Elhunyt Torma József

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy 2018. június 3-án, életének 68. évében elhunyt Torma József, a kamara Fegyelmi Bizottságának elnöke. Temetése 2018. június 12-én 13.00 órakor volt a nyíregyházi Északi temetőben, a főravatalozóban (Cím: 4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 5.).

Torma József megalakulása óta tagja volt a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának, melynek életében aktív szerepet vállalt, öt cikluson át küldött is volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezet képviseletében. Oklevelét 1997-ben szerezte. Először a Felvételi bizottság tagjaként, majd 2008-tól az Etikai – későbbi nevén Fegyelmi – Bizottság tagjaként, majd 2016 januárjától már elnökeként sokat tett a könyvvizsgálói hivatás etikai normáinak betartatásáért, ezáltal a szakma hírnevének emeléséért. A bizottságban végzett munkájában is az emberség és a tolerancia volt számára az első.

Könyvvizsgálatainak fókuszában a vállalkozások innovációs és humán erőforrás területeinek erősítése, szakértői tevékenység, oktatás és pályázatértékelések segítése állt, melyet 2002-től négyfős cégében, a Havas Audit Kft-ben látott el. Könyvvizsgálati és kamarai feladatai mellett számos társadalmi megbízást vállalt.

Szakmájára hivatásként tekintett. Fontos volt számára, hogy valamennyi könyvvizsgáló megismerje a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységhez kapcsolódó magatartási szabályokat. A kamara tagjainak munkáját számos tanáccsal, írással, és cikkel segítette. Rendszeresen adott elő konferenciákon, továbbképzéseken, számos publikációja jelent meg, 1974 óta oktatott és vizsgáztatott pénzügyi és számviteli képzéseken.

Munkáját felelősségteljesen és nagy szakmaisággal végezte. Nem csak hitte, de példával is szolgált arra, hogy a szakértelem mellett a tisztesség az, ami egy könyvvizsgáló munkáját kell, hogy jellemezze. Kiállt a hivatáshoz méltó határozott, nyílt és egyenes magatartás, a hitelesség mellett. Polihisztori felkészültségű ember volt, mindent igyekezett a lehető legalaposabban megismerni. Nagy tudással rendelkezett a történelem, a földrajz és a művészetek területén, szinte minden alkalomra volt egy kedves története, amelyet szívesen hallgattunk.

Közvetlen, barátságos, és végtelenül becsületes ember volt. Érdeklődéssel és segítőkész szándékkal viseltetett az emberek iránt, mellette nem csak elhittük, hogy mindenre létezik jó megoldás, de együtt, közösen, meg is találtuk azt. Emlékezni fogunk bölcsességére, higgadtságára, korrektségére, valamint kedves humorára, amellyel a könyvvizsgálói összejövetelek, konferenciák meghatározó személyiségévé vált.
Az állandó jókedve, mosolya, segítőkészsége, nyitottsága hiányozni fog mindannyiunknak.

A könyvvizsgáló szakma egy nagy tudású, kiváló szakembert vesztett el személyében.

Nyugodjon békében, emlékét megőrizzük.

Betöltés...
X