NAV közlemény elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet alapján az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításával kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el.

Az Európa Unió Tanácsa a 208/2014/EU Rendeletével, valamint a 269/2014/EU Rendeletével (a továbbiakban: Rendeletek) korlátozó intézkedéseket vezetett be egyes ukrajnai személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben. A Rendeletek célja az ukrajnai állami vagyon hűtlen kezeléséért felelősként azonosított személyek és az emberi jogok megsértéséért felelős személyek pénzeszközeire vonatkozó korlátozások bevezetése volt.

A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések kétirányú korlátozást jelentenek:

a)pénzeszköz és gazdasági erőforrás befagyasztását, valamint
b)pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának tilalmát.

A Rendeletek l. számú mellékletei tartalmazzák a korlátozással érintett természetes vagy jogi személyek szervezetek és szervek jegyzékét. A mellékletekben a név és az azonosító adatok mellett a korlátozás bevezetésének indoka is megtalálható.

Az l. számú mellékletekben szereplő természetes, jogi személyek, szervezetek vagy szervek minden pénzeszközét és gazdasági erőforrását be kell fagyasztani, továbbá nem bocsátható rendelkezésükre - sem közvetlenül, sem közvetve - semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás. A pénzeszköz fogalma alatt bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny értendő.

Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2067. évi CLXXX. törvény a vagyoni nyilvántartást vezető szervek, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény hatálya alá tartozó szolgáltatók számára bejelentési kötelezettséget határoz meg, amennyiben adat, tény, körülmény merül fel arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya Magyarország területén pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással rendelkezik, illetve arra, hogy az adott ügyletből a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyának vagyoni előnye származik.

A Rendeletek magyar nyelvű változatát alább csatoltan találják.

Letöltés

Betöltés...
X