Kamara levele Rogán Antalnak a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről szóló törvényjavaslat könyvvizsgálókat érintő részének módosításáról

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tagságot, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) a T/4029 irományszámú, a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről szóló törvényjavaslattal (továbbiakban: Törvényjavaslat) kapcsolatban észrevétellel fordult Rogán Antal felé.

A törvényjavaslat a kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmények miatt indult büntetőeljárásban a zár alá vétel általános szabályoktól eltérő eseteit határozza meg, lehetővé téve többek között – az érintett szervezet vezető tisztségviselője, képviseletre feljogosított tagja, cégviselője, alkalmazottja mellett – az érintett szervezet felügyelőbizottsági tagja, illetve könyvvizsgálója vagyonának zár alá vételét.

A kamara álláspontja szerint a Törvényjavaslat egyrészről nem tesz különbséget a bűncselekmény elkövetésében tevékenyen és szándékosan részt vevő ügyvezetés/alkalmazotti kör, illetve az adott gazdálkodó működésének tulajdonosi és közérdekvédelmi ellenőrzését ellátó, döntési és rendelkezési jogkörrel fel nem ruházott felügyelőbizottság és könyvvizsgáló között; utóbbi személyi kör nagy valószínűséggel – esetleges extrém kivételektől eltekintve – a bűncselekmény elkövetésében legfeljebb gondatlanságból működhet közre, amennyiben szakmai szolgáltatását nem az irányadó jogszabályok és könyvvizsgálati standardok szerint látja el. Az is nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy a felügyelőbizottsági tagoknál és a könyvvizsgálónál a bűncselekmény elkövetéséből származó vagyonszaporulat nem jelentkezik.

Másrészről a Törvényjavaslat - álláspontunk szerint - nem egyértelmű, megszövegezéséből kétféle értelmezés is levezethető.

A teljes levelet ide kattintva tudja letölteni.

Betöltés...
X