Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Minőségellenőrzési Módszertani Kézikönyv - 2009 Tartalomjegyzék

A.Szabályozás

1. Minőségellenőrzési Eljárási Szabályzat [letöltés egységes szerkezetben] [2009. szeptember 7-i módosításokkal]
2. A Pénzmosás és Terrorizmus Finanszírozása Megelőzésének és Megakadályozásának Ellenőrzési Szabályzata

B.Adatszolgáltatás

3. Éves kötelező adatszolgáltatás
4. Részletes adatszolgáltatás – ellenőrzötteknek

C.Kérdőívek

5. Kérdőív a belső minőségellenőrzési rendszer értékelése

Előszó az 1-5 fő aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató cégek minőségellenőrzési rendszer (MER) kialakításához és működtetéséhez

5/a/1. ÖNÉRTÉKELŐ KÉRDŐÍV (MER) asszisztens nélkül dolgozó egyéni könyvvizsgálók
5/a/2. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS KÉRDŐÍVE (MER) asszisztens nélkül dolgozó egyéni könyvvizsgálók
5/a/3. ÖNÉRTÉKELŐ KÉRDŐÍV (MER) asszisztenssel dolgozó egyéni könyvvizsgálók
5/a/4. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS KÉRDŐÍVE (MER) asszisztenssel dolgozó egyéni könyvvizsgálók
5/a/5. ÖNÉRTÉKELŐ KÉRDŐÍV (MER) 2-5 fő aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató cégek
5/a/6. HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS KÉRDŐÍVE (MER) 2-5 fő aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató cégek

Előszó a 6 főnél több aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató cégek belső minőségellenőrzési rendszer (MER) vizsgálatának kérdőívéhez

5/b Belső minőségellenőrzési rendszer vizsgálat – több könyvvizsgálót foglalkoztató cég
5/c Egyéni könyvvizsgálók – közérdeklődésre számot tartó ügyfél esetén
5/d Több könyvvizsgálók foglalkoztató könyvvizsgáló cégek – közérdeklődésre számot tartó ügyfél esetén

6. Kérdőív az átláthatósági jelentés vizsgálatához
7. Kérdőív az egyes megbízások vizsgálatához
7/a Bővített kérdőív
7/b Általános kérdőív
7/c Hitelintézetek speciális kérdőíve
7/d Pénzügyi vállalkozások speciális kérdőíve
7/e Biztosító társaságok speciális kérdőíve
7/f  Pénztárak speciális kérdőíve
7/g Befektetési alapok speciális kérdőíve
7/h Befektetési vállalkozások speciális kérdőíve
7/i Konszolidáció speciális kérdőíve
7/j Átalakulás speciális kérdőíve
7/k Költségvetési szervek speciális kérdőíve
8. Kérdőív a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésének és megakadályozásának kamarai ellenőrzésére

D.Nyilatkozatok

9. Összeférhetetlenségi, függetlenségi nyilatkozat – ellenőrzött
10. Összeférhetetlenségi, függetlenségi nyilatkozat – minőségellenőr
11. Titoktartási nyilatkozat – minőségellenőr
12. Minőségellenőr nyilatkozata – névsorhoz
13. Minőségellenőr nyilatkozata – szakmai képesítés és gyakorlat megfelelőségéről
14. Nyilatkozat tevékenység megszüntetéséről – könyvvizsgáló

E. Visszajelzés, összesítés

 15. Helyszíni ellenőrzést lezáró nyilatkozat
 16. Dokumentumjegyzék
 17. Vizsgálati eljárások eredményeinek listája - belső eljárási dokumentum
 18. Zárójelentések
18/a Zárójelentés – egyedi megbízások értékelésére
18/b Zárójelentés – belső minőségellenőrzési rendszer értékelésére
18/c Zárójelentés – céges
 19. Nyomtatvány az ellenőrzött tapasztalatairól
 20. Minőségellenőr éves jelentésének mintája
 21. Minőségellenőr vizsgálatáról készült jelentés szerkezete
 22. Rendkívüli ellenőrzések jelentésformátuma

F.Elszámolási szabályok 

23. Minőségellenőrzés elszámolásának és az iratanyag megküldésének lebonyolítási rendje
24. Könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég által kezdeményezett vizsgálatok elszámolási szabályai és nyomtatványai
25. Összesített segédletek

G. Segédletek

26. Minőségellenőrzési önellenőrző lista könyvvizsgálók részére
27. Módszertani útmutató és segédlet a minőségvizsgálók számára a vizsgálatok egységes elvek szerinti lefolytatásához
27/a Segédlet a minőség-ellenőrzés lebonyolításához – minőségellenőrnek és ellenőrzöttnek
27/b Segédlet az egyes megbízások értékeléséhez
27/c Segédlet az egyes megbízások értékeléséhez - bővített kérdőív
28. Értesítések levél mintái

28/a Tájékoztató levél – egyéni, minőségellenőrzés és pénzmosási ellenőrzés

28/b/1 Tájékoztató levél – cég, minőségellenőrzés és pénzmosási ellenőrzés
28/b/2 Tájékoztató levél – cégben kijelölt könyvvizsgáló részére

28/c Értesítő levél – egyéni, minőségellenőrzés
28/d Értesítőlevél – cég, minőségellenőrzés
28/e Értesítő levél – pénzmosási ellenőrzés

29. Megbízólevelek
29/a Megbízólevél – egyéni és cégben egyedi megbízások minőségellenőrzéséhez
29/b Megbízólevél – cég belső minőségellenőrzéséhez
29/c Megbízólevél – pénzmosási ellenőrzéshez
30. Határozatok
30/a Egyedi megbízások minőségellenőrzését lezáró határozat – megfelelt
30/b Egyedi megbízások minőségellenőrzését lezáró határozat – megfelelt, megjegyzéssel
30/c Egyedi megbízások minőségellenőrzését lezáró határozat – nem megfelelt meg
30/d Pénzmosási ellenőrzést lezáró határozat – megszüntető
30/e Pénzmosási ellenőrzést lezáró határozat – felhívás
30/f Pénzmosási ellenőrzést lezáró határozat – fegyelmi
30/gBelső minőségellenőrzési rendszer vizsgálatát lezáró határozat – megfelelt
30/hBelső minőségellenőrzési rendszer vizsgálatát lezáró határozat – megfelelt, megjegyzéssel
30/iBelső minőségellenőrzési rendszer vizsgálatát lezáró határozat – nem felelt meg
31. Igazolás nyilvántartásba vételről – minőségellenőr
32. Minőségellenőrzés folyamatábrája

Betöltés...
X