Tájékoztató a 2021. évi adatszolgáltatásról

Elérkezett az idei évi kamarai adatszolgáltatás ideje, amely az előző beszámolási időszakban kiadott független könyvvizsgálói jelentések mellett magában foglalja a közfelügyelet felé teljesítendő, a minőség-ellenőrzés számára benyújtandó, valamint a kamara felé évente kitöltendő adatok benyújtását. Az idei – a 2020. július 1. és 2021. június 30. közötti időszakban kiadott jelentésekre vonatkozó – adatszolgáltatás rendjében az elnökség döntése alapján jelentős változás nem lesz, a részletekről az alábbiakban adunk tájékoztatást. Az idei adatszolgáltatás az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és Szolgáltatásfejlesztési Főosztályától kapott adatállomány feldolgozását követően, várhatóan a 2021. június 21-ével kezdődő héten indul.

A kötelező kamarai adatszolgáltatás célja, hogy a kamara tagjai és a könyvvizsgáló cégek évente átfogóan szolgáltassanak információt, az adataikban történő változásról, az előírt felelősségbiztosítás ellenőrzéséhez, a minőségellenőrzéshez szükséges kiválasztási kritériumokhoz igazodó szerkezetben, valamint közöljék a tagdíj- és hozzájárulási díjszámítás alapjául szolgáló bevételeiket.

Adatszolgáltatás határideje: 2021. július 15.

   

Online adatszolgáltatás rendje

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az idei adatszolgáltatásban a hatályos törvényi szabályozás alapján a 2020. július 1. és 2021. június 30. közötti időszakban kiadott független könyvvizsgálói jelentésekről kell tájékoztatást adni. Amennyiben valamely ügyfél a veszélyhelyzeti szabályozásban biztosított lehetőséggel élve 2020. július 1-jét követően készítette el a 2019. évi pénzügyi kimutatásait, úgy a vonatkozó könyvvizsgálói jelentést az idei kamarai adatszolgáltatásban kell rögzíteni.

A korábbi években évről-évre bevezetett változtatások, melyeket az elemzések és visszajelzések alapján javasolt az elnökség, jelentősen megkönnyítik a kitöltést és segítik a hibalehetőségek elkerülését. A legtöbb módosítás a Kkt-ban előírt „összevont” adatszolgáltatás miatt került bevezetésre 2016-ban, a bekért adatok körében lényeges változás azóta nem történt. 2019-ben a megújult honlappal párhuzamosan új, átláthatóbb megjelenés mellett, csak a bejelentkezésben történt eltérés.

Az adatszolgáltatás elemei (az előző években megszokottak szerint):

 • az adatlapokat előtöltjük, többek között a tavalyi kamarai adatszolgáltatás megbízás adataival
 • részletes kitöltési útmutató készül, melyhez mellékeljük a képernyőképeket is
 • az adatszolgáltatást a törvényben meghatározott július 15-ig kell teljesíteni
 • a kiadott könyvvizsgálói jelentésekről a természetes személy könyvvizsgálónak kell adatot szolgáltatnia
 • továbbra is csak azoknak kell kitölteniük a biztosítási adatlapot és a fedezetigazolást mellékelniük, akiknek a biztosítását NEM az MKVK Biztosítási Alkusz Kft. kezeli
 • akiknek tagsági jogállása 2020. július 1-jét követően módosult szüneteltetővé (vagyis adhattak ki könyvvizsgálati jelentést a bekért időszakban), 2021. évben is a főfoglalkozásúak adatlapját kötelesek beküldeni, míg a régebb óta szüneteltetők ettől mentesülnek
 • a 2020. évi önképzés teljesítéséről kizárólag az aktív tagsági jogállású tagoknak kell nyilatkozni, de az önképzési kreditpontokról a nyilvántartást nem szükséges feltölteni
 • kérjünk az elérhetőségi (közzétételi, levelezési cím) és egyéb adatok ellenőrzését
 • a papír alapú adatszolgáltatás 2019 óta nem lehetséges

A 2020-ban bevezetett elemek:

 • A céginformációs szolgálat szerinti ügyféladatok tájékoztató adatként külön ablakban megjelennek, az egyes adatok (cégnév, adószám) átemelhetőek a részletes adatszolgáltatásba. A céginformációs szolgálat adatbázisa kapcsán kérjük figyelembe venni az alábbi körülményeket:
  • az adatbázis a 2021. június 15. napjáig letétbe helyezett 2020. évi beszámolók és az arra vonatkozó könyvvizsgálói jelentések feltöltési adatait tartalmazza;
  • a leszűrés azon gazdálkodók vonatkozó adatait rögzíti, amelyek a letétbe helyezési kötelezettségüknek a céginformációs szolgálatnál tesznek eleget;
  • az adatbázis az adott gazdálkodó részéről a számviteli beszámolót és könyvvizsgálói jelentést feltöltő személy által az erre rendszeresített nyomtatványon megadott adatokat (kamarai nyilvántartási szám, név, stb.) tartalmazza, ezek elírása téves megjelenítést eredményezhet.
   A céginformációs szolgálat adatbázisa tájékoztató és segítő jellegű, az abban rögzített ügyféladatok átemelhetősége nem pótolja az ügyfélkör hiánytalan felmérését és valamennyi szükséges adat megadását.
 • A Kkt. 11. § (1a) bekezdés szerinti egyéni vállalkozói jogviszony nyilvántartási adatainak feltöltése az „Egyéni vállalkozó” adatbázisban
 • Figyelemfelhívás az elírások lehetőségének csökkentésére: túl alacsony vagy magas összegnél jelenik meg
 • Másodlagos jogviszonyról nyilatkozatot szükséges beadni
 • Megbízások darabszámának visszaigazolása: automatikus visszaigazoló üzenetben értesítjük a tagokat a megadott megbízások darabszámáról az adatszolgáltatás feltöltését követően.
 • Nullás részletes adatszolgáltatás: csak akkor engedi a rendszer a továbblépést, ha a kitöltő ténylegesen adatot szolgáltat (kibocsátott jelentést ad meg), vagy nyilatkozik arról, hogy ténylegesen nem rendelkezett olyan megbízással, amelyről adatot kellene szolgáltatnia.

Újdonságok 2021-ben

 • Nem szükséges adatot szolgáltatni a társasházak számára gazdasági ellenőrzést segítő személyként készített véleményről
 • A megbízások típusa közül kikerül az egyéb kategória
 • Az adatszolgáltatási űrlapon gyors elérést biztosítanak a   ikonok a kitöltést segítő információkhoz

Hamarosan elérhetővé válik a részletes kitöltési útmutató is.

  

MKVK Főtitkári Hivatal

Betöltés...
X