MKVK közlemény - Utólagos könyvvizsgálatot érintő kamarai levélről

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala a 121/2021. (12.10.) számú elnökségi határozat alapján megkereséssel élt azon vállalkozók felé, amelyek az  Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálattól (IM Céginformációs Szolgálat) kapott adatbázis alapján, a megelőző évek árbevétel adataira, vagy átlagos foglalkoztatói létszám adataira tekintettel a 2020. évi pénzügyi kimutatások tekintetében valószínűsíthetően megválasztott állandó könyvvizsgáló általi könyvvizsgálatra lettek volna kötelezettek, ám 2021. évben független könyvvizsgálói jelentést nem helyeztek letétbe.

2022.01.12.

A kamarai megkeresés elsődlegesen arra irányult, hogy az érintett cégek a törvényi előírások alapján fennálló könyvvizsgálati kötelezettségüknek pótlólag, valamint (az aktuális körülményektől függően) a jövőre nézve tegyenek eleget.

  • A kamarai levél kiküldését követően egyrészről több vállalkozó részéről kérdésként merült fel, hogy amennyiben a 2020. évi pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatát utólag elvégzik, van-e jogszabályi és technikai lehetőség a vonatkozó független könyvvizsgálói jelentés utólagos letétbe helyezésére és közzétételére. E kérdéskör tisztázása érdekében a kamara felvette a kapcsolatot az IM Céginformációs Szolgálattal.

2022.01.20: Frissítés az egyeztetések eredményéről

A Céginformációs Szolgálat tájékoztatása és jogi álláspontja szerint a független könyvvizsgálói jelentés nélkül elfogadott beszámoló passziválására és a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt történő ismételt közzétételre kizárólag abban az esetben van az eredeti beszámoló benyújtásától számított egy éven belül, egy alkalommal lehetőség, ha nem a cég legfőbb szerve által elfogadott beszámoló került közzétételre, valamint ha a beszámoló elfogadásáról a veszélyhelyzet alatt az ügyvezetés döntött, azonban a vállalkozás döntéshozó szerve ezt utólagosan felülvizsgálja, és a beszámoló passziválásáról határoz.

A már közzétett beszámolóhoz csatolmány hozzáadására, a független könyvvizsgálói jelentés, mint eredetileg közzétenni elmulasztott kötelező melléklet utólagos feltöltésére nincs lehetőség.

Előbbi körülménytől függetlenül, a tulajdonosok tájékoztatása és a jogszabályi megfelelés biztosítása érdekében változatlanul javasoljuk a könyvvizsgálatot legalább utólagosan elvégeztetni akkor is, ha a független könyvvizsgálói jelentés utólag nem helyezhető letétbe.

  • Másrészről a kamarai tagság részéről számos megkeresést kaptunk a 2020. üzleti évi pénzügyi kimutatások utólagos könyvvizsgálatának egyes szakmai részletkérdéseit illetően.
    E körben felhívjuk a kamarai tagság szíves figyelmét a https://www.mkvk.hu/tudastar/konzultacio/497 linken (ügyfélkapus belépést követően) elérhető konzultációs kérdésre adott válaszra, mely az utólagos könyvvizsgálat témaköréhez kapcsolódik. Ezen túlmenően, amennyiben a most beérkezett kérdések kapcsán a kamara szakértői bizottsága egy külön szakmai iránymutatás kibocsátását tartaná szükségesnek, úgy azt a honlapunkon hamarosan szintén megjelentetjük.

   

MKVK Főtitkári Hivatal

   

Betöltés...
X