Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Összefoglaló a kamara szabályzatainak módosításáról

Felhívjuk a tisztelt könyvvizsgáló kollégák szíves figyelmét arra, hogy a 2012. december 15-i küldöttgyűlés több pontban módosította a Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabályát és választási szabályzatát; a módosítások 2013. január 1-jével léptek hatályba, az egységes szerkezetbe foglalt szabályzatok szövegei a honlapon letölthetőek.

 

 

Az alapszabály módosítás eredményeként a kamarai tagságát szüneteltető tagok az éves tagdíjat egy összegben, április 30-i határidővel teljesítik. A kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek által átvállalt szüneteltető tagdíjak kiszámlázása ugyanakkor nem oldható meg külön menetben, az szervesen kapcsolódik a hozzájárulási díj kiszámlázásához, így ilyen esetekben a tagdíjfizetés az aktív kamarai tagokéhoz hasonlóan továbbra is két részletben történik. A küldöttgyűlés az alapszabály tagdíjjal és hozzájárulási díjjal kapcsolatos rendelkezéseinél a többi könyvvizsgáló céghez képest differenciálta a személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó, illetve a kisadózó könyvvizsgáló cégek tagdíjalapját, valamint az igazságosabb tagdíjszabályozás érdekében a kilépésnél korábban már beépített időarányos tagdíjfizetést a státuszváltásra is kiterjesztette. Tekintettel arra, hogy a kamarai tagok egyéni vállalkozóként tartozhatnak az EVA hatálya alá, egyéni vállalkozóként ugyanakkor kizárólag könyvvizsgáló cégként tevékenykedhetnek, az alapszabály kamarai tag könyvvizsgálók tagdíját szabályozó 140. pontjának utolsó mondata törlésre került, a 190. pont vonatkozó részének hatályban tartása mellett. A jogszabályi hivatkozások folyamatos változása miatt kodifikációs megoldásként az alapszabály minősítéssel rendelkező könyvvizsgálókkal kapcsolatos 169. pontja immáron nem tartalmaz pontos jogszabályhelyeket.
A küldöttgyűlés a 2011. évi választások tapasztalataiból kiindulva enyhített a választási szabályzat régiós alapú elnökségi tagjelölésre, illetve szüneteltető küldöttválasztásra vonatkozó rendelkezéseinek merevségén (ABC sorrend szerinti jelöltállítási, illetve választási jog). A módosított szabályozás értelmében az adott régióhoz tartozó területi szervezetek elnökei jegyzőkönyv felvételével egyhangúan megállapodhatnak abban, hogy az adott választás során az ABC-sorrendtől eltérnek, illetve az adott választásnál ABC-sorrend szerint soron következő területi szervezet elnöke a szüneteltető küldött jelölésének és választásának jogát a régión belül más területi szervezetnek írásban átengedheti. Az ABC-sorrendtől való eltérés az érintett területi szervezet(ek) taggyűlésének felhatalmazása alapján történhet. Az ABC-sorrendbe történő besorolás alapja a 2008-2011. választási ciklusban meghatározott sorrend.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Főtitkári Hivatala

 

Betöltés...
X