Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Kamarai törvény változásai

Felhívjuk a tisztelt könyvvizsgáló kollégák szíves figyelmét, hogy a kamarai törvény 2009. október 1. napjával módosul. A – többek között – kamarai törvény módosítását tartalmazó törvény a Magyar Közlöny 2009. évi 88. számában kihirdetésre került és 2009. október 1. napján lép hatályba. A kamarai törvény módosításának oka elsődlegesen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénnyel való összhang megteremtése.
 

Az Országgyűlés 2009. június 22-i ülésnapján elfogadta és a Magyar Közlöny 2009. évi 88. számában kihirdetésre került a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. törvény, amelynek 371-373. §-ai  módosítják a jelenleg hatályos kamarai törvényt.

A módosítások lényege, hogy a kamarai hatósági eljárásban – az általános szabályokhoz hasonlóan – a határidők számítása esetén október 1-től a napokban történő számításról át kell térni a munkanapokban történő számításra, így például az általános 30 napos ügyintézési határidő 22 munkanappá alakul át. Október 1. napjától a kamarai hatósági eljárás elektronikus úton történő lefolytatásának tilalma kikerül a kamarai törvényből. Elmozdulás tapasztalható az egyablakos ügyintézés segítése irányába is.
 

Betöltés...
X