Változások a 2018. évi adatszolgáltatásban

Az adatszolgáltatás kitöltésének a módja teljesen megegyezik az előző években megszokottakkal. A bekért adatok körében sincs lényeges eltérés, azonban egyrészt az egyszerűsítés, másrészt a GDPR előírásainak való megfelelés miatt csökkent a megadandó adatok köre. Az alábbiakban a változásokról adunk tájékoztatást.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lenti tájékoztató nem helyettesíti a részletes kitöltési útmutatóban foglaltakat.

Elérhetőségi adatok ellenőrzése
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban Kktv.) 33. § (4) bekezdése valamint a 44. § (3) bekezdése meghatározza a kamarai tag könyvvizsgálók, valamint a kamarai nyilvántartásban szereplő könyvvizsgáló cégek közérdekből nyilvános adatait. Ezen adatoknak a kamara honlapján folyamatosan és bárki számára szabadon megtekinthetőnek kell lennie a törvény rendelkezése értelmében. Annak érdekében, hogy a kamarai tagoknak legyen választási lehetőségük több elérhetőségi adatok közül kiválasztani, hogy melyik kerüljön közzétételre, a kamara létrehozott bizonyos közzétételi-típusú adatokat (közzétételi cím, telefonszám, e-mail cím). Ezen adatokhoz - választása szerint - azon adatokat kötelező megadni, melyek a honlapon – mint közérdekből nyilvános adat – megjelenítésre kerülnek. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kamara nyilvántartásban szereplő közzétételi adatok közhiteles adatnak minősülnek, így azok kamarai tag könyvvizsgálók általi, honlapon keresztül történő tetszőleges módosítására a jövőben már nem lesz lehetőség. Tekintve, hogy a Kkt. 22. § b) bekezdése szerint a kamarai tag könyvvizsgáló köteles haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül bejelenteni, ha 33. § (1) bekezdésében felsorolt adataiban változás következett be, ezt a jövőben az ügyfélszolgálaton, vagy az erre a célra rendszeresített űrlapon keresztül tudja majd megtenni. Amennyiben az adatváltozást telefonon keresztül jelenti be, úgy a bejelentő személy adatok megváltoztatására való jogosultsága igazolása érdekében ezen személymegfelelő azonosítása szükséges – ennek érdekében néhány, személyes adat ellenőrzése céljából feltett kérdésre válaszolni kell. Megértését ezúton is köszönjük.

Kérjük, hogy a fenti okok miatt feltétlenül ellenőrizze közzétételi, valamint egyéb, kapcsolattartásra használt elérhetőségeit. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a kamarától érkező hivatalos iratokat, valamint a SZAKma újságot a közzétételi címtől eltérő címre kéri postázni, kérjük, hogy feltétlenül töltse ki (illetve meglévő levelezési cím esetén ellenőrizze) a levelezési cím mezőket. Amennyiben nem ad meg levelezési címet, úgy valamennyi kamarától érkező hivatalos irat, valamint a SZAKma c. kiadvány is a közzétételi címre kerül postázásra!

Jelentésekről megadandó adatok köre
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy idén az alábbi jelentésekről (megbízás típusokról) nem kell adatot szolgáltatni:

  • Pályázatok, támogatások felhasználásának vizsgálata
  • NAK által előírt jelentés
  • Személy és árufuvarozóknak kiadott nyilatkozat

A tavalyi jelentések importjakor ezeket a jelentéseket is betölti ugyan a rendszer, de a fenti megbízás típusokat nem tudja már kiválasztani. Kérjük, hogy 2018-ra vonatkozóan töröljék ezeket a típusú megbízásokat.

Szüneteltetők adatszolgáltatása
A Kkt. 189. § (6) értelmében a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég július 15-ig tájékoztatja a kamarát az előző év július 1-től a tárgyév június 30-ig az éves beszámolóról, egyszerűsített éves beszámolóról, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámolóról kiadott független könyvvizsgálói jelentésekről. A tájékoztatás a megbízó nevét és az adott független könyvvizsgálói jelentésben szereplő záradék fajtáját (hitelesítő, korlátozott, elutasító), illetve a záradék megadása elutasításának a tényét, továbbá, amennyiben a könyvvizsgáló figyelemfelhívással élt, annak tényét tartalmazza. A kamara az adatokat továbbítja a közfelügyeleti hatóságnak.

A Kkt. 27. § (3) bekezdése szerint a kamarai tag könyvvizsgáló – egyéb kötelezettség mellett – a szüneteltetés alatt is köteles haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül bejelenteni, ha a kamara által nyilvántartott – a Kkt. 33. § (1) bekezdésében felsorolt – adataiban változás következett be, illetve köteles teljesíteni a 189. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatást.

Előző jogszabályi előírásokra tekintettel az utóbbi években jelentős változáson ment át a szüneteltetők adatszolgáltatása. A nyilvántartásában szereplő hiányos, illetve sok esetben elavult adatok miatt 2015-ben ugyan már bevezetésre került – csökkentett adattartalommal – a szüneteltető tagok számára is kötelező éves adatszolgáltatás, de a közfelügyeleti adatszolgáltatással történt összevonásra tekintettel 2016-ban a szüneteltetők adatszolgáltatása kettéágazott. Azon szüneteltető tagjainknak, akiknek szüneteltető státusza a beszámolási időszakon kívül (korábban) keletkezett, továbbra is a csökkentett adattartalmú adatszolgáltatást kellett teljesíteniük (nyilatkozva egyben az önképzés teljesítéséről is). Azon szüneteltető tagok, akik adhattak még ki jelentést a beszámolási időszakban, vagyis szüneteltető státuszuk a beszámolási időszak kezdetét követően keletkezett, még a főfoglalkozásúak adatlapját kellett, hogy beküldjék azzal, hogy azt (amennyiben nem adtak ki jelentést) üresen is vissza tudták küldeni.

Azon szüneteltető státuszú kamarai tagok, akiknek tagsági jogállása 2017. július 1-jét követően módosult szüneteltetővé (vagyis adhattak ki könyvvizsgálati jelentést a bekért időszakban), az említett törvényi rendelkezések miatt 2018. évben is a főfoglalkozásúak adatlapjának beküldésével kötelesek az éves kamarai adatszolgáltatást teljesíteni.

Ugyanakkor – a Kkt. 27. § (3) bekezdésében rögzített változásbejelentési határidőre is figyelemmel – a 2017. július 1-jénél régebb óta szüneteltető tagsági jogállású könyvvizsgálókat idén már nem terheli éves adatszolgáltatási kötelezettség. Esetükben a kamara az önképzés teljesítését más módon fogja ellenőrizni.

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X