Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Bírósági ülnökök választása

Felhívjuk a bírósági ülnöki megbízatás iránt érdeklődő kamarai tagok szíves figyelmét arra, hogy a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 216. § (2) bekezdése alapján a köztársasági elnök a 98/2015. (II. 11.) KE határozatával a bírósági ülnökök megválasztását a 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - pártok kivételével - jelölik. A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, a törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei, illetve megyei városi képviselő- testület és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg. Az ülnökök megbízatása 4 évre szól.

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött, de 70. életévét el nem ért, magyar állampolgár választható, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
Az ülnököt (munkaviszony, kormánytisztviselői, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszony, fegyveres szerveknél és a Magyar Honvédségnél lévő szolgálati viszony, és szövetkezetnél munkajogi jellegű jogviszony esetén) ülnöki működésének időtartamára távolléti díja illeti meg. Amennyiben az ülnök az említett jogviszonyokban nem áll, illetve az ülnöki működése idejére munkabérben nem részesül, akkor őt tiszteletdíj illeti meg, amelynek mértéke az ülnöki működésének minden napjára a bírói illetményalap (jelenleg 396.000 Ft) egy munkanapra eső összegének 25 százaléka.

A jelölési eljárás részleteiről és határidejéről az érintett önkormányzatok hirdetményeiből nyerhetnek tájékoztatást.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Főtitkári Hivatala

 

További információt a birosag.hu honlapon talál.

Betöltés...
X