Tájékoztató a független könyvvizsgálói jelentés elektronikus aláírásáról szóló szabályzatról

Tájékoztatjuk a kamarai tagságot, hogy a kamara elnöksége 2020. április 17.-i ülésén megtárgyalta, majd a kamara elnöke jóváhagyta a független könyvvizsgálói jelentés elektronikus okiratban történő kiállításával és az ahhoz szükséges elektronikus aláírás alkalmazásával kapcsolatos szabályzatot, amely 2020. április 20-ától lép hatályba.

A szabályzat rendelkezései alapján a kamarai tag könyvvizsgálók jogosultak – de nem kötelesek – a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása során kiadott független könyvvizsgálói jelentést, valamint az egyéb iratot elektronikus okiratban kiállítani és azt elektronikusan aláírni, valamint időbélyegzővel ellátni.

A független könyvvizsgálói jelentés és az egyéb irat, mint elektronikus okirat aláírása történhet

a)     a könyvvizsgáló minősített elektronikus aláírásának vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott elektronikus aláírásának elhelyezésével;
b)    a könyvvizsgáló által azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) való hitelesítéssel;
c)    a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés h) pontja szerinti szolgáltatással.

Az elektronikus okiratként történő kiállítás és az elektronikus aláírások alkalmazásának részletei elérhetőek a szabályzatban.

  

Betöltés...
X