Közlemény a veszélyhelyzet alatt online módon megtartott küldöttgyűlések ülésezésének és döntéshozatalának szabályairól

A veszélyhelyzeti szabályozás a koronavírus járvány terjedésére és a kihirdetett magyarországi veszélyhelyzetre tekintettel – a résztvevők biztonságát, egészségének védelmét szem előtt tartva –  lehetővé teszi a kamara küldöttgyűlésének online módon történő megtartását, melynek szabályait az elnök határozhatja meg.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint:

„ A köztestület testületi szerveinek ülése a veszélyhelyzet fennállása alatt elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével is megtartható, vagy írásbeli egyeztetésre és döntéshozatalra is sor kerülhet. Ha az elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz útján való tanácskozás és döntéshozatal szabályaira nincs elfogadott eljárásrend, az ülésezésre és a döntéshozatalra az országos elnök által meghatározott és a köztestület országos honlapján az érintettek számára hozzáférhetővé tett szabályokat kell alkalmazni. Az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet.”

  

A kamara elnöke által meghatározott eljárásrend: Online küldöttgyűlések ülésezési és döntéshozatali eljárásrendje

2020. december 11-én az előző eljárásrend alapján online rendkívüli küldöttgyűlés megtartására kerül sor, melynek napirendjén a központi választási bizottság tagságának kiegészítése szerepel, majd a 2020. december 18-i választási küldöttgyűlés lebonyolítása is online módon történik. A technikai részletekről a küldöttgyűlési meghívókban is tájékoztatást adunk.

  

MKVK Főtitkári Hivatala

  

Betöltés...
X