Könyvvizsgálók nyilvános adatai

Felhívjuk tisztelt könyvvizsgáló kollégák figyelmét, hogy a 2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről (továbbiakban Kktv.) 33. § (4) bekezdése valamint a 44. § (3) bekezdése alapján a kamara által nyilvántartott adatok közül az alábbiak nyilvános adatnak minősülnek:

A kamarai tag könyvvizsgálók esetén:

 • nyilvántartási szám,
 • könyvvizsgálói igazolvány száma,
 • név, születési név,
 • cím, telefon-, telefaxszám, elektronikus levélcím,
 • a 49. § szerinti minősítés,
 • azon könyvvizsgáló cég neve, címe, internetes honlapjának címe, nyilvántartási száma, amelynek tevékenységében a kamarai tag könyvvizsgáló részt vesz,
 • tagsági jogállás (könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltető, illetve nem szüneteltető),
 • nyilvántartási szám és a nyilvántartásba vételt végző hatóság neve, ha az Európai Gazdasági Térség más államában is nyilvántartásba vették jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására jogosult könyvvizsgálóként,
 • a nyilvántartásba vételt végző hatóság neve és - ha van - a nyilvántartási szám, amennyiben harmadik országban könyvvizsgálóként nyilvántartásba vették.
 • A kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartása tartalmazza a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezéséért, a minőségbiztosításért, a fegyelmi eljárásért, valamint a közfelügyeletért felelős szervek nevét és címét is.

Könyvvizsgáló cégek esetén

 • nyilvántartási szám,
 • a 34. § (1) bekezdése szerinti igazolás száma,
 • név, a jogi forma megjelölésével,
 • a székhely címe, telefon-, telefaxszáma, elektronikus levélcíme, a honlap címe,
 • az elsődleges kapcsolattartó személy neve,
 • minden irodai helyiség címe, ahol tevékenységet folytat,
 • a 49. § szerinti minősítés,
 • azon kamarai tag könyvvizsgálók neve és nyilvántartási száma, akik a könyvvizsgáló cég tevékenységében részt vesznek,
 • minden tulajdonos neve és üzleti jellegű kapcsolattartáshoz alkalmazott címe,
 • a legfőbb irányító (vezető) szerv tagjainak neve és üzleti jellegű kapcsolattartáshoz alkalmazott címe,
 • könyvvizsgálói hálózati tagsága, a tagvállalatok és a kapcsolt vállalkozás(ok) neve(i) és címe(i) vagy annak megnevezése, hogy ezen információk nyilvánosan hol hozzáférhetők,
 • nyilvántartási szám és a nyilvántartásba vételt végző hatóság neve, ha az Európai Gazdasági Térség más államában is nyilvántartásba vették könyvvizsgáló cégként,
 • a nyilvántartásba vételt végző hatóság neve és - ha van - a nyilvántartási szám, amennyiben harmadik országban könyvvizsgáló gazdálkodóként nyilvántartásba vették.
 • A könyvvizsgáló cégek nyilvántartása tartalmazza a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezéséért, a minőségbiztosításért, a fegyelmi eljárásért, valamint a közfelügyeletért felelős szervek nevét és címét is.

A nyilvántartásban szereplők közérdekből nyilvános adatainak, az azokban bekövetkező változásoknak a közzététele az ellenőrzés lehetőségének a megteremtését, illetve az időszerű tájékoztatást szolgálja. A kamara törvényben előírt kötelezettsége, hogy a nyilvános adatok a kamara honlapján folyamatosan és bárki számára szabadon megtekinthetők legyenek.

Megújult honlapunkon ezért a fent felsorolt adatok bármely könyvvizsgálóról illetve könyvvizsgáló társaságról elérhetőek. Kérjük tisztelt könyvvizsgáló kollégáinkat, hogy a pontos adatok közlése érdekében ellenőrizzék le a honlapon megjelenő nyilvános adataikat, és esetleges hiányosság vagy rossz nyilvántartás esetén egyeztessék az ügyfélszolgálattal (ugyfelszolgalat@mkvk.hu ), míg az éves adatszolgáltatások közt bekövetkező változásokat haladéktalanul jelentsék be a kamarának.

Felhívjuk a tisztelt kollégák figyelmét arra, hogy az 1997. évi LV törvényben (korábbi Kktv.) előírt kamarai nyilvántartáshoz képest új adatokat a kamarai tagok, könyvvizsgáló cégek az éves adatszolgáltatás keretében kötelesek a kamara rendelkezésére bocsátani.

Megértésüket és együttműködésüket ezúton is köszönjük.

Betöltés...
X