jelentéseket fogadja el. Ha a jelentés nem felel meg az Agrárkamara honlapján megjelentetett, az MKVK által kidolgozott mintának, akkor az agrárkamarai gazdálkodó az adott évben nem fogja tudni igénybe venni a tagdíjalap kedvezményt vagy kedvezményeket. Erre tekintettel kiemelten fontos, hogy a könyvvizsgálók megfelelő jelentést adjanak ki az elvégzett megbízásuk eredményéről.

A 2018. június 30-ig benyújtandó agrárkamarai tagdíjbevallással összefüggésben használatos, könyvvizsgálói ténymegállapításokra vonatkozó jelentésmintákat az Agrárkamara teszi közzé a honlapján, onnan tölthetők le. A jelentésmintákban több módosítás is történt az előző évi mintákhoz képest, amelyek közül a legfontosabbak:

  • A mintavételi követelmények módosításra kerültek. A csak %-os arányszám szerint meghatározott vizsgálati mintaszámok kiegészítésre kerültek minimum, illetve maximum megvizsgálandó mintaszámokkal. Ez azért vált szükségessé, mert nagyon sok árbevétel tétel esetén a %-osan meghatározott mintaszám olyan nagyszámú mintát eredményezett a vizsgálat számára, amelynek a végrehajtása reálisan nem volt kivitelezhető. Ugyanakkor kevesebb számú bizonylat esetén is indokolt, hogy ne csak 10 tételt vizsgáljon meg a könyvvizsgáló. Ezek miatt a mintavételi kategóriák száma több lett, ezek közül kell kiválasztani az adott gazdálkodóra megfelelőt. A mintatételek kiválasztásánál továbbra is követelmény a véletlenszerű mintavételezés.
  • A vizsgálati eljárásokat és a ténymegállapításokat leíró részek pontosításra kerültek, továbbá a hegyközségi tevékenység és a nem agrárgazdasági tevékenység árbevétele, illetve az egyszeres könyvvitelt vezető őstermelő vagy egyéni vállalkozó egyéb bevétele témák szerinti csoportosításban tettük tagoltabbá és áttekinthetőbbé a jelentésnek ezeket a részeit.
  • A hegyközségi jelentésminta kiegészítésre került a nem agrárgazdasági tevékenység árbevételének a vizsgálatára vonatkozó részekkel. Ennek a jelentésmintának a használata így már egymagában elegendő és megfelelő olyan gazdálkodó esetében, aki nem csak agrárgazdasági- és nem agrárgazdasági tevékenységet folytat, hanem egyúttal hegyközségi tagságával összefüggő tevékenységből származó árbevétele is van, és egyébként egyszeres könyvvitelt vezető őstermelő vagy egyéni vállalkozó, akinek tárgyi eszközértékesítésből is volt bevétele.

A három módosított jelentésminta használatához a könyvvizsgálók megsegítésére egy rövid útmutatót állítottunk össze, amelyet az alábbi linkről lehet letölteni:
Útmutató az agrárkamarai tagdíjbevallás könyvvizsgálói jelentésmintáihoz

Az aktualizált, 2018. évben használandó jelentésminták az Agrárkamara honlapján az alábbi linken érhetők el:
Arányosítás:
http://www.nak.hu/kiadvanyok/kamara/tagdijbevallas-2018/2311-nak-2018-konyvvizsgaloi-jelentes-minta-aranyositas-targyieszkoz-mkvk

HNT arányosítás:
http://www.nak.hu/kiadvanyok/kamara/tagdijbevallas-2018/2312-nak-2018-konyvvizsgaloi-jelentes-minta-aranyositas-hnt-targyieszkoz-mkvk

Tárgyi eszköz:
http://www.nak.hu/kiadvanyok/kamara/tagdijbevallas-2018/2313-nak-2018-konyvvizsgaloi-jelentes-minta-csak-targyieszkoz-mkvk

 

Szakértői bizottság

Betöltés...
X