Adatszolgáltatás 2019

Elérkezett az idei évi kamarai adatszolgáltatás ideje, amely magában foglalja az előző beszámolási időszakban kiadott független könyvvizsgálói jelentések mellett a korábban közfelügyelet felé teljesítendő, a minőség-ellenőrzés számára benyújtandó, valamint a kamara felé évente kitöltendő adatok benyújtását. Az idei év adatszolgáltatás rendjéről és változásairól az alábbiakban adunk tájékoztatást.

Az éves kötelező kamarai adatszolgáltatás célja, hogy a kamara tagjai és a könyvvizsgáló cégek az adataikban történő változásról évente legalább egy alkalommal átfogóan szolgáltassanak információt, közöljék a tagdíj-és hozzájárulási díjszámítás alapjául szolgáló bevételeiket, bemutassák a szolgáltatásaikat olyan szerkezetben, amely alapján a minőségellenőrzéshez szükséges kiválasztási kritériumok feldolgozhatók. Az adatszolgáltatás további célja az előírt felelősségbiztosítás ellenőrzéséhez szükséges aktuális információk megküldése.

Az adatszolgáltatás rendje

Az elnökség évről-évre, folyamatosan alakította ki az adatszolgáltatás mostani rendjét, melynek keretében a tavalyi adatszolgáltatáshoz hasonlóan:

  • az adatlapokat előtöltjük;
  • a kiadott könyvvizsgálói jelentésekről a természetes személy könyvvizsgálónak kell adatot szolgáltatnia a kamara felé függetlenül attól, hogy egy könyvvizsgáló egyéni vállalkozóként, megbízásos jogviszonyban vagy könyvvizsgáló társaságban írt alá;
  • az adatszolgáltatás a megszokott módon szakaszosan is teljesíthető, nem kell valamennyi adatot egyszerre felvinni. A felvitt adatok azonnal ellenőrizhetőek, az ügyfelek minden felvitt adatukkal együtt kilistázva láthatóak lesznek;
  • továbbra is csak azoknak kell kitölteniük a biztosítási adatlapot, akiknek a biztosítását NEM az MKVK Biztosítási Alkusz Kft. kezeli. Ebben az esetben továbbra is kell fedezetigazolást mellékelni az adatszolgáltatáshoz, mely nélkül az adatszolgáltatás „nem teljesítettnek” tekintendő;
  • az önképzés teljesítéséről az adatszolgáltatás során kell nyilatkozni, a 2018. évi önképzési kreditpontokról a nyilvántartást nem szükséges feltölteni.

Változást jelent a tavalyi évhez képest, hogy az idei adatszolgáltatást az új kamarai honlapon lehet majd teljesíteni, azonban ez az új, átláthatóbb megjelenés mellett, csak a bejelentkezésben jelent lényeges eltérést. A hamarosan elérhető, részletes kitöltési útmutató végigvezeti tagjainkat a szükséges lépéseken.
Emellett felhívjuk figyelmüket, hogy a papír alapú adatszolgáltatás csekély mennyiségére tekintettel, 2019-ben a papír alapú adatszolgáltatás lehetősége megszűnik.

Jelentésekről megadandó adatok köre

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az alábbi jelentésekről (megbízás típusokról) kell adatot szolgáltatni:

Éves beszámoló könyvvizsgálata Devizanemek közti áttérési mérleg vizsgálata
Egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálata Közbenső mérleg könyvvizsgálata
Összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálata Az államháztartás rendszerébe tartozó szervezetek könyvvizsgálata
IFRS beszámoló könyvvizsgálata Egyszerűsített beszámoló vizsgálata
Átalakulás, vagyonmérleg tervezet könyvvizsgálata Társasházak számára kiadott jelentés
Átalakulás, végleges vagyonmérleg könyvvizsgálata

Mikor várható a 2019. évi adatszolgáltatás megnyitása?

A 2019. évi éves kamarai adatszolgáltatást már az új honlapon keresztül lehet teljesíteni. Az új honlap indulása az ügyfélkapus/KAÜ-s hitelesítő funkció beépítését követően 2019. júniusában várható. Kollégáink folyamatosan dolgoznak a hiányzó belépési funkció mielőbbi véglegesítésén, tőlünk és a fejlesztőnktől függetlenül azonban lehetséges, hogy az adatszolgáltatás megnyitása és lezárása a korábbi években megszokott időpontokhoz képest csúszni fog. A végleges időpontokról külön tájékoztatást adunk. Kérjük, legyenek türelemmel az új honlapra való átállás során esetlegesen felmerülő átmeneti fennakadásokkal kapcsolatosan; mindent megteszünk a leggördülékenyebb indulás érdekében, és köszönjük szíves megértésüket.

Szüneteltetők adatszolgáltatása

Nincs változás abban, hogy azon könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltető tagsági jogállású kamarai tagok, akiknek tagsági jogállása 2018. július 1-jét követően módosult szüneteltetővé (vagyis adhattak ki könyvvizsgálati jelentést a bekért – 2018. július 1. és 2019. június 30. közötti – időszakban), 2019. évben is kötelesek az éves kamarai adatszolgáltatást teljesíteni. Ebben az esetben a könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető (főfoglalkozású) tagsági jogállású kamarai tagok adatlapját kell beküldeniük.

Ugyanakkor a 2018. július 1-jénél régebb óta szüneteltető tagsági jogállású könyvvizsgálókat idén sem terheli éves adatszolgáltatási kötelezettség – figyelembe véve a Kkt. 33. § (1) bekezdésében, illetve 44. § (1) bekezdésében rögzített adataiban történő változás 15-napos változás-bejelentési kötelezettséget is.

Az elérhetőségi és egyéb adatok ellenőrzése

Kérjük, feltétlenül nézze át a kamarai nyilvántartásban szereplő adatait, közzétételi, valamint egyéb, kapcsolattartásra használt elérhetőségeit. Amennyiben a kamarától érkező hivatalos iratokat, valamint a SZAKma újságot a kamarai törvényben előírt közérdekből nyilvános (közzétételi) címtől eltérő címre kéri postázni, töltse ki (illetve meglévő levelezési cím esetén ellenőrizze) a levelezési cím mezőket (ezen adatok nem minősülnek közérdekből nyilvános adatoknak, így közvetlenül módosíthatóak). Amennyiben nem ad meg levelezési címet, úgy valamennyi kamarától érkező hivatalos irat, valamint a SZAKma c. kiadvány is a közzétételi címre kerül postázásra!

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a kamara nyilvántartásban szereplő közzétételi, közérdekből nyilvános adatok közhiteles adatnak minősülnek, így azokat a kamarai tag könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek közvetlenül nem tudják módosítani. A változásbejelentést a Kamara ügyfélszolgálatán, vagy az erre a célra rendszeresített űrlapon keresztül tudják megtenni.

Milyen adatok a közérdekből nyilvános (közzétételi) adatok?
A kamarai tag könyvvizsgálók, valamint a kamarai nyilvántartásban szereplő könyvvizsgáló cégek közérdekből nyilvános adatainak, melyet a Kkt. 33. § (4) bekezdése valamint a 44. § (3) bekezdése meghatároz meg, a kamara honlapján folyamatosan és bárki számára szabadon megtekinthetőnek kell lennie a törvény rendelkezése értelmében.

Az adatszolgáltatás törvényi szabályozása

Az adatszolgáltatás során a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 189. § (6) értelmében a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég július 15-ig tájékoztatja a kamarát az előző beszámolási időszak éves beszámolóról, egyszerűsített éves beszámolóról, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámolóról kiadott független könyvvizsgálói jelentésekről. A tájékoztatás a megbízó nevét és az adott független könyvvizsgálói jelentésben szereplő záradék fajtáját (hitelesítő, korlátozott, elutasító), illetve a záradék megadása elutasításának a tényét, továbbá, amennyiben a könyvvizsgáló figyelemfelhívással élt, annak tényét tartalmazza. A kamara az adatokat továbbítja a közfelügyeleti hatóságnak.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lenti tájékoztató nem helyettesíti a részletes kitöltési útmutatóban foglaltakat.
 

Betöltés...
X