TÁJÉKOZTATÓ A BEFEJEZETT MEGBÍZÁSOK ELLENŐRZÉSÉT VÁLLALÓ KAMARAI TAGOK VIZSGÁJÁRÓL ÉS NÉVJEGYZÉKBE VÉTELÉRŐL

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard a nemzetközi könyvvizsgálati és minőségirányítási standardok alkalmazásáról (MNKS) 2024. január 1-jei hatályú kiegészítése alapján a könyvvizsgáló szolgáltatónak a belső minőségirányítási rendszerébe tartozó figyelemmel kísérési tevékenységeibe bele kell foglalnia a befejezett megbízások legalább 3 éves gyakorisággal történő ellenőrzését és azt, hogy ezen ellenőrzések alkalmával milyen szempontok szerint választja ki, hogy mely megbízásért felelős partnerek és azok mely befejezett megbízása(i) kerülnek ellenőrzésre (MNKS 22/A. pontja).

Az MNKS 22/B. pontjának a) és c) alpontja szerint a könyvvizsgáló szolgáltatónak olyan belső minőségirányítási politikákat és/vagy eljárásokat kell kialakítania, amelyek 

  • követelményként támasztják a figyelemmel kísérési tevékenységeket végző személyekkel szemben, ideértve a befejezett megbízások ellenőrzését végző személyeket is, hogy megfeleljenek a nemzeti standardokban előírt követelményeknek (Lásd az ISQM 1. témaszámú standard releváns követelményeit),
  • előírják, hogy amennyiben a befejezett megbízások ellenőrzését kamarai tag könyvvizsgáló végzi, úgy az – adott esetben – rendelkezzen az ellenőrzés tárgyát képező megbízás végrehajtásához külön jogszabály(ok)ban előírt könyvvizsgálói minősítéssel.

A kamara főtitkári hivatala a könyvvizsgáló szolgáltatók tájékozódásának és az előzőek szerinti kötelezettsége teljesítésének elősegítése és ezzel a befejezett megbízások ISQM 1. témaszámú standard szerinti megfelelő ellenőrzésének előmozdítása érdekében a befejezett megbízások ellenőrzését vállaló kamarai tag könyvvizsgálókról ellenőri névjegyzéket állít össze.

Az ellenőri névjegyzékbe történő felvételi kérelem az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton terjeszthető elő; az ellenőri névjegyzékbe – egyéb feltételek mellett – az vehető fel, aki sikeresen teljesítette az ellenőri vizsgát.

A befejezett megbízások ellenőrzését vállaló kamarai tagok névjegyzékbe vételi és vizsgaszabályzata (a továbbiakban: szabályzat) ide kattintva érhető el.

Az első ellenőri vizsga megszervezése 2024 szeptemberében várható azzal, hogy a pontos vizsgaidőpont legalább 30 nappal a vizsgát megelőzően a kamara honlapján közzétételre kerül.

Az ellenőri névjegyzékbe bekerülni kívánó kamarai tagok a vizsgára elektronikus úton, vagy a beszkennelt vizsgajelentkezési lap elektronikus levéllel történő megküldésével jelentkezhetnek legkésőbb a vizsgát megelőzően 15 nappal. 

A kamara külön vizsgafelkészítőt idén nem szervez, de korlátozott létszámban a júniusi minőségellenőrzési konferencián részvételi lehetőséget biztosít azok számára, akik szeretnének ellenőri vizsgát tenni és az ellenőri névjegyzékbe kerülni. A részvételi lehetőségről és annak feltételeiről Faragó Enikőtől,  a minőségellenőrzési bizottság szakmai előadójától kérhető felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken: a (06-1) 473-4526 vagy a +36-30-760-7864 telefonszámokon, illetve a feniko@mkvk.hu e-mail címen.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az ellenőri névjegyzék használata nem kötelező jellegű, a könyvvizsgáló szolgáltatók a befejezett megbízások ellenőrzésével a kamarai ellenőri névjegyzékben nem szereplő szakembereket is megbízhatnak, figyelembe véve az irányadó nemzeti standardokban előírt követelményeket, valamint azokkal összhangban a könyvvizsgáló szolgáltatónál kialakított és működtetett belső minőségirányítási szabályzat rendelkezéseit.

Betöltés...
X