Szabályzat az IFRS-ek szerinti számviteli elszámolás minősítésére vonatkozó szakértői vélemény kiadásáról

Az Országgyűlés 2016. június 7-i ülésnapján elfogadta az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló T/10537 számú törvényjavaslatot, amely többek között módosította az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt (a továbbiakban: Art.), és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényt (a továbbiakban: Kkt.).

A törvény módosítások értelmében a számviteli törvényben meghatározott IFRS-ek szerinti számviteli elszámolás minősítését is igénylő feltételes adómegállapítás iránti kérelem adóhatósághoz történő benyújtása esetén a kérelemhez csatolni kell a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának a számviteli elszámolás minősítésére vonatkozóan kialakított szakértői véleményét. A kamara elnöksége 2016. június 24-én megtartott ülésén jóváhagyta azt a kamarai belső szabályzatot, amely az említett törvényekben foglalt, IFRS-ek szerinti számviteli elszámolás minősítésére vonatkozó kamarai szakértői vélemény kiadásának az eljárásrendjét szabályozza.

Az új kamarai szabályzat értelmében, a Kamara a szakértői véleménye kialakítását a Szakértői Bizottság által vezetett névjegyzékbe felvett IFRS szakértők közreműködésével végzi. Az IFRS szakértői névjegyzékbe való felvételre a Szakértői Bizottság nyilvános pályázatot ír ki, melyet a kamara honlapján megjelentet. A szabályzat rögzíti a szakértői névjegyzékbe való felvétel feltételeit is.

A Szakértői Bizottság pályázati felhívása az IFRS szakértői névjegyzékbe történő felvételről a kamara honlapján hamarosan megjelenik.

A Kamara szabályzata az IFRS-ek szerinti számviteli elszámolás minősítésére vonatkozó szakértői vélemény kiadásáról az alábbi linken tekinthető meg, illetve onnan tölthető le:

https://mkvk.hu/szabalyozas/szabalyzatok/ifrs
 

Betöltés...
X