Stratégiai partnerségi megállapodás a Nemzetgazdasági Minisztériummal

2014. november 19-én stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Varga Mihály, Nemzetgazdasági miniszter és Dr. Lukács János, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara jelen megállapodással azt kívánja elérni, hogy a közvetlen egyeztetéssel szorosabb együttműködés valósuljon meg a Kamara feladatkörét és tagságát érintő jogszabályok előkészítése során, elősegítve ezzel a szélesebb körű társadalmi részvételt a jogszabályok előkészítésében, a különböző társadalmi rétegek érdekeinek érvényesülését, a fokozatosan fejlődő életviszonyoknak megfelelő jogi szabályozás sokoldalú megalapozását, ezáltal a jogszabályok minőségének és végrehajthatóságának javítását, valamint az önkéntes jogkövetés elősegítését.

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban: Törvény) Preambuluma alapján az Országgyűlés az Alkotmány azon rendelkezésével összhangban, miszerint a Kormány a feladatának ellátása során együttműködik az érdekelt társadalmi szervezetekkel, továbbá annak előmozdítása érdekében, hogy a jó kormányzás keretében a társadalom legszélesebb rétegei kapcsolódhassanak be a jogszabályok előkészítésébe, elősegítve ezzel a közjó érdekében a jogi szabályozás sokoldalú megalapozását, ezzel pedig a jogszabályok minőségének és a végrehajthatóságának javítását, amelyek együtt a jó állam elengedhetetlen feltételei, a jogalkotásról szóló törvénnyel – kifejezetten annak a 19. §-ában foglaltakkal – összhangban megalkotta a Törvényt, amely 2011. január 1-én lépett hatályba.

A Törvény 13. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter stratégiai partnerségi megállapodást alakít ki, és a megállapodások révén szoros együttműködést alakíthat ki azon szervezetekkel, amelyek készek a kölcsönös együttműködésre, és amelyek az adott jogterületek szabályozásának előkészítésében széles társadalmi érdeket jelenítenek meg, vagy az adott jogterületen tudományos tevékenységet végeznek. A Törvény 13. § (2) bekezdésének f) pontja szerint stratégiai partnerség alakítható ki különösen a köztestületekkel.

A Törvény 13. § (3) bekezdése kimondja, hogy az együttműködés feltételeit és kereteit a stratégiai partner és miniszter között határozott idejű, de legkésőbb a Kormány megbízatásának megszűnéséig tartó megállapodásban kell rögzíteni.

Felek rögzítik, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 4. § (6) bekezdésének c) pontja alapján a Stratégiai partner véleményezi azokat a törvényeket és más jogszabályokat, amelyek a könyvvizsgálók működésének, tevékenységének feltételeit meghatározzák, a kamara feladatait és működését közvetlenül érintik.

Jelen stratégiai partnerségi megállapodásra tekintettel a Minisztérium a jogszabályok vagy a jogszabály-módosítások előkészítése (koncepcióalkotás) megkezdésétől fogva bevonja a Kamarát a döntéshozatal folyamatába, mérlegeli a javaslatait, a tervezetbe be nem épített javaslatok elhagyását tipizált összefoglalóban indokolja meg.

Az együttműködés szövege innenletölthető
 

Betöltés...
X